فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیاسامی ژنریک a-z

* نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 ﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamisole VACCINE
2 ﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamisole
3 ﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamizol
4 ﻟﻮاﻣﻴﺰول levamizole
5 ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون+ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون‬ phenyl dexametazon
6 ﻓﻠﻮﻧﻜﺴﻴﻦ ﻣﮕﻠﻮﻣﺎﻳﻦ + اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ‬ flunixin m +otc-d
7 ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ+ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ vetasol
8 یونیورم Univerm
9 گنادورلین Gonadoreline
10 گنادورلین Gonadoreline-d
11 گلیسیرین یده iode glicirinn
12 گليسيرين يده glisirin iode
13 گریندازیم grindazim
14 گریند - ای سی 50 grenade ec50
15 کیتاسامایسین kitasamycin
16 کوکساویت ب6 Cuxavit B6
17 کوکساویت ب12 Cuxavit B12
18 کوکساویت ب1 Cuxavit B1 MONONITRATE
19 کوپینکس-د Copinox-d
20 کومافوس coumaphos
21 کولیپرا جت Colipra-Jet
22 کولیتریم Coli/Trim 200/50 pump
23 کولوکسالین cloxacillin
24 کولسیتین+اسپستینو مایسین COLICITIN + SPECTINOMYCIN
25 کولستین+تریمتوپریم Colistin + trimethoprim
26 کولستان5 closantel 5
27 کولامپی 1 COLAMPI I
28 کورونوجست Chronogest-CR
29 کورولون chorolun
30 کورولوم chorolun
31 کورولان Chorulan
32 کوباکتام cobactan
33 کوباتان ام سی cobatan mc
34 کلیستین colisitin
35 کلوکسالمو DC Cloxalmo DC
36 کلوپروستنول cloprostenol
37 کلوسانتل +مبندازول closantel+ mebendazol
38 کلسیم منیزیم دکستروز Calcium magnesium Dextrose
39 کلسیم جی ام اس Calcium GMC
40 کلتیلات celtilate
41 کریستال Crystal
42 کرباسالات کلسیم+ ویتامین C CARABASALAT CA VITC ARAS
43 کتامین تزریقی ketamine
44 کاناکلوکس KANALCOX
45 کاناپن KANAPEN P
46 کانامایسین +پنی سیلین Kanamycin + penicillin
47 کاناسيلين MC kanacilin ont
48 کالوپن ی س calopen DC
49 کالوپن ی س Kalopen DC
50 کالف پروتکتور Calf protector
51 کالف پروتکتور Calf protector
52 کاغذ رل طیور broiler roll
53 کارومیک 105 CAROMIC 105
54 کارومیک 105 CAROMIC 105
55 ژل لوبريكانت ( لوبريژل ) lubrigel
56 چیک تونیک CHICKTONIc
57 چارکول charcol
58 پی آی 222 PI 222
59 پويدون آيوداين 10% povidin iodin
60 پولمومیکس Pulmomix
61 پولمو-مولگات pulmo mulgat
62 پودرآمپرولیوم اتوپابات amprolium ethopabat powder
63 پودر آمپرولیوم 20% amprolium20% powder
64 پودر آمپی سیلین و کولیسیتین Ampicillin+colicitin powder
65 پنیسیلین پنتامایت PENICILLIN PENTAMATE
66 پنی سیلین استرپتومایسین تزریقی PEN STREP
67 پني سيلين جي پروكائين 2ميليون واحد + كانامايسين 2گرم penicillin kanamycin
68 پني سيلين جي پروكائين pen G proc
69 پني سيلين جي بنزاتين pen g benzatin inj 2 1 1
70 پنسترزون MC Penceterzon MC
71 پن بكس penbex
72 پماد داخلي پستاني MC Ointment MC-Ointment-d
73 پـارواكون parvaqun
74 پستاف PESTOFF pestaf
75 پريمازين PRIMAZINE
76 پروژسترون PROGESTRON
77 پروپتامفوس ( بلوتیک ) promptaphus
78 پرومتازین promethazin
79 پروفوس Proph
80 پروتئین مخمری غیرفعال 40% Inactive Dried Yeast 40% Min.
