فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکینئوپردیسان Neopredisan 135-1


طبقه بندی درمانی : ضدعفونی کننده ها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


 مايع شفاف كهربايي رنگ

ضدعفوني كننده سطوح و تجهيزات

 اين محصول ريسك ايجاد عفونت مجدد در محل زندگي دام را كم مي كند ، همچنين اثر داروهاي ضد كرم گرد و اووسيست هاي كوكسيديا را افزايش مي دهد . استفاده از اين محصول همراه با مصرف توام با داروهاي ضد انگلي از ايجاد عفونت مجدد جلوگيري مي كند .

محصول با اثر ضد عفوني سطوح به صورت اثر بر ذرات ثابت يا در حال رشد انگل ها شامل اووسيست كوكسيديا ، كريپتوسپوريديوز ، كرم هاي گرد و انگل هاي خارجي ( فرم بالغ و در حال رشد ) مانند كنه ، مگس ، ... همچنين اثر ضد باكتريايي بر باكتري بيماري توبركلوز ، اثر ضد قارچي ، ضد ويروسي و ضد اسپور ( مثل كلستريديا ) در محل نگهداري طيور و گاو مورد مصرف فراواني دارد .

 بعد از مخلوط كردن مناسب محصول با مقدار مشخص آب ، محلول تهيه شده نهايي مي بايست با فشار كم به ازاء هر متر مربع 0/4 ليتر در مدت مناسب ، اسپري شده و باقي بماند .

-    بـر عليـه انگل هاي تخم كرم هاي گرد مانند گونه هاي آسكاريس ، كوكسيديا ، كريپتوسيوريا ، كلستريديا و توبركلوزيس و پريون علاوه بر قارچ ، باكتري و ويروس موثر مي باشد .

-         تا 90% از لحاظ بيولوژيك قابل تجزيه و درنتيجه بي خطر براي محيط زيست مي باشد .

-         قابليت حل آسان در آب .

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

ذکر نشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.