فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکینيكلوزاماید niclosomode


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   پرندگان( Birds)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


بلوس

هر بولوس‌ حاوي‌ 1250 ميلي‌گرم‌ماده‌ مؤثره‌ نيكلوزامايد مي‌باشد.

اثر نیکلوزاماید مبتنی بر وقفه در جذب گلوکز و جفت شدن (Coupling) مرحله فسفوپلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری سلول سستودها می باشد و به واسطه متوقف شدن سیکل کربس، اسید لاکتیک در بدن انگل تجمع یافته باعث مرگ آن می شود.

نیکلوزاماید از مجاری گوارشی میزبان به مقدار ناچیز جذب می شود و این خود شاید دلیل بر سمیت کم دارو باشد. این دارو به یک متابولیت غیر فعال آمینونیکلوزاماید) تبدیل می شود که هیچ اثر شناخته شده دارویی ندارد.

مناسب ترین دارو برای درمان سستودهای بالغ نشخوارکنندگان ( مونیزیا، استیلزیا، تیزانیه زیا و آویتلینا) سستودهای تک سمیها ( آنوپلوسفالا و پارانوپلوسفالا)، سستودهای طیور(رایه تیناها) و اکثر سستودهای گوشتخواران است. بر دیپلیدیوم کانینوم اثرات درمانی متغیر و بر اکینوکوکوس گرانولوزوس اثر کمی دارد

تجويز بولوس‌ براي‌ گوسفند و بز با دست‌ و يا با بلوس خوران‌ صورت‌ مي‌گيرد.ضروری است‌ تجويز اين‌ دارو براي‌ سگ‌ وگربه‌ در شرايطي‌    صورت‌  گيرد كه‌ معده‌ پر نباشدو 12 ساعت‌ قبل‌ از تجويز دارو از دادن غذاي‌ سنگين‌ به‌حیوان اجتناب‌ ورزيده‌ شود. بولوس‌ را باید‌ روي‌ زبان‌ حيوان‌ قرار داد تا بدين‌ترتيب‌ حالت‌ تهوع‌ پيش‌ نيايد.

تجويز براي‌ سگ‌ و گربه‌ را مي‌توان‌ با قرار دادن‌ بولوس‌ درداخلگوشت‌ و يا خرد‌ و مخلوط‌نمودن بولوس‌ بامقداري‌ غذا انجام‌ داد.

طيور 100 تا 200 ميلي‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ برای هر كيلوگرم‌وزن‌زنده پرنده به مدت‌ يك‌ تا سه‌ روز متوالي به صورت‌ مخلوط‌ با غذا.

گوسفند و بز: يك‌ بولوس‌ براي‌ 15 كيلوگرم‌ وزن ‌زنده حیوان.

گوساله‌: يك‌ بولوس‌ براي‌ 20 كيلوگرم‌ وزن‌‌زنده حیوان.

سگ‌: يك‌ بولوس‌ براي‌ 10 كيلوگرم‌ وزن‌‌زنده حیوان.

گربه‌: بولوس‌ براي‌ 3/3 كيلوگرم‌ وزن‌‌زنده حیوان.

حلزون ها   :WHO این دارو را به عنوان حلزون کش انتخابی برای کنترل حلزونهای حامل شیستوزوما، با غلظت 2/0 میلی گرم در هر لیتر آب به مدت 24 ساعت توصیه نموده است.  
موشهای آزمایشگاهی: از راه غذا (به میزان 33/0 درصد) به مدت 7 روز پیوسته تجویز می شود

  • پس‌ از خوراندن‌ بولوس‌ نيازي‌ به‌ تجويز ملين‌ نيست‌ ولي‌در حالتي‌ كه‌ حيوان‌ دچار يبوست‌ شود، مي‌توان‌ مسهل‌ تجويز نمود.
  • در حالتي‌ كه‌ كم‌كاري‌، ضعف‌ روده‌ و يا اسهال‌ حاد مشهود باشد مي‌بايست درمان‌ را تا بهبود حيوان‌ به‌ تعويق‌انداخت‌.

آلودگي‌ مجدد به دلیل حضور ميزبان‌ واسط‌ در محيط‌ چراي‌نشخواركنندگان‌ امكان‌پذيرخواهد بود و باید در صورت لزوم درمان‌ را ‌ شش‌تا هشت‌ هفته‌ بعد تكرار نمود

در دامهایی که دچار انسداد مجاری قدامی دستگاه گوارش هستند نباید مصرف شود.

ندارد

دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)

دور از دسترس اطفال.

جعبه های حاوی‌ 100 عدد بلوس‌

ذکرنشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.