فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیاستروميت Estrumate TM


طبقه بندی درمانی : پروستاگلاندین ها و هورمونها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


تزریقی

 آمپول استروميت يك محلول شفاف ، بي رنگ ، آبكي و استريل است كه هر ميلي ليتر از آن حاوي  263 ميكروگرم كلوپروستنول سديم  (معادل 250 ميكروگرم كلوپروستنول ) در بافر سديم سيترات  (اسيد سيتريك بدون آب و كلريد سديم ) و همچنين حاوي  1/0 درصد كلروكرزول به عنوان باكتريسيد مي باشد

-          مكانيسم اثر :

 استرومـيت سبب تحـليل عملـي و مـورفـولوژيكي جسم زرد ( لـوتئـوليز ) مي گردد . در حيوانات نرمال غيرآبستن با سيكل استروس طبيعي اين ماده با اثر تحليل جسم زرد باعث ايجاد فحلي  5 – 2  روز بعد از درمان مي شود و در حيواناتي كه جسم  زرد مقاوم شده است (پيومتر ، جنين موميايي شده و كيست لوتئال ) معمولاً باعث تحليل جسم زرد و برگشت به سيكل طبيعي مي گردد . سقط در حيوانات آبستن ، بسته به مرحله آبستني ممكن است رخ دهد .

كلوپروستنول تزريقي جهت كنترل استروس و درمان اختلالات توليد مثلي در گاو و اسب  :

 بطور کلی پروستاگلاندین ها مواد شبه هورمونی هستند که در اکثر نسوج و مایعات بدن تولید شده و خواص و اثرات متفاوت وسیعی دارند. از انواع پروستاگلاندین ها ، پروستاگلاندین نوع F2 آلفا با خاصیت تحلیل برنده جسم زرد (Luteolytic)  مهم ترین و پر مصرف ترین پروستاگلاندین مؤثر در ایجاد تغییرات مورد نظر ، در دستگاه تناسلی حیوانات محسوب می شود.

استروميت در گوسفند :

 مصرف كلوپروستنول جهت ايجاد سقط تا روز 40 آبستني در گوسفند و جهت برنامه هاي توليد مثلي كنترل شده با استفاده از 2 تزريق با فاصله 10 – 9 روز در بعضي موارد موفق گزارش شده است .

همزماني فحلي معمولاً موفق بوده است ولي زمان مطلوب براي تلقيح متفاوت گزارش شده است در نتيجه بهتر است تلقيح اول به محض تشخيص علائم فحلي با كمك تلقيح مصنوعي و تلقيح بعدي ، به صورت جفت گيري طبيعي بعد از مشاهده علائم فحلي دوم متعاقب درمان صورت پذيرد . اين قبيل گزارشات همچنان ادامه دارد ولي مصرف استروميت در گوسفند تصويب نشده و بنابراين توصيه نمي شود .

استروميت در بز :

گزارشاتي در مورد مصرف كلوپروستنول در بز جهت : فحلي هاي نامشخص / همزمان كردن فحلي / سقط / آبستني كاذب / القاء زايش وجود دارد . ولي مصرف استروميت در بز توصيه نشده و توصيه نمي شود .

در گونه هاي ديگر :

تجويز دارو در موارد سقط و درمان پيومتر در گربه و خرگوش و بعضي حيوانات وحشي انجام گرفته است ولي دراين موارد نيز مصرف استروميت تصويب نشده و توصيه نمي گردد.

 

مقدار و نحوه مصرف :

ميلي ليتر

2

گاو

 ميلي ليتر

1 – 5/0

 اسب ، پوني و الاغ

   ميلي ليتر

 2 – 1

اسب تروبرد و هانتر و ساير نژادهاي سنگين

تجويز از طريق تزريق عضلاني با رعايت شرايط استريل در محل تزريق مي باشد .