81 پرمیکس ویتامین C C PERMIX
82 پرازی کوانتل، درونسیت praziquantel
83 پرازی کوانتل praziquantel
84 پارافین مایع PARAFIN
85 وﺗﻮﺳﻴﻦ ® )اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ(‬ oxytocin
86 وﺗﺎﻛﺎﺋﻴﻦ® + ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ + ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ lidoc noradernalin
87 وﺗﺎﺳﺘﺮول®( اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات) stradiol benzoat
88 وﺗﺎﺳﺘﺮول® اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات ‬ ostradiol benzoat
89 وﺗﺎروﻟﻴﻦ® ) ﮔﻨﺎدروﻟﻴﻦ (‬ gonadorelin
90 وﺗﺎ ﻧﻴﻞ® phenilb oint
91 وینئوکسی Vineoxy
92 ویروکوات 240 viruquat 240
93 ویروکسایدسوپر viruxide super
94 ویروسیدال اکسترا VIROCIDAL
95 ویروسیدال اکسترا extra
96 ویروسید Virocid
97 ویرجینیا مایسین VIRGINIAMYCIN
98 ویتاین آد3 ای Vitamin AD3E
99 ویتامین و موادمعدنی VITAMIN B12D3E Sel
100 ویتامین نیاسین ب5 NIACIN B5
101 ویتامین ب کمپلکس B COMPLEX oral
102 ویتامین ب کا ( Bk ) ( Bk )vitamin
103 ویتامین ای E
104 ویتامین ال کارینی EL CARNI +vit
105 ویتامین ائی+ سلنیوم E SEL
106 ویتامین ائی+ سلنیوم E sel
107 ویتامین ائی+ سلنیوم E sel
108 ویتامین آد3 ای Vit A + D3 + E
109 ویتامین آ د3 مینرال AD3E Mineral
110 ویتامین D3 D3 sorosh
111 ویتامین AD3EK3C Vitamin AD3EK3C
112 ویتامین AD3EC Vitamin AD3EC
113 ویتامین ایی VITAMIN E PRIMIX
114 ویتامین B12+FE+CO B12+FE+CO vitamin
115 ويروكسايد-سوپر ويروكسايد-سوپر-Viroxid-Super
116 ويروكسايد سوپر Viroxid-Super
117 ويروكسال Viroxal
118 ويروكسال ويروكسال-Viroxal
119 ويروسيد Virocid
120 ويروسيد Virocid
121 ويركن-پت Virkon-Pet
122 ويركن-اس- Virkon-S
123 ويركن پت Virkon-Pet
124 ويركن اس Virkon-S
125 ويتامين ب-كمپلكس B complex inj
126 ويتامين A + D3 + E A + D3 + E vitamine
127 ويتامين A Vitamin A
128 ويتامين A vitamin A
129 ويتاميـن K3 K3
130 ونكوات VANQUAT
131 ولامل اکسترا volamel extra
132 وتگلن veteglan
133 وتوسیدر vetocider
134 وتامیزول vetamisol
135 وتالژین vetalgin
136 وتالژین vetalogin
137 وتازوماید furosemide-d
138 واکسن(VAXSAFE MS (Strain MS-H (VAXSAFE MS (Strain MS-H
139 واکسن گامبورو GM 97 HIPRAGUMBORO GM 97 LIVE VACCIN
140 واکسن گامبور gambro vaccine
141 واکسن کوکسیدیوز Livacox T
142 واکسن کوکسیدیوز livacox Q LIVE VACCINE
143 واکسن کلی بین (Kolibin-RC) Kolibin-RC
144 واکسن کلی بین Kolibin-RC
145 واکسن کشته گامبورو IBD INACTIVE VACCINE
146 واکسن کشته علیه ارنیتوباکتریوم رینوتراکئاله سروتیپ A Inactive ORT1
147 واکسن کشته شده سندرم کاهش تولید تخم مرغ –برونشیت عفونی-نیوکاسل Nobilis IB Inac
148 واکسن کشته شده ارنیتوباکتریوم رینوتراکئاله سروتیپA سویه یB3263/91 ORT vaccine
149 واکسن کشته رئوویروس Inactive reoviruse vaccine
150 واکسن کشته دوگانه گامبورو و آرتریت ویروسی در مادر گوشتی و تخم گذار GALLIMUNE 202 (IBD+REO)
151 واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و کوریزا در مادر گوشتی و تخم گذار و پولت تخمگذار GALLIMUNE 301(ND+IC2)
152 واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و رینوتراکئیت طیور Nobilis RT+ND
153 واکسن کشته دوگانه برونشیت و گامبورو IZOVAC IB-IBD
154 واکسن کشته دوگانه
155 واکسن کشته دو گانه گامبورو و رئو
156 واکسن کشته دو گانه گامبورو و رئو Gambro - reo vaccine
157 واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری های نیوکاسل برونشیت گامبورو و آرتریت ویروسی در مادر گوشتی ND-IB-IBD-REO INACTIVE VACCINE
158 واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل.برونشیت.کوریزا و سندرم افت تولید در مادر گوشتی و تخمگذار تجارتی. ND-IB-EDS-IC2 INACTIVE VACCINE
159 واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل.برونشیت.سندروم تورم سر و سندرم افت تولید در مادر گوشتی و مادر تخمگذار تجارتی INACTIVE VACCINE ND-IB-EDS-AR
160 واکسن کشته کریزا. برونشیت عفونی.نیوکاسل .سندرم افت تولید VACCINE.COR-IB-ND-EDS
