فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیبتافین BETAFIN


طبقه بندی درمانی : عوامل تغذیه ای، ویتامین ها و الکترولیت ها  -  

نوع حیوان : پرندگان( Birds)   -  


ذکرنشده است

ذکرنشده است

- بتافین در نقش یک متیل دهنده:                                                                                     گروه متیل (CH3) ، وظایف مختلف و متنوعی را در سیستم عصبی ، ایمنی ، کلیه و قلب موجودات زنده ایفا می‌کند.  گروه متیل در بدن موجودات زنده سنتز نشده و تامین آن از طریق منابع غذایی مختلف، از قبیل بتائین، کولین، متیونین ویتامینB12  اسید فولیک و ویتامین B6صورت می‌گیرد.                                                          فقط بتائین می تواند به طور مستقیم به عنوان دهنده گروه متیل در سیکل انتقال این گروه در کبد دخالت داشته باشد. چنانچه کولین و متیونین بخواهند در نقش یک متیل دهنده ظاهر شوند، باید شکل ساختمانی خود را تغییر دهند. یعنی کولین برای آن که بتواند به عنوان دهنده گروه متیل عمل کند.ابتدا باید به بتائین تبدیل شود. متیونین هم قبل از آن که فعالیت متیل دهندگی خود را آغاز کند باید یک گروه آدنوزیل از ATPدریافت کرده و تبدیل به –Sآدنوزیل متیونین شود.

2- تنظیم فشار اسمزی

بتائین ، با تاثیر برروی جذب ، دفع و تعویض یون های موجود در مایع داخل سلولی، فشار اسمزی سلول را ثابت نگاه می‌دارد . تنظیم فشار اسمزی توسط بتائین‌، در همه موجودات زنده شامل باکتری‌ها، گیاهان و حیوانات صورت میگیرد.

3-  کاهش اثرات استرس گرمایی:

هنگامی که درجه حرارت محیطی، به بالاتر از محدوده حرارتی خنثی افزایش یابد پرندگان به منظور خنک شدن تعداد عمل نفس نفس زدن را به بیش از 10 برابر افزایش می‌دهند، به گونه ای که تعداد تنفس از میزان طبیعی 25 تنفس در دقیقه به 250 تنفس در دقیقه می‌رسد.

این عمل در نهایت به هدرروی بیش از حد دی‌اکسید‌کربن منجر شده و سبب افزایش سطح بی کربنات و بالا رفتن PHخون می‌شود. در این حالت پرنده برای تصحیح PHخون شروع به دفع بی کربنات از راه ادرار می نماید.

از آنجایی که وجود یون بی کربنات برای ساخت پوسته تخم مرغ ضروری بوده و تحت شرایط استرس گرمایی، موثرترین عامل بر کیفیت پوسته تخم‌مرغ است، بنابراین در این حالت کیفیت پوسته تخم‌مرغ‌های تولیدی کاهش خواهد یافت.

بتائین به دلیل دارا بودن خاصیت تنظیم فشار اسمزی، از مصرف انرژی توسط پمپ‌های یونی سلول جلوگیری می‌کند در نتیجه انرژی مورد نیاز برای نگهداری پرنده، حتی در شرایط استرس گرمایی کاهش یافته و مقادیر بیشتری از انرژی صرف رشد و تولید می‌شود و همچنین با مصرف بتافین در فصل گرما تعداد تخم‌مرغ های شکسته و لمبه کاهش پیدا می‌کند

4- متابولیسم چربی وبهبود کیفیت لاشه

ترکیبات دهنده گروه متیل با دادن گروه متیل خود باعث تحرک کلسترول و لیپوپروتئین‌ها از کبد به خون می‌شود. کولین ماده‌ای است که به عنوان جزیی از ساختمان فسفولیپید فسفاتیدیل کولین (لیستین) ، در بدن ایفاء نقش می‌کند. بدین ترتیب در رفع عارضه کبد چرب نقش ویژه ای دارند.

در شرایط کمبود کولین، گروه های متیل بتائین، باعث متیله کردن هموسیستئین و تبدیل آن به میتونین می شوند که این ماده می تواند تبدیل به –Sآدنوزیل متیونین گردد. این ماده قادر است فسفاتیدیل اتانل آمین را متیله کرده و آن را تبدیل به فسفاتیدیل کولین نماید. فسفاتیدیل کولین تولید شده در ساختمان VLDLشرکت کرده و باعث حمل چربی و کلسترول از کبد می‌شود. تحقیقات و یافته های علمی نشان داده اند که مهمترین مرحله در متابولیسم چربی ها، مرحله متیلاسیون است و بتائین به عنوان مهمترین متیل دهنده نقش موثری را در این رابطه ایفا می‌نماید.

5- نقش بتافین در تخفیف کوکسیدیوز و اسهال در طیور:

کوکسیدیواستات های یونوفره و عارضه اسهال، دو عامل بر هم زننده تعادل اسمزی و یونی در سلول های پوششی روده می باشند. در این شرایط با مصرف بتافین می‌توان حالت تعادل اسمزی را مجدداً برقرار نمود.