كلوپروستنول ، پروستاگلاندين F2  آلفا سنتتيك از گروه اسيدهاي چرب غير فرار 20 كربني ، براي استفاده در گاو و اسب مي باشد

1 – موارد مصرف استروميت در گاو :

الف ) فحلي مخفي (suboestrus ) يا فحلي غير قابل تشخيص :

كلوپروستنول  براي  درمان  عدم  فحلي ناشي  از  وجود  جسم  زرد  بر روي  تخمدان  و  يا فحلي هاي مخفي بكار مي رود  .  بايد توجه داشت  در  فاصله  4 تا 5  روز  پس از  تخمك گذاري  (ovulation ) كه سلولهاي حساس به پروستاگلاندين يعني  Luteal Tissue  بر روي تخمدان ها بوجود نيامده و يا در حال تشكيل هستند ، (Refractory period ) ، معمولاً اثر لوتئوليتيك كلوپروستنول ظاهر نمي شود . در حالت عدم فحلي و يا فحلي هاي غيرقابل تشخيص بهتر است پس از معاينه و تشخيص وجود جسم زرد از كلوپروستنول استفاده كرد و سپس براي تشخيص حالت فحلي ، حيوانات درمان شده را تحت مراقبت دقيق قرار داد . بديهي است تمام گاوهايي كه پس از درمان ، حالت فحلي را نشان مي دهند بايد تلقيح شوند ، همانطور كه گفته شد ، تعدادي از گاوها ممكن است در دوره غيرحساس به پروستاگلاندين درمان شوند كه مسلماً به درمان جواب نخواهند داد . در مورد گاوهايي كه بعد از تزريق كلوپروستنول علائم فحلي را نشان نمي دهند ، لازم است ،

مجدداً پس از 11 روز مورد معاينه قرار گيرند و در صورت لزوم يك تزريق ديگر كلوپروستنول انجام داد . براي نتيجه گيري بهتر ، هميشه بايد تلقيح در فاصله مناسب (حدود 72 تا 96 ساعت پس از تزريق كلوپروستنول ) پس از مشاهده علائم فحلي انجام گيرد .

ب ) ايجاد سقط در آبستني هاي ناخواسته :

 امكان ايجاد سقط از يك هفته تا 150 روز پس از آبستني وجود دارد . قبل از روز  100 آبستني سقط را سريعاً و به طور كامل مي توان ايجاد كرد ، در حاليكه بين روزهاي  100 و 150 ، براي ايجاد سقط ، بدليل اينكه در اين دوره نگهداري آبستني كمتر متكي به وجود جسم زرد مي باشد ، شانس موفقيت كمتر است . بعد از روز 150 آبستني نبايد اقدام به ايجاد سقط كرد . در ضمن حيواناتي كه در آنها سقط جنين به وسيله پروستاگلاندين ايجاد مي شود لازم است تا مرحله خروج جنين و جفت تحت نظارت و مراقبت كامل قرار گيرند . سقط در اكثر گاوهاي درمان شده  5 – 3 روز بعد از تزريق اتفاق مي افتد ، چنانچه 8  روز پس از تزريق استروميت سقط ايجاد نشود در اين صورت دومين تزريق بايد انجام پذيرد .

ج ) خارج كردن جنين موميايي شده و هيدروپس در پرده هاي جنيني :

مرگ جنين ممكن است منجر به از دست دادن مايعات جفت و جنين و فساد آن گردد. با استفاده از مواد لوتئوليتيك (پروستاگلاندين F2 آلفا ) در هر مرحله از آبستني ، مي توان جنين موميايي شده را از رحم خارج و به واژن منتقل كرد . در صورت لمس جسم زرد ، القاء لوتئوليز با استروميت باعث بيرون آوردن بقاياي جنين موميايي در طول 5 – 3 روز بعد از تزريق خواهد شد .

