فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیپن بكس penbex


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد باکتری  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


سوسپانسيون تزريقي 10، 50، 100 و 250 ميلي ليتري

 

 هر ميلي ليتر حاوي :

Penicillin G procaine                200.000 I.U.

Dihydrostreptomycin sulfate           250 mg

Betamethasone                                0.5 mg

Chlorpheniramine maleate                 8 mg

Procaine hydrochloride                    15 mg

Excipient q.s.                                     1 ml.

مكانيسم عمل دارو :

 پني سيلين ها جزو آنتي بيوتيك هاي باكتريوسيد مي باشند و با تداخل در فعاليت آنزيم ترانس پپتيداز و استحكام ديواره سلولي باكتري ها اثر ضد ميكروبي خود را نشان مي دهند. حداكثر فعاليت ضد ميكروبي پني سيلينها در دوره تكثيرباكتريهامي باشد.

دي هيدرواسترپتومايسين جزوخانواده آمينوگليكوزيدهامي باشد.اين داروفعاليت باكتريسيدي داردوبا اثر برروي تحت واحدs30 ريبوزوم باكتري از سنتز پروتئين سلول باكتري جلوگيري مي كند.پني سيلين بر روي باكتري هاي گرم مثبت وم برخي از باكتري هاي گرم منفي و ميكربوب هاي بي هوازي مانند فوزوباكتريوم و باكتريوئيدس موثر است. دي هيدرواسترپتومايسين بر روي باكتري هاي گرم منفي و بعضي باكتري هاي گرم مثبت مانند استافيلوكوكوس اورئوس موثر است. از آنجايي كه تركيب پني سيلين و دي هيدرواسترپتومايسين با هم اثر سينرژيستي دارند به اين دليل به صورت تركيب استفاده مي شوند. اين دارو پس از تجويز به روش عضلاني به آرامي جذب شده و وارد خون مي شود. حداكثر غلظت پلاسمايي پس از 24 ساعت ايجاد شده و در سراسر بدن پخش مي شود.  بتامتازون يك گلوكوكورتيكوئيد است كه به اشكال مختلف نظير تزريق موضعي واستعمال  خارجي به منظور رفع بسياري از ناراحتيهايي كه با گلوكوكورتيكوئيدها قابل درمان است بكار مي رود، مانند انواع التهاب، شوك و وقفه در گردش خون مصرف مي شود. لذا مصرف توأمان اين تركيبها با يكديگر بويژه براي عفونتهايي همراه با تورم از جمله عفونتهاي ادراري، تناسلي، آرتريت ، ورم ناف و ... توصيه مي شود.

موارد مصرف :

اين دارو براي پيشگيري و درمان عفونتهاي ايجاد شده توسط ميكروارگانيسم هايي كه به پني سيلين و دي هيدرواسترپتومايسين سولفات حساس مي باشند مانند عفونتهاي ادراري تناسلي، عفمنت هاي پوستي،عفونتهاي تنفسي، گنديدگي سم، شاربن، اكتينومايكوزيس،‌لپتوسپيروزيس، اكتينوباسيلوزيس، ورم ناف، آرتريت، جلوگيري از عفونت هاي بعد از عمل و آندوكاريت تحت حاد و مننژيت و ... در گاو،گوسفند،اسب،بز،سگ و گربه بسيار مناسب مي باشد.

عموما" 1 تا 5/1 ميلي ليتر به ازاء هر 10 كيلو وزن بدن براي 3 تا 4 روز بصورت تزريق عضلاني توصيه مي شود.

براي اسب و گاو : 15 تا 25 ميلي ليتر به طور روزانه براي هر رأس توصيه مي شود.

براي سگ و گربه : 5/0 تا 2 ميلي ليتر به طور روزانه براي هر قلاده توصيه مي شود.

تعيين دوز مناسب بستگي به مدت و شدت بيماري دارد كه توسط دامپزشك تعيين مي شود.

 در دامهايي كه واكنش ازدياد حساسيت به پني سيلين نشان داده اند نبايد مصرف شود.

امكان بروز واكنشهاي ازدياد حساسيت آلرژيك در برخي دامها به خصوص گاو وجود دارد. دامهاي درمان شده با پني سيلين بايد حداقل براي مدت نيم ساعت تحت نظر باشند و در صورت به وجود آمدن واكنشهاي آتافيلاكتيك بلافاصله با اپي نفرين و آنتي هيستامين درمان شوند.

ذکر نشده است

گوشت : 10 روز

 شير :  3 روز

در جاي خشك و دور از نور نگهداري شود.

ويالهاي 10 ،50 ،100 و250 ميلي ليتري

ذکر نشده است
 دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.