فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیسفتیوفور سدیم cefifur sodium-all


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد باکتری  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   پرندگان( Birds)   -  


ml –
Sterile Powder 1g and 4g Vials

Solution for Injection: 50mg/

ذکرنشد ه است

سفتی فور از گروه سفالوسپرینها است. سفالوسپرینها از طریق غیرفعال نمودن آنزیم ترانس پپتیداز در سنتز دیواره سلولی اختلال ایجاد میکنند. سفالوسپورینها علیه اکثر کوکسیهای گرم مثبت و بعضی از باکتری های گرم منفی نظیر E.Coli، کلبسیلا موثرند. به این ترتیب که به پروتئینهایی که محل اتصال پنیسیلین بوده و در غشاء سیتوپلاسمی باکتری وجود دارند، پیوند یافته و احتمالاً با آسیلاسیون آنزیمهای ترانس پپتیداز متصل به غشاء ساخت دیواره سلولی باکتری را مهار میکنند. این اثر مانع از اتصال متقاطع زنجیرهای پپتید و گلیکان که برای قدرت و استحکام دیواره سلولی ضروری است، میشود. همچنین تقسیم و رشد سلولی نیز مهار گردیده، باکتریهای حساس غالباً لیز شده از بین میروند.

سفالوسپورینها پس از جذب در اثر اندامها و بافتها به غلظت درمانی و یا حتی بیشتر میرسند. سفالوسپورینها متعاقب تزریق داخل عضلانی و یا زیرجلدی به سرعت جذب شده، در سراسر بدن منتشر میشوند و از آناجائیکه غلظت بالایی در خون ایجاد مینمایند بنابراین در فاصله کوتاهی پس از مصرف در ادار، صفرا، مایع سینوویال مفاصل، قسمتهای خارجی و مشبک استخوان یافت میشوند

سفتی فور در خارج و داخل بدن در مقابل استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس که باکتری بیماریزای مهم مربوط به دستگاه تنفس و تناسلی اسب میباشد موثر است. سفتی فور در درمان بیماریهای تنفسی گاو به خصوص مواردناشی از باکتریهای پاستورلا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس استفاده میشود. همچنین در درمان عفونتهای دستگاه ادراری سگها که توسط E.Coli و پرتئوس ایجاد شده نقش موثری داشته و از آن برای کنترل عفونت کلی باسیلوز در جوجههای یک روزه استفاده میشود. که البته میبایست قبل از تجویز سفتی فور برای گلههای طیور میزان تأثیر آن از طریق آنتی بیوگرام بررسی و تأیید شود. از سفالوسپورینها میتوان در عفونتهای مجاری صفراوی، آندوکاردیت باکتریایی، عفونتهای دستگاه تنفس تحتانی و فوقانی، سپتی سمی باکتریایی، عفونتهای دستگاه ادراری و مجاری آن، التهاب گوش میانی، عفونتهای استخوانی، عفونتهای مجاری تناسلی، عفونتهای پس از انجام اعمال جراحی، التهاب صفاق، عفونتهای مفصلی و استؤمیلیت استفاده نمود

تزریق روزانه برای 3 تا 5 روز متوالی

ml/50 Kg2

در ماتیت انگشتی ، نکروز عفونی bulbar و نکروباسیلوز حاد بین انگشتی

 

تزریق روزانه برای 2 روز متوالی

2ml/50 Kg

ورم پستان حاد کلی فرمی  همراه با  علائم بالینی

تزریق روزانه برای 3 تا 5 روز متوالی

ml/50 Kg4

سپتی سمی کلی فرمی E.coli در گوساله ها

گوساله

ذکرنشد ه است

ذکرنشد ه است

ذکرنشد ه است

ذکرنشد ه است

ذکرنشد ه است

ذکرنشد ه استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.