161 واکسن کشته نیوکاسل- آنفولانزا ND+AI Inactivated Vaccine
162 واکسن پلی والان آنتروتوکسمی Antro toxemia vaccine
163 واکسن پاستورلوز طیور ( وباي مرغان ) Vaba vaccine
164 واکسن هیپرا گامبورو GUMBORO HIPRA LIVE VACCINE
165 واکسن هاري Rabies vaccine
166 واکسن نیوکاسل-گامبورو-رئوویروس 3GANEHND-IBD-REO
167 واکسن نیوکاسل-گامبورو-رئوویروس ND-GUMBORO-REOVIRUS VACCINE
168 واکسن نیوکاسل-گامبورو ND + IBD Vaccine
169 واکسن نیوکاسل-گامبورو ND-Gambro vaccine
170 واکسن نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس 3ganeh ND-IB2-SE4
171 واکسن نیوکاسل-EDS 76-برونشیت ND-BD vaccine
172 واکسن نیوکاسل-EDS 76- برونشیت 3GANEH ND-EDS-IB
173 واکسن نیوکاسل-EDS 76- برونشیت ND-EDS76-BRONCHITIS
174 واکسن نيوكاسل غير فعال Inactive ND vaccine
175 واکسن منجمد خشک بر علیه بیماری گامبورو برای استفاده در ماکیان GUMBORO LIVE VACCINE
176 واکسن مشترک شاربن علامتی – سپتی سمی هموراژیک Symptomatic Chancre Vaccine -
177 واکسن لينكومايسين + اسپكتينومايسين lincospectin inj vaccine
178 واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی Fish Lactococosis Vaccine
179 واکسن قانقاریای کبدی black disease vaccine
180 واکسن غیرفعال چهارگانة گاليمون 503 GALLIMUNE 503 ( ND+IB+EDS+Cory
181 واکسن غیرفعال هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ های ABC CORIPRAVAC INACTIVEVACCINE
182 واکسن غیر فعال لپتوسپیرا Leptospira vaccine
183 واکسن غیر فعال ( کشته ) ساخته شده از سویه 1062 ویروس شامل حداقل 106 ویروس در هر دز واکسن Inactive trt1 vaccine
184 واکسن شاربن علامتی Symptomatic Chancre vaccine
185 واکسن شاربن Anthrax vaccine
186 واکسن سه گانه ی هایپو ویروس IBR + IPV + BVD + PI3 HIPRABOV
187 واکسن سالمونلا آنتریتیدیس(فاژتایپ4)و سالمونلا تیفی موریوم
188 واکسن سالمونلا آنتریتیدیس(فاژتایپ4)و سالمونلا تیفی موریوم salmonella 4-typhymirium vacci
189 واکسن زنده مارک سروتیپ 1و3 Live marek vaccine 1 -3
190 واکسن زنده سویه B1 نیوکاسل B1 -ND LIVE VACCINE
191 واکسن زنده تخفیف حدت یافته ویروس کم خونی عفونی جوجه ها CIAV
192 واکسن زنده تخفیف حدت یافته ویروس کم خونی عفونی جوجه ها CIAV LIVE VACCINE
193 واکسن زنده تخفیف حدت یافته موثر در برابر سویه 91/4 ویروس عامل برونشیت عفونی IB 4 91 LIVE VACCINE
194 واکسن زنده تخفیف حدت یافته آبله طیور live pox vaccine
195 واکسن زنده برونهوپست B1 BRONHOPEST B1 LIVE VACCINE
196 واکسن زنده برونشیت سویه H120 H120 BRONCHITIS LIVE VACCINE
197 واکسن رینو تراکئیت بوقلمون و سندرم کله بادی طیور
198 واکسن رینو تراکئیت بوقلمون و سندرم کله بادی طیور RTD vaccine
199 واکسن روغنی نیوکاسل ( محلول تزریقی ) ND vaccine
200 واکسن رئوویروس، گامبورو، برونشیت عفونی، نیوکاسل Reo-IB-G-ND
201 واکسن دوگانه نیوکاسل و پارامیکسو ویروس
202 واکسن دوگانه نیوکاسل و پارامیکسو ویروس ND-paramixovirus vaccine
203 واکسن دوگانه نیوکاسل و سندرم کاهش تولید تخم مرغ ND-EDS dual vaccine
204 واکسن دوگانه نیوکاسل و سندرم کاهش تولید تخم مرغ ND-EDS dual vaccine
205 واکسن دوگانه نیوکاسل و سندرم کاهش تولید تخم مرغ ND-decress egg vaccine
206 واکسن دوگانه نیوکاسل و رینوتراکئیت بوقلمون ND-RD vaccine
207 واکسن دو گانه نیوکاسل برونشیت عفونی 2gane IB-ND
208 واکسن دو گانه نیوکاسل برونشیت عفونی ND-bronchitis vacine
209 واکسن جهت پیشگیری از رینوتراکئیت.برونشیت عفونی.گامبورو.نیوکاسل RT-IBmulti-IBD-ND
210 واکسن جهت پیشگیری از بیماری گامبورو در جوجه ها IBD VACCINE 228E LIVE VACCINE
211 واکسن تیلریوز گاوی teilerios vaccine
212 واکسن تيلريوز گوسفندي teilerios sheep vaccine
213 واکسن توكسوئيد كزاز tetaneus vaccine
214 واکسن تزريقي Biocan DHppi + LR Biocan DHppi + LR vaccine
215 واکسن تخفیف حدت یافته مایکوپلاسما گالی سپتیکم (VAXSAFE MG (ts-11
216 واکسن بوتولیسم botulism vaccine
217 واکسن برونهوپست لاسوتا واکسن منجمد خشک بر علیه بیماری های نیوکاسل و برونشیت BRONHOPEST LASUTA ND-BRONCHITI
