فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیطبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)

* گروه دارویی لیست داروها
1 بیهوش کننده های عمومی / General Anaesthetics لیست داروها
2 پماد داخل پستانی / Intramammary Ointments لیست داروها
3 توکسین بایندر: جاذب سموم / Toxin Binder لیست داروها
4 پروبیوتیک / Probiotic لیست داروها
5 پره بیوتیک / prebiotic لیست داروها
6 اسیدیفایر / Acidifier لیست داروها
7 داروهای متفرقه / Other Substances لیست داروها
8 داروهای مجاری ادرای / Urological Drugs لیست داروها
9 داروهای گیاهی / Herbal لیست داروها
10 واکسن ها / Vaccins لیست داروها
11 پروستاگلاندین ها و هورمونها / Prostaglandins/ Hormones لیست داروها
12 ضد حشره ها و موجودات موذی / Pesticides لیست داروها
13 مسهل ها / laxatives لیست داروها
14 بیهوش کننده ها و بی حس کننده ها / Anaesthetics لیست داروها
15 عوامل تغذیه ای، ویتامین ها و الکترولیت ها / Nutritional Agents, Vitamins/ Electrolytes لیست داروها
16 ضدعفونی کننده ها / Disinfectants لیست داروها
17 کورتیکواستروئیدها / Corticosteroids لیست داروها
18 گشادکننده های برونش / خلط آورها / Expectorants/ Bronchodilators لیست داروها
19 آرامش بخش ها و خواب آورها / Anxiolytic Sedatives لیست داروها
20 داروهای ضد پروتوزوآها / Antiprotozoals لیست داروها
21 آنتی هیستامین ها / Antihistamines لیست داروها
22 داروهای ضد قارچ / Antifungals لیست داروها
23 داروهای ضد باکتری / Antibacterials لیست داروها
24 داروهای ضد کرم / Anthelmintics لیست داروها
25 داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها / Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics لیست داروها