فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیپی آی 222 PI 222


طبقه بندی درمانی : بیهوش کننده ها و بی حس کننده ها  -  

نوع حیوان : آبزیان( Aquatic)   -  


ذکرنشده است

یک بیهوش کننده کاملاً طبیعی برای آبزیان
بیهوشی (Anesthesia) کلمه ای یونانی است و از بی حسی مشتق شده و حالتی قابل برگشت از عدم احساس برای سلولها، بافت ها و ارگانهای بدن می باشد . در این حالت فعالیت قشر مخ برای مدتی مختل می شود

ذکرنشده است

ذکرنشده است

ذکرنشده است

اطلاعات تکمیلی:                                                                                                                                          آبزیان دارای شش مرحله مختلف بیهوشی هستند به طوری که هر مرحله بیهوشی واکنش ها و علائم خاص خود را دارا می باشد.

-1 تسکین سبک
(Light Sedation) کاهش جزئی در بروز واکنش نسبت به تحریکات خارجی، تعادل طبیعی
-2 تسکین عمیق
(Deep Sedation) از دست دادن کامل واکنش به محرک خارجی به استثنای فشار زیاد، افزایش جزئی مقدار تهویه آبششی، تعادل طبیعی
-3 کاهش جزئی تعادل از دست دادن مختصر انقباض ماهیچه ای، شنای نامنظم، واکنش فقط نسبت به لمس قوی، تحریک های ناشی از امواج آب
-4 از دست دادن کامل تعادل از دست دادن کامل انقباض ماهیچه ای و تعادل، میزان تهویه آبششی سریع، بروز واکنش فقط نسبت به فشار عمیق
-5 از دست دادن واکنش رفلکسی از دست دادن کامل واکنش، حرکات خیلی عمیق سرپوش آبششی، ضربان قلب بسیار آهسته
-6 فلج بصل النخاع
(Modularly collapse) توقف کامل سرپوش آبششی و ایست قلبی ( Cardiac arrest)که معمولاً به سرعت اتفاق می افتد.
برای بیشتر اهداف پرورش ماهی، رسیدن به مرحله 4 کافی است . همانطور که می دانیم هدف از بیهوشی القای سریع، با حداقل استرس است. هنگامی که ماهی در یک محلول بیهوشی قرار داده میشود، ابتدا یک دوره شنای توام با بی قراری و به دنبال آن نامنظم مورد توجه قرار می گیرد. سپس ماهی بی تحرک شده و به کف مخزن فرو میرود و به پهلو یا پشت می افتد .
بر اساس تحقیقات انجام شده یک ماهی کاملاً بیهوش شده باید طی 5 مرحله به شرح زیر به حالت طبیعی بازگردد:
1- بازگشت حرکت سرپوش آبششی .
2-
بازگشت مختصر تعادلی با بازگشت مختصر حرکات شنا
3- بازگشت کامل تعادل
4- بازگشت حرکات و واکنش در پاسخ به محرک خارجی
5- بازگشت کامل رفتار شنای طبیعی
استفاده از داروهای بیهوشی در آبزیان پرورشی به خصوص در ماهیان، دارای کاربردهای متعددی است که از آن جمله میتوان برای کاهش استرس ناشی از حمل و نقل آنها استفاده کرد. در این مورد می توان از مراحل 1و2 تسکین (در فوق به آنها اشاره شد) استفاده نمود. مرحله تسکین ممکن است چندین ساعت به طول انجامد. اگر چه از بیهوش کردن ماهیان جهت انجام کارهای تحقیقاتی و نمونه برداری (مانند خونگیری، جراحی و ضد عفونی کردن زخمهای سطحی) نیز استفاده می شود. (مراحل 3 تا 5 بیهوشی). به طور کلی در تکثیر و پرورش آبزیان، بخصوص ماهیان پرورشی در عملیاتی مانند تکثیر مصنوعی، کاهش استرس، کاهش فعالیت های فیزیولوژیک در زمان حمل و نقل، انجام مطالعات تحقیقاتی و نمونه برداری از ماهیان، واکسیناسیون به روش تزریق، دستکاری مولدین هنگام تخم کشی، جراحی، ... استفاده از داروهای بیهوشی اجتناب ناپذیر است.

مهمترین خوصیات یک ماده مناسب برای بیهوش کردن ماهیان به شرح ذیر است :
-1 ایجاد بیحسی در مقابل درد
2- ایجاد عدم تعادل و شلی عضلات
-3 ظرف مدت 3 دقیقه یا کمتر ماهی را بی هوش کند
-4پس از طی مراحل آرام بخشی و با یک روش قابل پیش بینی ماده بیهوش کننده مجدداً سبب بیهوشی شود
5 -بهبودی و بهوش آمدن سریع (ظرف حداکثر5 دقیقه) را در بر داشته باشد
6-حاشیه ایمنی اثر بیهوشی وسیع باشد
7 -در سطوح درمان سمیت نداشته باشد. به عبارت دیگر، اثرات جانبی برای ماهی و افرادی که با آن کار می کنند نداشته باشد .
8 -پس از یک ساعت تجزیه شود و هیچ گونه باقیماندگی نداشته باشد
-9 در محلولهای آبی به خوبی حل شود
10 -سبب آلودگی محیط زیست نشود
عوامل داخلی و محیطی از مهمترین عوامل موثر در بیهوشی ماهیان هستند. عوامل داخلی مربوط به ماهیان می باشد. عوامل محیطی شامل درجه حرارت آب، اسیدیته آب، شوری و سختی آب و اکسیژن محیط (سرعت به هوش آمدن ماهیان را تسریع می کنند ) می باشد .
در حال حاضر برای ایجاد بی حسی و بی هوشی ماهیان داروهای شیمیایی متنوعی فرموله و به بازار ارائه شده است که
ام – اس -222 (MS222= tricain methane-sulfonate) و بنزوکائین (benzocaine=ethyl para aminobenzoate) از آنجمله می باشند .
MS222 که نام تجاری تریکائین متان سولفونات است حاصل تحقیقات بخش تحقیق و توسعه شرکت ساندوز در شهر بازل سوئیس است . از این ماده در حال حاضر به طور عمده برای بی هوش کردن ماهیان استفاده می شود. این ماده نه تنها گران قیمت است بلکه در سطوح درمان سمیت داشته و اثرات جانبی متعددی برای ماهی دارد .
این ماده در بافتها باقی می ماند و چون به سرعت تجزیه نمی شود موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می سازد . اگر چه اخیراً بر سرطان زا بودن آن نیز تاکید می شود .

 

ذکرنشده است

ذکرنشده است

ذکرنشده است

ذکرنشده است

ذکرنشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.