218 واکسن برونشیت عفونی، نیوکاسل، گامبورو، سندرم افت تولید 3. IB-ND-IBD-EDS
219 واکسن برونشیت عفونی سویه H52 H52BRONCHITIS LIVE VACCINE
220 واکسن بروسلا آبورتوس سویه Rd S19 ( دز کاهیده ) ( Reduce Dose ) Rd S19 Abartose vaccine
221 واکسن بروسلا آبورتوس سویه Fd S19 ( دز کامل ) ( Full Dose ) Fd S19 Abartose vaccine
222 واکسن بروسلا آبورتوس ایریبا برای گوساله( Fd IRIBA )(زنده – لیوفلیزه) Brucella Abarthos vaccine
223 واکسن اکوواک Aquavac inactive vaccine
224 واکسن امولسیونه کشته چهار بیماری COR-IB-ND-EDS vaccine
225 واکسن استرانگل ( گورم ) اسب estrangle vaccine
226 واکسن آکوا وک گاروتیل Aquavac ™ Garvetil ™
227 واکسن EDS –برونشیت عفونی-نیوکاسل Nobilis IB Inac
228 واکسن 3 گانه نیوکاسل-EDS 76-برونشیت 3gane-ND-IB-EDS
229 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکتری مایکوپلاسما گالی سپتیکوم 3gane ND-IB-MG
230 واکسن لاسوتا LASUTA LIVE VACCINE
231 واکسن تخفیف حدت یافته لارینگوتراکئیت عفونی ILT LIVE VACCINE
232 واکسن برونشیت-نیوکاسل-EDS76 3GANEHIB+ND+EDS
233 واکسن برونشیت-نیوکاسل-EDS76 BRONCHITIS-ND-EDS76 VACCINE
234 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس 3GANEH SE-ND-IB
235 واکسن گامبورو-نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس GUMBORO-ND-BRONCHITIS-SALMONEL
236 واکسن گامبورو-نیوکاسل-برونشیت 3ganeh ND-IB2-BD3
237 واکسن گامبورو-نیوکاسل-برونشیت GUMBORO-ND-BRONCHITIS VACCINE
238 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکترین مایکوپلاسما گالی سپتیکوم ND-BRONCHITIS-MYCOPLASMA VACCI
239 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس ND-BRONCHITIS-SALMONELLA ENTRI
240 واکسـن سوسپانسیون آبی کشته Streptococcus iniae و Lactococcus garvieae . Streptococcus iniaeAND Lactoc
241 وانوسان Vanosan
242 وانوداين پاستوايزر Vanodine-Pasteuriser
243 وانادوكس Vanodox
244 واكسن پاستورلوز گاو و گاوميش (سپتي سمي هموراژيك) Pasteurlose vaccine
245 واكسن كزاز اسب Tetanus vaccine
246 واكسن طاعون گاوي TC سويه Plowrigh
247 واكسن طاعون نشخواركنندگان كوچك PPR ppr vaccine
248 واكسن ضد اسهال گوساله هاKolibin-RC Kolibin-RC vaccine
249 واكسن خوراكي تخفيف حدت يافته ضدكوكسيديوز Paracox8
250 واكسن تب برفكی ( FMD ) FMD vaccine
251 واكسن بروسلوز گوسفند و بز (REV-1) broselose ((REV-1 vaccine
252 واكسن بروسلوز گوساله ايريبا (51 RB) broselose (51 RB) vaccine
253 واكسن بروسلوز گاو بالغ ايريبا (51 RB) (51 RB)broselose vaccine
254 واكسن بروسلوز گاو (19S) Broselose vaccine
255 واكسن امولسيونه كشته عليه كوريزاي عفوني INFECTIOUS CORYZA INACTIVE VAC
256 واكسن آگالاكسي Agalaxi vaccine
257 واكسن آبله گوسفندي TC سویه RM/65 Sheeppox vaccine
258 واكسن آبله بزي TC سویه گرگان pox vaccine
259 هیپروکس Hyperox
260 هپارنول‌ heparnol
261 هپارنول‌ heparnol
262 هپاتیشو Hepatisho
263 هپابیال کارنیتین hepabial carnitine
264 هپابیال کارنیتین hepabial carnitine
265 هورمون HCG HCG
266 هورسیبوست horsyboost
267 هواسان تی آر Huwa-San-TR-50
268 همگزان HEMEXSAN
269 هموکسول Hemexol
270 هایلارتیل Hylartil
271 هاپسان Hupsan
272 نیاسین ب 5 B5 niacin
273 نيكلوزاماید niclosomode
274 نوپرو Nupro
275 نوواتن Novaton-50
276 نورکولوکس Norcolox DC
277 نوتاکور NOTARCUR 88
278 نوتاریوما natrioma
279 نوبیاک DHP (Nobivac)
280 نوبیاک TRICAT (Nobivac)
281 نفپنسين MC Nephpencin MC
282 نفپنسين MC nefpencin mc
283 نفپنسين DC Nafpencin DC
284 نفنسین nefpensin dc
285 ناتوزیم پلاس Natuzyme-Plus
286 نئوپردیسان Neopredisan 135-1
287 نئومایسین-اکسیتتراسایکلین-مولتی ویتامین neo+otc+multv
288 نئومایسین neomycin
289 میلبوند Milbond-d
290 میروتوت mirotot
291 میرتوت myrtovet
292 مگالوم Megalun m 4
293 مگالاگ Megalac-d
294 مگاكل Megacal-d
295 مکمل ویتامینه MEYGU ABE SHUR DAROSAZN
296 مکسیدول macsidol
297 مکتومیل mactomiel
298 مکتومیل mactomil
299 مينرال تي اس MINERAL TS
300 مونو کلسيم فسفات MCP
