فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیپـارواكون parvaqun


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد پروتوزوآها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


مـحلول استـريل تزريقي

هر ميلي لـيـتـر دارو حاوي 150 ميلي گرم ماده موثره پارواكون مي باشد .

پارواكون يك نـفتوكينون مي باشد كه عليه گونه هاي مـختلف تيلريا از قبيل تيلريا پاروا (T.parva) وتيلريا آنولاتا (T.annulata) اثر زيادي دارد . پارواكون يك تيـلرياسيد ( تيلرياكش ) قوي است كه در درمان مراحل شيزونت و پـيـروپلاسـمي تيلريا بكار مي رود . اين دارو همـچنـيـن در حيوانات آلوده به تيلريا كه هنوز علائم بالـيـنـي در آنها ظاهر نشده است نيـز بكار مي رود . متعاقب تزريق پارواكون به روش عضلاني جذب آن از مـحل تزريق سريع مي باشد .

تيـلريوز بيـماري شايع مناطق گرمسيـر است وعامل آن گونه هـــاي مـختلف تيـلريــا مي باشـــد كه از طريق كنه ها منتـقل مي شود . پارواكون در درمان بيـماري تيلريوز ناشي از گونه هاي مـختلف تيلريا مانند تيلريا آنولاتا (T.annulata)  عامل بيماري تيلريوز در ايران  وتيلـــريـا پاروا (T.parva)   عامـــــل تـب ســــــواحل شـــــرق  (East coast fever)  به كار مي رود

گاو : 1 ميلي لـيـتـر به ازاي هر 15 كيلوگرم وزن بدن ( 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن ) .

* اين درمان بايد پس از 48 ساعت تكرار گردد

 روش مصرف :

پارواكون فقط بايد به روش عضلاني تزريق شود وبهتـرين محل تزريق عضله گردن با رعايت كامل شرايط بهداشتـي است بنابراين مـحل تزريق نبايد مرطوب و يا كثيف باشد . تزريق بيش از 10 ميلي لـيـتـر دريك مـحل توصيه نمي شود . در مواقعي كه مقدار تزريق بيش از 10 ميلي لـيـتـر است بايد مقدار تزريق عضلاني را در2يا 3 ناحيه بدن حيـوان  تزريق كرد .

هشدار  :

تزريق داخل وريدي و زير پوستـي دارو اكيدا" مـمنوع است .

در هنگام ظهور علائم تيـلريوز در حيوانات مـمكن است آثار و علائم بالـيـنـي ساير عفونت هاي قابل انتقال توسط كنه ها   مانند آناپلاسـموز ،  Cowdriosis  ويا با بزيوز كه در اثر تضعيف سيستم ايمـنـي بدن عارض حيوان گرديده اند از نظر مـخفـي بماند ، لذا در چنـيـن مواقعـي درمان هاي مناسب بايد انـجام گيـرد .

ذکر نشده است

گوشت : 28 روز پس از آخـريـن درمان  .

شيـر : 14 روز  پس از آخـريـن درمان 

دارو دردماي كمتـر از 25 درجه سانتـي گراد و دور ازنورو دستـرس كودكان نگهداري شود . اين دارو در درجه حرارت هاي كمـتـر از دماي ذكر شده به صورت جامد در مي آيد ،كه اين جامدشدن بر روي كارائي دارو هيـچ گونه اثري ندارد ، قبل از استـفاده ، دارو به درجه حرارت بدن دام رسانيده شود . بعد از مصرف ظرف خالـي را در كاغذ پـيـچيده ودر سطل زباله قرار دهيـد 

بسته بندي :

اين دارو در ويال هـاي20  و100 ميلي لـيـتـري عرضه مي گردد . 

ايـن دارو فـقـط مـصـر ف دامـپـزشـكي دارددیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.