د ) آندومتريت (پيومتر ) :

آسيب به آندومتريوم (سطح داخلي رحم ) همراه با عفونت باكتريايي متعاقب آن ممكن است نتيجه صدمات بعد از زايش ، باقي ماندن جفت يا جذب زود رس جنين در حال رشد باشد . آندومتريت حاد ، معمولاً در فاصله كوتاهي پس از زايش به وجود مي آيد و ممكن است نياز به هر دو درمان موضعي و عمومي بوسيله آنتي بيوتيك داشته باشد و البته در نتيجه درمان ، بيماري تخفيف پيدا مي كند . در هر حال ، در شرايط خاص ممكن است ، آندومتريت چند هفته پس از زايش ظاهر شود و پيشرفت و توسعه يابد و منجر به پيومتر گردد . در اين حالت رحم متورم ، با حالت نرم خميري و مملو از ترشحات چركي است و سرويكس عموماً بسته مي باشد و با عدم بروز علائم سيكل فحلي و در بيشتر موارد همراه با وجود جسم زرد مقاوم مشخص مي شود . اين حالت معمولاً در فارم ديده مي شود و به علت خسارت هايي كه در توليد گله به بار مي آورد و همچنين اثر منفي در برنامه هاي توليد مثلي بايد سريعاً تشخيص و درمان گردد . اين موارد اكثراً با استفاده از داروي تحليل برنده جسم زرد (پروستاگلاندين F2 آلفا ) كه علاوه بر خاصيت فوق باعث تشديد حركات موجي رحم به طرف خارج و در نتيجه تسهيل در خروج ترشحات چركي مي شود به آساني قابل درمان هستند و معمولاً رحم حدود 4 – 3  روز بعد از تزريق استروميت به حالت نرمال بر مي گردد . در مواقع آسيب ها و عفونتهاي شديد رحم ممكن است نياز به  3 – 2  درمان با فواصل زماني 14 – 10 روز يا استفاده همزمان آنتي بيوتيك با استروميت باشد .

هـ ) القاء زايش زود رس :

زايش زود رس را بايد حتي الامكان نزديك تر به زمان پيش بيني شده براي زايمان طبيعي ايجاد كرد . بطوريكه زودتر از فاصله  10 روز قبل از زمان طبيعي زايش انجام نگردد . به عبارت ديگر ، زمان اقدام براي ايجاد زايش زودرس در گاو نبايد زودتر از  270  روز پس از آبستني تأييد شده ، انتخاب شود . زيرا هر چه فاصله ايجاد زايمان زودرس با زايمان طبيعي بيشتر باشد احتمال باقي ماندن جفت بيشتر است و به علاوه بدليل نقش فعال جفت در توليد پروژسترون و اهميت كمتر جسم زرد شانس ايجاد زايش زودرس در اين مرحله كمتر خواهد بود . در ضمن كليه حيوانات مورد درمان براي ايجاد زايش زودرس ، بايد تحت نظارت كامل قرار گيرند . لازم به يادآوري است كه هر گونه روشي براي كوتاه كردن آبستني و ايجاد زايش زودرس بكار رود ، نهايتاً موارد باقيماندن جفت در دستگاه تناسلي بيشتر خواهد بود . جهت القاء زايش ، گاوهاي آبستن بالاي 270 روز ، 48 ساعت بعد از تزريق استروميت ، زايمان خواهند كرد با اين وجود اين طيف مي تواند از 24 ساعت تا كمتر از يك هفته مد نظر قرار گيرد .

 

و ) درمان كيست جسم زرد تخمدان :

در مواردي كه كيست تخمدان به صورت سلولهاي لوتئال مقاوم در آمده باشد و در نتيجه آن ، فحلي ديده نشود ، استروميت داروي مؤثر در درمان اين بيماري و در نتيجه ، برگشت به فحلي طبيعي  4 – 2 روز بعد از تزريق اين دارو مي باشد . البته براي نتيجه گيري كامل از درمان لازم است ، تشخيص صحيح داده شود ، زيرا پروستاگلاندين هيچگونه تأثيري روي كيستهاي فوليكولي ندارد . براي كيستهاي فوليكولي از  GNRH يا  HCC استفاده مي شود . كيستهاي فوليكولي توليد كننده هاي استراديول هستند .