301 مولتی ویتامین – الکترولیت MULTIVIT ELECTROL
302 مولتی ویتامین MULTIVITAMIN
303 مولتی ویت مینرال MULTIVIT MINERAL
304 مولتی ماست MULTIMAST
305 مولتی جکت IMM multijact IMM
306 مولتی جکت IMM PENICL oint
307 مولتی آنزیم ناتوزیم پی 50 natuzyme p50
308 مولتی آنزیم ناتوزیم پی natuzyme p
309 موش کش زینک فسفاید zink phosphate
310 موس MOS-d
311 منیزیم سولفات 20 magnesium sulphate 20
312 منتوفین Mentofin
313 مكسي پلكس Maxi-Plex-d
314 مفیتسو Mefitso
315 مستی کل Mastikel
316 مستي هرب masti herb
317 مستي هرب
318 مریبوند Meri-Bond-d
319 محلول ميرتووت mirotoot
320 محلول مايکوسيدين mycocidin lotion
321 محلول تزریقی کلسیم-منیزیم فسفر Ca Mg Ph
322 محلول تزریقی کلسیم منیزیم روی- د3 CA MG D3
323 محلول DJ2 (شوينده اسيدي ) SHOYANDE ACIDI
324 متيونين پودر metionin poodr
325 متنامین Metenamin
326 متریکیور METRICURe
327 متریکیم metricim c ont
328 متافیسول Metafisiol
329 مایکوفیکس پلاس mycofix plus
330 ماکروگارد Macro Gard
331 ماستی جت فورت MASTIJET FORTE
332 ماستيوت پارنترال Mastivet-Parenteral-d
333 ماربوسيـل 10% MARBOCYL 10%
334 لیکومایسین licomycin
335 لینکومایسین پرم lincomycin perm
336 لینکومایسین licomycin
337 لینکومایسین lincomycin perm
338 لینکوسین Lincocin
339 لینکوسین Lincocin
340 لینکوسپکتین lincospect oral
341 لیزین lysin
342 ليورتونيک (مقوی و محافظ کبد) محلول خوراکی Liver tonic
343 لينكونئوسين MC Lincineocin MC
344 لينكونئوسين MC linconeocin MC
345 لينكومايسين + اسپكتينومايسين lincospectin inj
346 ليزين Lysine
347 ليدو کالين lidocaein
348 لویت ال سی ای مایع (LOVIT LC liquid
349 لوكسيدان تي ال Loxidan-TL
350 لوتالیز LUTALYSE
351 لوامیزول+ تریکلابندازول 8/57% Triclamizole
352 لواميزول‌ + تريكلابندازول levamis trichlabem=ndazol
353 لواميزول‌ levamizol
354 لاکسالین laxalin ont
355 لاکتوپن MC lactopen mc
356 لاکتوسين MC lactocillin mc
357 لاكتوپن MC Lactoperin MC
358 لاكتولين MC Lactoline MC
359 لاكتوسين MC Lactocin MC
360 لازالوسيد سديم‌، آواتك، LASALOCID
361 كپتوفن 10% ketoprofen inj
362 كليناكوكس clinacox
363 كلوپيدول clopidol darusazanPOWDER
364 كلوكسالمو DC - cloxalmo
365 كلر تتراسيكلين Chlortetracycline-Spray
366 كلر تتراسايكلين 20% CHLORTETRACYCLINE 20%
367 كلامپي بي Colampi B
368 كرم مست آدر mast udder ont
369 كاناسيلين MC Kanacilin MC
370 فیبروزیم Fibrozyme
371 فوکسیم phoxim
372 فوماژیلین FUMAGILIN
373 فوروسماید furosemide
374 فورمایسین گلد Formycin-Gold-d
375 فورمایسین گلد Formycin-Gold-d
376 فنل ها PHENOL
377 فنبندازول‌ 2.5% febendazol 2.5
378 فنبندازول %5/2 FEBENDAZOL
379 فلووالینات Fluvalinate
380 فلونیل (لوامیزول + تریکلابندازول) felonil
381 فلونکس مگ flunx meg otc
382 فلونيكسيـن flunixin meglumin
383 فلومکوئین 20 % FLUMEQUEIN20%
384 فلومترین flumethrin
385 فلورفنیکل 10% florfenicol 10%
386 فلورفنیکل 10% FLURFENICOL 10
387 فلورفنيكول flurphenicol inj
388 فلورفنيكل%30 Florfenicol Inj %30
389 فلاوومایسین flavomycin
390 فلاومایسین FLAVOMYCIN 40, 80
391 فسفونورتونیک phosphonortonic
392 فسفر + B12 ph+b12
393 فسفات phosphore inj
394 فری توکس Free-Tox-d
395 فری توکس Free-Tox-d
396 فرکوبسانگ Fercobsang
397 فرو بلوک FERO BLOC
398 فرمکتو Fermacto-d
399 فرماسايت ضدعفوني كننده خوراك ، مكمل ، كنسانتره FORMASITE
400 فردوب Fredop-d
401 فرتیلیتی پک Fertility-pack-d
402 فبانتل febantel
403 فام 30 30 FAM
404 فارماباند farmaband
405 فارماباند farmaband
406 عناصر کمیاب گوسفند All-Small-Trace-for-Sheep-D
407 عرويسول فورت arisul forte B.Complex+L-Carn
408 ضد عفوني كننده ALDEKOL DES 03 ALDEKOL DES 03
409 ضد عفوني كننده ALDEKOL DES 03 ALDEKOL DES 03
410 شيفت Shift
411 شریمپ ویتافید shrimp vitafid
412 شریمپ مینرافید shrimp minrafeed
413 سیکواستات Cycostat
414 سیپرمترین Cypermethrin
415 سیهالوترین cyhaloterin
416 سیفلوترین cyflutherin
417 سیدر گاوی cider cow
