فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیآيورمكتـيـن 1% avermectin 1 %


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   پرندگان( Birds)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


مـحلول استـريل تزريقي

هر ميلي لـيـتـر حاوي 10 ميلي گرم آيورمكتـيـن فعال مي باشد .

نـحوه عمل اين دارو مربوط به دستـه آورمكتـيـن ها بوده كه به صورت مهار حركت انگل مي باشد . آيورمكتـيـن آزاد سازي گاما آميـنوبوتيـريك اسـيـد (GABA) را از پايانه هاي عصبـي افزايش مي دهد . عمل طبيـعي گابا (GABA) در پستانداران و بي مهرگان مهار نوروترنسميـتـرها مي باشد آيور مكتين باعث اتصا ل

GABA به گيرنده هاي مخصوصي در اتصالات عصبي مي گردد. به اين ترتيب تكانه عصبي را در سلولهاي عصبي قطع كرده ،‌با عث فلج شدن و مرگ انگل مي شود. از آنـجا كه كرم هاي كبـدي (Flukes) و كرم هاي پهن (Tapeworm) از GABA به عنوان نوروترانسميـتـر استـفاده نمي كنند بنابراين اين دارو بر

روي آنها موثر نيست .

    موارد مصـــرف  :

از آيورمكتـيـن براي درمان و كنتـرل آلودگيـهاي انگلي داخلي و خارجي در دام هاي مـخـتـلف به شرح زير استـفاده مي شود . آيورمكتـيـن بر روي كرم هاي كبدي (Flukes) و كرم هاي پـهن (Tapeworm) موثـر نمي باشد .

گاو و گوسفنـــد :

آيورمكتـيـن حدودا" 97 تا 100 درصد براشكال بالغ و لارو مرحله چهارم كرم هاي زير موثر است .

1- كرم هاي گرد معدي - روده اي شامل  :

گونه هاي مـختـلف همونكوس (Haemonchus) ، استـرتاژيا (Ostertagia) ، كوپريا (Cooperia) ، تريكوسترونژيلوس (Trichostrongylus) ، استـرونـژيلوئيـدس (Strongyloides) ، بونوستـوموم(Bunostomum) ، نماتوديـروس (Nematodirus) ، تريشـيـوريـس (Trichuris) ، ازوفاگوسـتوموم (Oesophagostomum )   ، ديكتيوكالوس ( Dictyocaulus )

2- كرم هاي ريوي مانند : ديـكتيـوكولوس ويويـپاروس (Dictyocaulus Viviparus)  .

3- جرب ها مانند : ساركوپـتس بوويس (Sarcoptes bovis) ، پزورپتـس اويـس (Psoroptes  ovis) .

4- كنه ها مانند : اورنيتودروس ساويـنـي (Ornithodoros savignyi )  ، بووفـيـلوس (Boophilus) .

5- شپـش هاي مكنده : لـينگوناتوس ويـتـولـي  Lingonathus vituli)) ، هماتوپـيـنوس ائـوريـسـتـرنـوس(Hematopinus  eurysternus )، لـينگوناتوس پـدالـيـسLingonatus  pedalis)  ).

6- لارو مگس مانند : هيـپودرمـا بـوويـس Hypoderma.Bovis))   ، هيپودرمالـينئـاتوم(Hypoderma.lineatum )، اسـتـروس اويـس  Oestrus Ovis) )

ســگ  :

براي پـيشگيـري از كرم قلب  (ديـروفـيلاريا ايـميـتيـس )  . اين دارو بر روي اشكال  بالـغ كرم قلب موثـر نيست .

    مقدار مـصرف :

گاو ، گوسـفـند و شــتـر : 2/0 ميلي گرم به ازاي  هر كيلوگرم وزن بدن معادل يك ميلي لـيـتـر به ازاي هر 50 كيلوگرم وزن بدن  .

سگ  : 006/0 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن .     

    روش مـصرف :

دارو به روش زير پوستـي تزريق شود . در گاو در ناحـيـه پشت يا جلوي كتف و گوسـفـند ناحيـه گردن و جلوي كتف تزريق انـجام شود .

آيورمكتـيـن پس از تزريق به سرعت جذب مي شود . حداكـثـر غلظت پلاسـمايي آن 4/4 ساعت پس از تزريق مستـقيـم به داخل شيـردان حاصل مي شود . اما 5/23 ساعت پس از تزريق مستـقيـم به داخل شكمـبه به اين ميـزان از غلـظت دارو در خون مي رسد . غلـظت هاي زياد دارو در بافت هاي مـختـلف براي مدت طولاني بـخصوص پس از  تزريق آن باقي مي ماند . باقيـمانده هاي دارو اكـثرا" در كبد ، چربي هاي بدن و به ميـزان كمي در عضلات باقـي مي مانند . 98 درصد دارو درمدفوع و 2 درصد آن همـراه با ادرار دفع مي گردد

 

از تزريق وريدي يا عضلاني دارو بايد اجتـناب شود . تزريق عضلاني دارو با انواع عوارض ناخواسته از جـمله ادم اندام هاي حركتـي ، ادم خط وسط شكم ، تب و مرگ ناگهاني و غيـره همـراه مي باشد .  رعايت شرايط استـريل جهت تزريق زير جلدي بسيار مهم است . بدلـيـل آنكه در صورت آلوده بودن سوزن يا آلودگي مـحل تزريق احـتـمال بروز حساسيت هايي در مـحل تزريق بدلـيـل عفونت هاي كلستـريديايي وجود دارد . در صورت بروز اين عكس الـعمل ها بايد از آنـتـي بيوتيـك هاي مناسب جهت درمان استفاده شود . اين دارو برضد لارو مگس هيـپودرما موثـر است اما اگـر اين لاروها درنقاط حساسي از بدن قرار داشـتـه باشد و درمان صورت گيـرد مـمكن است عوارض نامـطلوبي مانند ريزش بزاق و نـفخ وقتـي كه لارو در گلوي حيـوان باشد و يا فلـجي و چرخش وقـــتـي كه دارو در ستون مهره ها قرار گرفته باشد پديد آيد .

    عوارض جانـبـي  :

مواردي از بروز تورم در مـحل تزريق گزارش شده كه همراه  با درد مي باشد .

 

اگر آيورمكتين با خاك تماس يابد براي  مدت طولاني در خاك باقي مانده  پـس ازآن غـيـرفـغـال مـيگـردد.بـه هـمـيـن دلـيل ظـروف حـاوي ايـن دارو وسـايـربـاقـيـمـانـده هاي آن بايد پـس  از مـصـرف بـه صـورتـي مـطـمـئـن ( دفـن كـردن يـا سـوزانـدن) ازبـيـن بـرده شـود. در غـيـرايـن صـورت مـيتـوانـد بـر مـاهـي وسـايـر آبـزيـان اثـر سـوء بـگـذارد.

ذکر نشده است

دوره پرهيـز از مصرف  :

گوشت : 21 روز پس از آخرين تزريق ،  در دام هاي شيـرده استـفاده نگردد .

دارو در كمتـر از 25 درجه سانـتـيـگراد ( دماي اتاق ) و دور از نور نگهداري شود . از انجماد دارو جلوگيري شود .

اين دارو در ويال هاي 20 ، 50 و 100 ميلي لـيـتـري عرضه مي گردد .دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.