ز ) توليد مثل كنترل شده :

عمل تحليل برنده جسم زرد استروميت مي تواند جهت زمان بندي فحلي و تخمك گذاري براي سيكل (توليد مثلي ) يك حيوان يا گروهي از دامها مورد استفاده قرار گيرد . اين امر كنترل زمان زايش گوساله يا گاو و برنامه همزمان كردن فحلي و به دنبال آن زايشها را در يك گله امكان پذير مي كند .

 

2 – موارد مصرف استروميت در اسب :

استروميت بعنوان يك عامل لوتئوليتيك ، باعث تحليل جسم زرد در ماديان مي شود و علائم فحلي  4 – 2 روز بعد از درمان همراه  مـي شود .  (مثلاً با حذف تلقيح پس از 96 ساعت ).

 

     القاء لوتئوليز متعاقب مرگ جنين : در حدود  10 – 8  درصد ماديانهاي آبستن در طول 100 روز اول آبستني جنين را از دست مي دهند و به علت ايجاد جسم زرد مقاوم تا چندين هفته به فحلي باز نمي گردند كه ممكن است كل فصل توليد مثل را در بر بگيرد . در چندين حالتي بهتر است از استروميت براي درمان استفاده كرد .با تخمك گذاري در اين مدت ديده مي شود .

     خاتمه دادن به آبستني كاذب : كه در مواقعي است كه بعد از جفتگيري ، عليرغم عدم آبستني ، علائم آبستني كاذب مانند حضور جسم زرد ، عدم وجود علائم فحلي ، سفت شدن رحم و رنگ پريدگي غشاء سرويكس را دارا هستند . در اين موارد براي بازگشت علائم فحلي و تخمك گذاري ، تجويز استروميت توصيه مي شود .

         درمان آنستروس متعاقب شيردهي : كه ممكن است به علت حضور جسم زرد مقاوم باشد .

     خاتمه دادن به دي استروس مقاوم : ماديان غير آبستن مكرراً و به طور خودبخودي ممكن است دچار استروس طولاني بخصوص در اواخر فصل توليد مثل شوند كه با درمان استروميت به حالت طبيعي باز خواهند گشت .

     ماديان به ظاهر نابارور : اين دسته ممكن است در آزمايش داراي جسم زرد فعال باشند . آنها از حضور جسم زرد مقاوم (دي استروس مقاوم ) يا صرفاً از آشكار نكردن علائم فحلي رنج مي برند (فحلي ساكت ) ، در حاليكه سيكل تخمدان طبيعي است .

     همزمان كردن فحلي : ماديان درمان شده با استروميت در طول دي استروس ، علائم فحلي را در طول 4 – 2 روز نشان خواهند داد .

     مشخص شدن زمان جفت گيري : مديريت اقتصادي و موفق اسب هاي نر در طول توليد مثل بوسيله استفاده از استروميت در ماديان تسهيل مي شود .

استروميت بوسيله روشهاي ذيل مي تواند در برنامه كنترل شده توليد مثل بكار برده شود :

1 – تزريق تكي استروميت :