418 سید 2000 cid 2000
419 سیتریماید citrimide
420 سی-ای - ب 12 CA B12
421 سی پرمیکس C permx
422 سپراوین TM CepravinTM
423 سپراوین CepravinTM
424 سپ دکول SEP DECOL SDD
425 سيستورلين GNRH
426 سولوویت Solvit-d
427 سولفات منـيـزيـم 40% magnasium sulphate 40
428 سورباتوکس sorbatox
429 سوامیون cevamune
430 سوامیون Cevamune
431 سنسي بلكس SENSIBLAX
432 سنسي بلكس sensiblex
433 سلنو متیونین Cytoplex--Selene
434 سلنو متیونین Cytoplex--Selene
435 سلتیلیت celtilate
436 سفكوئينوم MC Cephkoeom MC
437 سفكوئينوم ( كوباكتر ) sefkoeinum ont
438 سفتیوفور سدیم cefifur sodium-all
439 سفتی فور cefifur sodium-all
440 ساولورین savlorin
441 سانوسیل SANoSIL
442 ساتوپلکس- سلنیوم Cytoplex--Selene
443 رینتال پلاس Rintal-Plus-d
444 رگولین Regulin Regulin-d
445 رومکس(50%) Rumex-d
446 روترول ROTROL
447 روتاوك كورونا Rotavec Corona
448 رسپتال Receptal Receptal
449 رسپتال receptal
450 رانگن Rangen-d
451 رامپون 2% Rompun-d
452 رافوكسانايد 150 ميلي‌گرمي rafoxanid
453 رابدومون( واكسن هاري ) aRABDOMUN TM VACCINE
454 رابدومون( واكسن هاري ) RABDOMUN TM VACCINE
455 دیکلازوریل 0.5% diclazuril
456 دیکلازوریل 0.5% diclazuril 0.5%
457 دیپن د-س Drypen DC
458 دیمن HCL ویتامین ب1 VITAMIN B1) ) THIAMINE HCL
459 دیمفن (دایمتیکون 10%) dimeticon
460 دیفن هیدرامین Dipenhydramine
461 دیفلوکساسین DIfluxacin
462 دیریلین د س Drylin DC
463 دیامیناز استات diaminase acetate
464 دیازینون diazinon
465 دیاترمین -د Diatrim-d
466 دی کلسیم فسفات DCP
467 دی کلسیم فسفات DCP
468 دگزامتازون dexametazon
469 دکوکوئینات% 6 DEQOQUINAT 6%
470 دکستران اهن iron dextran
471 دکسترافر-کامپلت-د Dextrafer-Complex-d
472 ديپروسين پلاس Diprocin-Plus
473 ديكلازوريل 5/0% diclazorol 5%
474 دي ميـنازن اسـيـچورت diminazen
475 دونافات dunafat
476 دونافات dunafat
477 دوفاموکس Dufamox-G 150/40 Inj
478 دوفافلوکسین Dufafloxacin 10% Inj
479 دوفاست Duofast
480 دكسترافركمپلكس Dextrafer Complex
481 دكابكس Decabex-d
482 دسپادک DESPADAK
483 درایپن DC derapin DC
484 درایلین DC drilin dc
485 دراكسين Draxxin Draxxin-d
486 داینوپرست-ترومتامین Dinoprost-Tromethamin
487 دایجستین DIGESTIN
488 داکسی سایکلین doxycycline
489 دانوفلوکساسین danofluxacin
490 خمیر شاخ سوز ناتریوما shakhsooz ont
491 جي پي سي 8 gpc 8
492 جنسيس آيورمكتين پور آن Ivermectin Pour-On
493 جنتاموکس Gentamox-d
494 جنتامايسيـن gentamicin
495 جنتا پريم GENTAPRIM
496 جرمی ساید . اچ germicide h
497 جرمی ساید Germicid-d
498 جرمی ساید jermicide p damdari
499 جرم گير بازي JERMGIR BAZI
500 جرم گير راشا RASHA
501 تیدری -د-س Tridry DC
502 تیت پوش Teat push
503 تیت سل teat seal Dc
504 تیامولین هیدروژن فومارات 5/ 2% + اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید 8% Tiamulin + Oxytetracycline
505 تيت ديپ teat dip
506 تونيفوس TONiPHOS
507 تولفین tolfin
508 توربوتوکس TURBOTOX
509 تنطورید Tincture of iodine
510 تمام عناصر کمیاب all trace elements
511 تریکلابندازول triclabendazol
512 تریپلین آمین triplinamin
513 تری درای DC tree dry ont
514 تريپريم TRIPRIM
515 تري متوپريم + سولفا ديازین TMP+SULfadiazin INJ
516 تري متوپريم + سولفا ديازین TMP+SULfadimethyl pirimidine I
517 تترانبالون MC Tetranobalon MC
518 تترا دلتا TETRA-DELTA
519 تايلوزين محلول استريل تزريقي 5% و 20% TYLOSin inj
520 تايلوزين فسفات 25% Tylosine phasphate 25%
521 تايلوزين تارتارات Tylosin Tartrate
522 تارگت اكسترا Target-Extra-d
523 تارانتولا كوبنزيس trankeron
524 بیوکی درای بلند Biokey Dairy Blend
525 بیوپوردیسین BIOPUR DISINF
526 بیوپلکس-د Bioplex-d
527 بیوویتاز BIOVITASE
528 بیوهربال bioherbal
529 بیومولد biomould
530 بیومن پ 1000 biomin p ep 1000
531 بیوسالو Biosolve-d
532 بیوساف Biosaf-d
533 بیوتکس biotox
534 بیوبرون Bibron
535 بیسموث ساب نیترات DC Bismuth subnitrate DC
536 بيووين كلسيم جي.ام. سي Bioveine Calcium GMC
