فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیواکسن ها | Vaccins

* نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 واکسن نیوکاسل-EDS 76-برونشیت ND-BD vaccine
2 واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و رینوتراکئیت طیور Nobilis RT+ND
3 واکسن کشته دوگانه برونشیت و گامبورو IZOVAC IB-IBD
4 واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و کوریزا در مادر گوشتی و تخم گذار و پولت تخمگذار GALLIMUNE 301(ND+IC2)
5 واکسن کشته دوگانه گامبورو و آرتریت ویروسی در مادر گوشتی و تخم گذار GALLIMUNE 202 (IBD+REO)
6 واکسن کشته پاستورلوز و عفونت های اریسیپلاس Pasteurrella – Erysiplas vacci
7 واکسن دوگانه نیوکاسل و رینوتراکئیت بوقلمون ND-RD vaccine
8 واکسن دوگانه نیوکاسل و سندرم کاهش تولید تخم مرغ ND-decress egg vaccine
9 واکسن سالمونلا آنتریتیدیس(فاژتایپ4)و سالمونلا تیفی موریوم salmonella 4-typhymirium vacci
10 واکسن دو گانه نیوکاسل برونشیت عفونی ND-bronchitis vacine
11 واکسن کشته دو گانه گامبورو و رئو Gambro - reo vaccine
12 واکسن دوگانه نیوکاسل و پارامیکسو ویروس ND-paramixovirus vaccine
13 واکسن رینو تراکئیت بوقلمون و سندرم کله بادی طیور RTD vaccine
14 واکسن نیوکاسل-گامبورو ND-Gambro vaccine
15 واکسن کلی بین (Kolibin-RC) Kolibin-RC
16 واكسن تب برفكی ( FMD ) FMD vaccine
17 واكسن پاستورلوز گاو و گاوميش (سپتي سمي هموراژيك) Pasteurlose vaccine
18 واکسن بروسلا آبورتوس ایریبا برای گوساله( Fd IRIBA )(زنده – لیوفلیزه) Brucella Abarthos vaccine
19 واكسن آبله بزي TC سویه گرگان pox vaccine
20 واكسن كزاز اسب Tetanus vaccine
21 واكسن طاعون نشخواركنندگان كوچك PPR ppr vaccine
22 واكسن ضد اسهال گوساله هاKolibin-RC Kolibin-RC vaccine
23 واكسن آبله گوسفندي TC سویه RM/65 Sheeppox vaccine
24 واکسن سه گانه ی هایپو ویروس IBR + IPV + BVD + PI3 HIPRABOV
25 واکسن غیر فعال لپتوسپیرا Leptospira vaccine
26 واکسن کلی بین Kolibin-RC
27 واکسن قانقاریای کبدی black disease vaccine
28 واكسن طاعون گاوي TC سويه Plowrigh
29 واکسن شاربن Anthrax vaccine
30 واکسن شاربن علامتی Symptomatic Chancre vaccine
31 واکسن مشترک شاربن علامتی – سپتی سمی هموراژیک Symptomatic Chancre Vaccine -
32 سوامیون cevamune
33 واکسن دوگانه نیوکاسل و سندرم کاهش تولید تخم مرغ ND-EDS dual vaccine
34 واکسن دوگانه نیوکاسل و سندرم کاهش تولید تخم مرغ ND-EDS dual vaccine
35 واکسن سالمونلا آنتریتیدیس(فاژتایپ4)و سالمونلا تیفی موریوم
36 واکسن دو گانه نیوکاسل برونشیت عفونی 2gane IB-ND
37 واکسن کشته دو گانه گامبورو و رئو
38 واکسن دوگانه نیوکاسل و پارامیکسو ویروس
39 واکسن رینو تراکئیت بوقلمون و سندرم کله بادی طیور
40 واکسن نیوکاسل-گامبورو-رئوویروس 3GANEHND-IBD-REO
41 واکسن برونشیت-نیوکاسل-EDS76 3GANEHIB+ND+EDS
42 واکسن EDS –برونشیت عفونی-نیوکاسل Nobilis IB Inac
43 واکسن نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس 3ganeh ND-IB2-SE4
44 واکسن گامبورو-نیوکاسل-برونشیت 3ganeh ND-IB2-BD3
45 واکسن نیوکاسل-EDS 76- برونشیت 3GANEH ND-EDS-IB
46 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس 3GANEH SE-ND-IB
47 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکتری مایکوپلاسما گالی سپتیکوم 3gane ND-IB-MG
48 واکسن 3 گانه نیوکاسل-EDS 76-برونشیت 3gane-ND-IB-EDS
49 واکسن کشته دوگانه