فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیمبندازول‌ mebendazol


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


بلوس

هر بلوس‌ پارازول محتوي‌ يك‌ گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ مبندازول مي‌باشد

ذکرنشده است

مبندازول‌ بر روي انواع‌‌ نماتودها و برخی سستودهای لوله گوارش‌(همونکوس کونتورتوس، تریشوریس اوویس، نماتودیروس، استرتاژیا، اوزوفاگوستومم، شابرتیا اووینا، تریکوسترونژیلوس، بونوستومم، کوپریا، استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس) ، نماتودهای ریوی (دیکتیوکالوس فیلاریا و پروتوسترونژیلوس) در گوسفند، بزو گاو اثر دارد. همچنین اثربارزی روی مونیزیا دارد

به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌زنده‌ دام‌، 20 ميلي‌گرم‌ مبندازول با‌ استفاده‌ از دستگاه‌خوراندن‌ بولوس‌ خورانده‌ شود ( هر بولوس‌ براي‌ 50 كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام ‌.

توصيه‌ مي‌شود مبندازول در طول‌‌ ماه‌اول‌ آبستني‌ مصرف‌ نشود

ذکرنشده است

گوشت: 7 روز

شیر: 1 روز

دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه)

دور از دسترس اطفال

جعبه های 50 عددي‌

ذکرنشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.