537 بيوكي منيزيم كلات Biokey Mg Chelate
538 بيودرم BIODERM
539 بوپاروا BUPARVA
540 بوویکالک-د Bovikalc-d
541 بووفودین Buffodine-d
542 بووستی وو boosty vo
543 بومافلکس-گلوکالفوز د Bomaflex-Glucalphos-d
544 بوسپورو Bospro
545 بوسرلین-د Buserelin-d
546 بوسرلین استات BUSERELIN ACETATE
547 بو ویفوم bovifom
548 بنزالکونیم کلراید benzalip S
549 بلوك ضد عفوني كننده فرمان FERMAN
550 بلوك ضد عفوني كننده فرمان FERMAN
551 بلوترول blotrol 120
552 برگا پلاس Berga-Plus-d
553 برونشیمکس bronchimax
554 برومودیالون bromodialon
555 برومادلون bromadlon
556 بروم هگزین bromhexin
557 برودیفاکوم BRODIFAKOM
558 بروديفاكوم brodifacum
559 بتاپلاس beta plus
560 بتافین BETAFIN
561 بتادین betadin
562 بایکوکس 2/5% BAYCOX 2/5%
563 بایوکام DHPPILR (Biocam)
564 بایوترونیک biotronic
565 بایوبورن Biobron
566 بایوبرون BIBRON
567 بایوبرون Biobron
568 بایوارل Bayvarol
569 بایو موس دی Bio-Mos-d
570 بایتیکول پور Bayticol Pour-On
571 بایبرون BIBRON
572 باسیتراسین 10% BACITRACIN ARAS
573 باسیتراسین BACITRACIN
574 باسیتراسین Bacitracin
575 باسپروو BASPEROO
576 اﻳﺰوﻓﻠﻮﭘﺮدون اﺳﺘﺎت vetaperdon
577 اﻳﺰوﻓﻠﻮﭘﺮدون اﺳﺘﺎت isoflopredon asetate
578 ایکوسیل ECOSYL
579 اینتروسیل introcil
580 اینتروسل introcil
581 اینترمیتوکس InterMiTox
582 اینترتریم Intertrim
583 اینتر کوکاسک INTERKOKASK
584 اینتر فلای توکس INTERFLY tox
585 ایمیدوکارد imidocarb
586 ایمونوویت Immunovit
587 ایمونوفین immunofin
588 اگریسپت agrispet
589 اکوواویت aquavit 1
590 اکوتریس ECOTRIS
591 اکواویت 2 aquavit 2
592 اکواویانس Aquaviance
593 اکوامین aquamin 1,2
594 اکسی تتراسایکلین+ فلونکسین otc+flunix
595 اکسنل Excenel-d
596 اکسنل Excenel-d
597 اکتیو موس - پره بیوتیک activmus-p
598 اکتیو موس Active Mos
599 اپیتان nux vomica
600 اپتیزیم 361 Optizyme 368
601 اپتونیک (پودر خوراکی) optonic
602 اُكسيكُل (OXYCOL)
603 ايندايجست Indigest
604 ايندامل‌ indumel
605 ايندامل‌ indumel
606 ايمونووال‌ immunoval
607 ايزوفلوپردون Isoflupredon
608 اورال مکس ORALMAX
609 اوایلا - cr-1000 Availa_Cr_1000
610 انزوپروست PGF2A
611 انرژی دکس energidex
612 انروفلوکساسین 5% و 10% تزریقی ENRO inj
613 اندوفید ENDOFID
614 انتی بیوتیک امپی سیلین ampicillin inj
615 امیتراز amitraz
616 اموکسی سیلین amoxicilin
617 الکوسل Alkocell-d
618 المیت alimet
619 ال کارنیتین-ب کمپلکس EL CARNITIN B COMPLEX
620 ال کارنیتین-ب کمپلکس EL CARNITIN B COMPLEX
621 ال کارنتین 5% el carnitin 5%
622 ال كارنتين 5% el carnitin 5%
623 ال ترئونین EL THERONIN
624 اكسي تتـراسايــكلـيـن 5% و 10% و 20% La ( دوام الاثر ) otc inj
625 اكسنل EXENEL
626 اسید فولیک Cuxavit FOLIC ACID
627 اسکوربان پلاس Scourban Plus
628 اسکور استاپ scours stop
629 اسپری زنبور bee spray jazbe bee baby
630 اسفنج کاشتنی گوسفندی sponjavet
631 استرپتومایسین streptomycin
632 استرون Estron-d
633 استروميت Estrumate TM
634 استاکول Sta-chol
635 اریترومایسین20% erytromycin 20
636 ارگو استیم ergostim
637 ارباروم erbarom
638 ابامکتین تریلابندازول Abamectin Trielabendozole
639 آیولوزین Aivlosin
640 آگرابوند Agrabond-d
641 آکواکیوب Aquacube
642 آکواوک ارگوسان AquavacTM Ergosan
643 آکواجرم Aquajerm
644 آکوا کلین Aqua Clean
645 آپی لایف وار بی Api Life Var BEE
646 آپيستان( فلووالينات) apistan
647 آپي گارد Apiguard
648 آپرامایسین APRAMYCIN
649 آيورمكتـيـن 1% avermectin 1 %
650 آویلامایسین پریمیکس گرانوله10% Avilamycin
651 آویزانت AVIZANT
652 آویانس aviance
653 آووپارسین Avoparcin
654 آنپروویت سی anprovit c
655 آنپروسول Anprosol
656 آنزیمیت anzimit
657 آنزیمیت anzimit
658 آنزوفین Anzofin
659 آنتی بیوفین Antibiofin powder
660 آنتی بیوتیک پنی سیلین پنتامایت penicillin pentamate
661 آمپی سیلین + کلی سیتین ampicillin, + colistin
662 آمپروليوم 20% Amprolium
663 آمپروليوم + اتوپابات Amprolium + Ethopabate
