فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیپرازی کوانتل، درونسیت praziquantel


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


قرص

‌هر قرص حاوی 50 میلی گرم پرازی کوانتل

دکر نشده است

موارد مصرف‌:

این دارو علیه کلیه سستودهای نشخوارکنندگان نظیر مونیزیا، تیزانیه زیا، آویتلینا و استیلزیا موثر است و باعث دفع کرمهای نواری طیور مانند رایه تیناها می شود. علیه تمامی سستودهای سگ از جمله تنیا هیداتیژنا ، تنیا مولتی سپس ، تنیا اوویس، دیپلیدیوم کانینوم ، مزوستوئیدس لینه آتوس، اکینوکوکوس گرانولوزوس ، اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس ، اسپیرومترامانسوئیدس، دیفیلوبوتریوم اریناسی موثر می باشد. همچنین بر روی مراحل نوزادی سستودهایی مانند سیستی سرکوس اوویس، سنوروس سربرالیس و کیست هیداتیک درنشخوارکنندگان اثر دارد. علاوه بر آن داروی انتخابی جهت درمان اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم و شیستوزومای انسانی و حیوانی است. اثر آن بر دیکروسلیوم دندریتیکوم متغیر است .می توان برای درمان برخی ترماتودهای مونوژن پوستی ماهیان ازآن استفاده کرد.

بهتر است قرصها با استفاده از دستگاه خوراندن قرص به دام خورانده شوند. میزان مصرف این دارو در حیوانات مختلف و ماهی به شرح زیر می باشد:

نشخوارکنندگان: 70-50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام بر ضد تمامی سستودهاو  50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام جهت درمان سنوریازیس تجویز گردد.

سگ و گربه : 10- 5  میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن زنده دام تجویز گردد.  معمولاً 5 میلی گرم به کیلوگرم برای درمان کلیه سستودها به جز اسپیرمترا مانسو ئیدس و دیفیلو بوتریوم لاتوم موثر است . برای درمان این آلودگی ها میزان دارو باید به35-25 میلی گرم به کیلوگرم به مدت دو روز پیوسته افزایش یابد.

طيور: 10 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ تجویز گردد.

ماهي‌: براي‌ كرم‌هاي‌ پهن‌ پوست‌از غوطه‌ور سازی‌ماهي‌ها در تانك‌هاي‌ كوچك‌ به‌ مدت‌ 3 ساعت‌ با غلظت‌10 ميلي‌گرم‌ پرازي‌ كوانتل در هر ليتر آب‌ استفاده می شود. كپلك‌ ريوي‌(پاراگونيموس‌) سگ‌ با مقدار 25 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌هر كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ به‌ مدت‌ 3 روز متوالی درمان‌ شده‌است

مصرف‌ اين‌ دارو در 2/3درصد سگهای درمان شده  موجب‌ استفراغ‌، بي‌اشتهايي‌، بي‌حالي‌ واسهال می گردد‌ و در 5/1-1 درصد گربه های درمان شده با‌ اسهال‌ وافزایش ترشح‌ بزاق‌ همراه است. به سگ ها و گربه ها ی کمتر از 4 هفته خورانده شود.

دکر نشده است
 

دکر نشده است
 

دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه(

دور از دسترس اطفال

جعبه‌ های100 عددي‌دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.