فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیپرازی کوانتل praziquantel


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  Tablets: 50 mg

ذکر نشده است

پرازی کوانتل (درونسیت) سریعاً در بدن سستودها و ترماتودها جذب می شود. اثر اولیه دارو در بدن میزبان در فاصله 15 دقیقه باعث فلج آنی عضلات و حفره دار شدن سریع پوشش خارجی انگل می شود به نظر می رسد انقباض سریع مربوط به افزایش نفوذ پذیری غشاء سلولی نسبت به کلسیم و در نتیجه فلج عضلانی باشد.

موارد مصرف:
پرازی کوانتل دارای اثرات قابل ملاحظه ای بر علیه تمام گونه های انگلی نواری (بالغ و نا بالغ) می باشد. همچنین اثرات خوبی بر اشکال لاروی انگلهای نواری دارد. روش تجویز (خوراک، زیرجلدی یا عضلانی) در میزان اثر بخشی دارو موثر است (راه زیر جلدی کمترین اثر را دارد). پرازی کوانتل بر علیه انگلهای نواری نشخوارکنندگان، طیور و حتی بعضی از انواع کپک ها موثر است تمام گونه ها مونیزیا، استیلیزیا، آویتلینا گوسفند و بز دا با مقادیر مناسب می توان دفع نمود، انگلهای پهن روده ای فاسیولوپسیس بوسکی نیز با استفاده از این دارو درمان شده اند. انگلهای پهن پوستی جیروداکتیلوس اکولئاتوس را نیز می توان بطور موفقیت آمیزی درمان نمود. این دارو اثر بخش کاملی را در دام در مرحله واسطه  کرم کدوی انسان(تنیاساژیناتا) دارد. این دارو مصرف زیادی در درمان سرگیجه گوسفندی Ovine Coenurissis)) دارد. پرازی کوانتل بر علیه کلیه مراحل رشد تعدادی از انگلهای روده ای دیگر نظیر اکینوکوکوس گرانولوسوس، تنیا اوویس، تنیا هیداتیژنا، تنیا پیزیفورمیس، تنیا هیداتیزنا، تنیافومیس، مولتی سپس مولتی سپس و دیپیلیدیوم کانینوم موثر است. همچنین پرازی کوانتل برای دفع مزوسستوئیدس کورتی، اکینوکوکوس مولتی لکولاریس، اسپیرومترامانسونوئیدس، دیفیلوبوتریوم اریناسی و کپلک ریوس پراگونیموس موثر است پرازی کوانتل برعلیه نمادتودها اثری ندارد.

مقدار و روش مصرف:
گوسفند و بز :

در درمان کپلک لوزلمعدی گوسفند 70 ـ 50 میلی گرم، سنوریازیس
50 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن توصیه شده است
طیور mg/kg 10    

 : 
ماهیها:

 برای کرمهای پهن پوست با غوطه ور نمودن ماهیها در تانک های
کوچک در تانک های کوچک به مدت 3 ساعت با غلظت 10 میلی گرم
پرازی کوانتل در هر لیتر آب.
سگ و گربه:

برای تمام گونه های سستودها با دوز mg/kg5، به جز برای اسپیرو
مترامانسیونوئیدس و دیفیلوبوتریون اریناسی، که مقدار mg.kg25، به
مدت 2 روز متوالی لازم می باشد. عفونتهای کپلک ریوی (پاراگونیموس)
سگ با دوز mg/kg25، به مدت 3 روز متوالی درمان شده اند. با دوز Mg/kg5 برای دفع تنیاهیدانیژنا و احتمالاً تنیا اوویس و تنیا مولتیسپس و 5 mg/kg  -2/5 برای دفع کامل دیپیلیدیوم کانینوم درسگ به کارمی رود.
مقدار 10 mg/kgـ5 برای دفع کامل مزوسستوئیدس کورتی،اکینوکوکوس گرانولوسوس و اکینومولتی لوکولاریس لازم است.

فارماکوکینتیک:
پس از مصرف خوراکی، پرازی کوانتل سریعاً و بطورکامل جذب می شود. حداکثر غلظت پلاسمای دارو بعد از 120 ـ 30 دقیقه د سگ و بعد از 2 ساعت در گوسفند به دست می آید دارو در تمام بدن حیوان پخش می شود، از سد مغزی ـ خونی موش (و احتمالاً حیوانات دیگر) عبور می نماید وبه داخل صفراوی سگ نیز ترشح می شود. پرازی کوانتل بطور وسیع وعمده در کبد متابولیزه و به اشکال غیر فعال تبدیل می شود. تزریق عضلانی و یا زیر جلدی، غلظت های پلاسمائی طولانی تری نسبت به تجویز خوراکی با مقادیر مصرف یکسان ایجاد می نماید. حدود 80 درصد پرازی کوانتل دارای کربن 14 نشانه دار (رادیواکتیو) که از راه وریدی به موش، سگ و میمون تجویز شده بصورت متابولیت های غیر فعال در ظرف 24 ساعت و عمدتاً در ادرار دفع می شود. نیمه عمر دفع رادیواکتیویته کل از خون سگ 3 ساعت می باشد. فقط مقادیر جزئی دارو تغییر نیافته در ادرار و مدفوع وارد می شود

در توله سگها و یا بچه گربه های کمتر از یک ماه نباید مصرف شود.

مصرف دارو با مقداری معادل 5 برابر مقدار توصیه شده هیچگونه علائمی از مسمومیت را در سگ و گربه به همراه نداشته است. مصرف مقادیر بیش از حد دارو ممکن است با بی اشتهایی، استفراغ،سیلان بزاق، اسهال و افسردگی همراه باشد.

ندارد.

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.