664 آلفاترولپودر مخلوط در دان Alfatrol-d
665 آلدکول FF aldok ff
666 آلتيميت كوپر Ultimate Copper
667 آلبندازول‌ Albendazole
668 آلبندازول‌ albendazol
669 آلبادراي پلاس ََAlba Dry Plus
670 آلبادراي پلاس albadry plus
671 آفدکول afdekol
672 آسپرین (استیل سالیسیلیک اسید) + ویتامین C (اسید آسکوربیک) aspirin + Vitamin C
673 آسپرومازين Acepromazine
674 آسپرومازين Acepromazine
675 آسسول پلاس Acesol Plus
676 آزامتیفوز Azamethiphos
677 آرومابیوتیک aromabiotic
678 آروما بی AROMA BEE
679 آدرمینت 200 گرمی 50 و 400 aderminet
680 آدرمینت Addermint
681 آبامکتین و تریکلابندازول Abamectin Trielabendozole
682 آئروفورت Aero Forte
683 آئروفورت Aero-Forte-same
684 آ-مکس A-MAX
685 yyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy
686 VAXSAFE MS Strain MS-H واکسن VAXSAFE MS Strain MS-H
687 ORS دامي ORS
688 ORS دامي ORS DAMI SDD
689 IBDواکسن کشته جهتواکسن پیشگیری از بیماری های نیوکاسل برونشیت و گامبورو و سندرم افت تولید در مادر گوشتی و مادر تخمگذار تجارتی. ND-IB-EDS-IBD INACTIVE VACCIN
690 gggg ggggggggggggggg
691 fffffffffff ffffffffffffff
692 Duramune DA2LP+PVواکسن Duramune DA2LP+PVvaccine
693 ( گنادوتروپين GNRH2
694 پودر ويروس كش هموكسول emexol Virucidal Powder
695 پنسترزون MC penstreson
696 پنسترزون MC penstrozen mc
697 ویتامین آ-د٣-ئئ AD3E ORAL
698 واکسن گامبورو,برونشیت عفونی(سویه ماساچوست),نیوکاسل,سندروم کاهش تولید تخم مرغ INAC(IBD+IB+ND+EDS) INACT
699 واکسن کشته پاستورلوز و عفونت های اریسیپلاس Pasteurrella – Erysiplas vacci
700 واکسن کشته سندرم کاهش تولید تخم مرغ EDS INACTIVE VACCINE
701 واکسن رینوتراکئیت، برونشیت عفونی، نیوکاسل، سندرم افت تولید ART-IBmulti-ND-EDS INACTIVE VA
702 واکسن انسفالوميليت Encephalomilitis vaccine
703 واکسن آنفولانزا اسب influenza vaccine
704 واکسن آنسفالومیلیت عفونی پرندگان INFECTIOUS ANCEPHALOMIELITIS
705 وانوداين Vanodine
706 هالاميد HALAMID
707 مـحلول استـريل تزريقي کلسیم ca golokonat
708 مبندازول‌ mebendazol
709 مايکوسيدين mycocidin lotion
710 لویت ال سی ای LOVIT L C E
711 لوروكائين Lurocaine
712 لواميزول‌ levamizol
713 كوكسيدين Coxidin
714 فـنـيل بوتازون تزریقی phenilbutazon inj
715 فري ايد + ب 12 FERRIADE + B12
716 فردوب Fredop
717 سپتوتريل Septotryl-d
718 سلكو Selko-PH-d
719 دكابكس DECABEX POWDER
720 داكسي نيل(پوليودوكسين) DOXYNIL
721 برونکوفین اسانس اكاليپتوس broncophin
722 برونکوفین اسانس اكاليپتوس broncophin
723 انروفلوكساسين 10% ENROFLOXACIN oral
724 آگريموس Agrimos-d
725 آيولوزين‌ َAivlosin
726 آنتی بیوتیک فس بک fisbac
727 آلباك Albac-d
728 (دایمتیکون 10%) dimeticon
729 ويتامين + اسيد آمينه CHICKTONIc
730 واکسن نیوکاسل، برونشیت عفونی، گامبورو و رئوویروس؛ به صورت SC فقط تزریق می شود INACTIVE VACCINE ND-IB-IBD3-RE
731 واکسن زنده و تخفیف حدت یافته حاوی ویروس تخفیف حدت یافته دیستمپر DHP Nobivac LIVE VACCINE
732 واکسن ویروس زنده بیماری بورس (گامبورو) live S706 vaccine
733 واكسن تخفيف حدت يافته ضد كوكسيديوز paracox vaccine
734 واك سيف Vac-Safeشکل Vac-safe
735 واکسن خوراکی کشته Streptococcus iniae Lactococcus garvieae Streptococcus iniae Lactococc
736 محلول ضد عفونی کننده D4 D4
737 كلوزانتل و مبندازول Mebendazole---&-Closantel-d
738 کیواینجکشن CUE-Injection
739 پارازول Parazole Parazole-d
740 هیپراسیلین ریتارد Hipracilin-Retard
741 هچ بوستر Hatch-Booster
742 هواسان تی آر Huwa San TR 50
743 مولتي جكت Multiject Multiject-d
744 مترون Metron-d
745 لینکوسین Lincocin
746 كلر تتراسيكلين Chlortetracycline-Spray
747 كريدنس Credence
748 فیبوسل Fibocell-d
749 سداکسیلان Sedaxylan
750 دگزافنيل آرتريت Dexaphenyl Artherite
751 تارگت اسيدفوم Target-Acidfom-d
752 تارگت Target-d
753 بایوپکت Biopect
754 اينترا هوف فيت Intrahoof Fit
755 اينترا نوتريميكس Intra-Nutrimix
756 اسمارتامين Smartamine-d
757 آگرابوند َAgrabond
758 آئروفورت Aero-Forte-d