6- بتائین و نقش آن در آبزیان

به طور کلی در آبزیان دارای سه وظیفه مختلف می‌باشند:

- به عنوان ماده جاذب عمل کرده و موجب تحریک اشتها در آبزیان و جلوگیری از تاخیر در مصرف غذا می‌گردد. در آبزیان تاخیر در مصرف غذا سبب جدا شدن مواد غذایی قابل حل از غذا و از بین رفتن آن می‌شود.

- با تنظیم فشار اسمزی و به هنگام تغییر شرایط محیطی از قبیل تغییر درجه حرارت آب و یا میزان املاح آب از وارد آمدن استرس ناگهانی به آبزیان و افت راندمان جلوگیری می‌کند.

- به عنوان یک گروه دهنده متیل با توجه به ضروری بودن تامین گروه‌های متیل در خوراک آبزیان ،  بتائین قادر خواهند بود تا نقش خود را به عنوان موثر ترین دهنده گروه متیل در این دسته از حیوانات نیز ایفا نماید.

به طور کلی بتائین در آبزیان باعث تحریک رشد، افزایش درصد ماندگاری و بهبود کیفیت لاشه از طریق کاهش چربی و افزایش پروتئین می‌گردد

ذکرنشده است

کارخانجات مکمل سازی:

 با توجه به نسبت جایگزینی 5/3 به یک کولین کلراید یا بتافین ( 5/3 درجه کولین کراید 50% با یک واحد بتافین)،  میزان مصرف بتافین برای کارخانجات مکمل سازی به قرار زیر است.

مکمل مرغان تخمگذار و مادر:

تا 100% کولین کلراید را می توان با بتافین جایگزین نمود، به طوری که با در نظر گرفتن ارزش تبادلی 5/3 به یک این دو ماده، چنانچه برای مثال کولین کلراید مورد نیاز در گله‌های تخمگذار و مادر را 100گرم در نظر بگیریم با افزودن 57/28 گرم بتافین ( 57/28= 3/5: 100) به جای رقم مذکور جایگزینی کامل صورت خواهد گرفت.

مکمل جوجه‌های گوشتی :

در جوجه‌های گوشتی جایگزینی در خصوص 8/7 کولین مورد استفاده  صورت می‌پذیرد برای مثال چنانچه کل کولین کلراید ( با خلوص 50%) مورد نیاز گله های مرغ گوشتی را 100 گرم در نظر بگیریم با افزودن 5/12 گرم کولین کلراید با خلوص یاد شده و 25 گرم بتافین (25=5/3:5/87) جایگزینی مورد نظر صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است ارزش تبادلی 5/3 به یک این دو ماده در این مورد نیز لحاظ گردیده است.

-واحد های پرورش طیور (مادر، تخمگذار، گوشتی و بوقلمون)

 میزان 1 تا 5/1 کیلوگرم بتافین در هر تن خوراک توصیه می‌شود.

معرفی :

بتائین انهیدرات (جزء فعال بتافین) عصاره طبیعی گیاه چغندرقند است که در طبقه بندی خوراک تحت گروه "ویتامینها، پیش ساز ویتامینها و ترکیبات مشابه" طبقه بندی می شود. بتافین برای تمامی گونه های حیوانات بدون در نظر گرفتن محدودیت دوره مصرف قابل استفاده است.

بتایین در بدن حیوانات به عنوان دهنده گروه متیل و به عنوان یک ماده اسمولیت عمل می کند. به عنوان دهنده گروه متیل، قابلیت جایگزینی کامل کولین کلراید و کاهش مصرف متیونین را دارا می باشد. افزودن کولین کلراید به جیره غیرضروری است، چون در هر حال در طی روند متابولیسم به بتایین تبدیل می شود.
بتافین با خاصیت تنظیم فشار اسمزی، باعث پایداری شرایط روده شده، حداکثر جذب مواد مغذی از طریق مخاط روده را تضمین می نماید. در طیور، اثر آنتی کوکسیدیال داشته و باعث کاهش رطوبت بستر می شود. علاوه براین بدلیل خاصیت تنظیم آب سلول، میزان انرژی موردنیاز حیوان که صرف تبادلات یونی برای تنظیم فشار اسمزی سلول ها می شود را کاهش می دهد از طرف دیگرباعث بهبود کیفیت لاشه (طیور: میزان گوشت سینه) می شود. در گاوهای شیری مقدار شیر افزایش می یابد.

مزایا:

بتافین به عنوان اسمولیت

حمایت از سلولهای روده (سلامت مخاط روده، جذب بهینه مواد مغذی، حفاظت در برابر آنتی کوکسیدیوستاتها، بهبود کیفیت بستر(
کاهش انرژی نگهداری مورد نیاز، به این معنا که انرژی بیشتری برای رشد در دسترس دام است.
بهبود کیفیت لاشه

بتافین به عنوان دهنده گروه متیل
کاهش هزینه جیره بدلیل کاهش مصرف متیونین و کولین کلراید
افزایش خوش خوراکی بدلیل عدم مصرف کولین کلراید
بهبود کیفیت تولیدات از طریق حفظ افزودنی های با ارزشی مانند ویتامینها از اثرات تخریبی کولین

ذکرنشده است

 ندارد.

در محل خشک و دور از هر گونه رطوبت نگهداری شود.

 کیسه های چند لایه 25 کیلوگرمی

بتافین S1

بتافین S4

بتافین S6

بتافین LQD

بتافین Bدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.