براي رسيدن به حداكثر پاسخ بايد فقط در حيواناتي كه جسم زرد بالغ دارند استفاده شود و با اين وجود ، همه گاوهاي داراي سيكل استروس نبايد تحت درمان قرار گيرند ، زيرا يك جسم زرد بالغ فقط در 12 – 11 روز از سيكل 21 روزه وجود دارد . قبل از درمان بايد گاو از طريق ركتوم معاينه شود و از لحاظ آناتوميكي دستگاه توليد مثل نرمال باشد ، حيوان آبستن نبوده و جسم زرد بالغ داشته باشد . اگر شرايط فوق ديده شد انتظار مي رود استروس ( فحلي ) 5 – 2 روز بعد به دنبال تزريق ديده شود كه در اين زمان بعد از تعيين فحلي بايد تلقيح در همان زمان انجام شود . اگر تشخيص مطلوب نبوده يا امكان نداشت ، حيوانات درمان شده يكبار در حدود 72 ساعت بعد و يا 2 بار در حدود 72 و 96 ساعت بعد از آخرين تزريق استروميت بايد تلقيح شوند . بهتر است وضعيت دوره استروس گله قبل از درمان با استروميت ارزيابي شود كه به صورت تشخيص فحلي ها و تلقيح در زمان معمول بعد از تشخيص استروس كه 6 روز مي باشد ، ارزيابي مي گردد . اگر تا ششمين روز وضعيت سيكل نرمال باشد ( حدود %30 - %25 تشخيص فحلي داده مي شود ) همه گاوهائيكه قبلاً تلقيح نشده اند بايد براي طبيعي بودن دستگاه توليد مثل ، عدم آبستني و نرمال بودن سيكل از طريق ركتوم معاينه شوند و سپس استروميت تزريق شود . عمل تلقيح بايد در زمان معمول پس از ظهور علائم فحلي در روز 7 و 8 نيز انجام شود و در روز 9 و 10 تلقيح ممكن است پس از علائم فحلي ادامه يابد يا آن دسته از گاوهائيكه قبلاً تلقيح نشده اند در روز 9 يكبار ( حدود 72 ساعت بعد از تزريق استروميت ) و يا دوبار در روزهاي 9 و 10 ( حدود 72 و 96 ساعت بعد از تزريق ) بايد تلقيح شوند .

2 -  تزريق دوگانه استروميت :

قبل از درمان ، گاو بايد از طريق ركتوم معاينه شده و نرمال ، غير آبستن و سيكليك بودن آن مشخص شود ( حضور جسم زرد زمانيكه اولين تزريق از دو تزريق استروميت انجام مي گيرد لازم نيست ) دومين تزريق بايد 11 روز بعد از اولين تزريق انجام شود و در گاوهاي نرمال و داراي سيكل انتظار مي رود كه 5 – 2 روز بعد از دومين تزريق ، فحلي ايجاد شود . گاوهاي درمان شده در زمان معمول بعد از تشخيص فحلي تلقيح مي شوند . اگر تشخيص فحلي ، مطلوب يا ممكن نباشد گاوهاي درمان شده بايد يا يكبار در حدود 72 ساعت بعد و يا 2 بار در حدود 72 و 96 ساعت بعد از دومـين تزريـق استروميت تلقيـح شوند .  بسياري از حـيوانات پس از اولين تزريـق فحـل شـده و مي توانند در همان زمان تشخيص فحلي ، تلقيح شوند .

حيواناتي كه تلقيح نشده اند بايد دومين تزريق استروميت را يازده روز بعد از اولين تزريق دريافت كنند كه مي توانند در همان زمان تشخيص فحلي تلقيح شده و يا يكبار در حدود  72 ساعت و يا دو بار در حدود  72 و 96 ساعت بعد از تزريق دوم استروميت تلقيح شوند .

توصيه مي شود هر برنامه كنترل توليد مثلي با يكي از روشهاي زير كامل گردد :

-     تحت نظر قرار دادن حيوان مورد تزريق (مخصوصاً در طول هفته سوم بعد از تزريق ) و تلقيح يا جفتگيري طبيعي هر حيواني كه با وجود طي برنامه تزريق و تلقيح اوليه به فحلي برگردد و يا استفاده از گاوهاي نر به مدت 7 – 5 روز بعد از آخرين تزريق استروميت براي جفتگيري با هر حيوان ماده اي كه فحلي را نشان مي دهد .

براي موفقيت در برنامه كنترل توليد مثلي :

-          گاوها و تليسه ها بايد نرمال ، غير آبستن و داراي سيكل استروس طبيعي باشند (لمس از طريق ركتوم )

-          گاوها بايد در شرايط توليد مثلي مناسب و تغذيه كافي باشند .

-          برنامه ريزي و ثبت داده ها ضروري است .

در صورت استفاده از روش تلقيح مصنوعي ، استفاده از ابزار مناسب و اسپرم با كيفيت بالا توصيه مي شود . اين نكته مهم است كه استروميت فقط روي حيواناتي كه جسم زرد بالغ دارند مؤثر است (اوولاسيون بايد حداقل 5 روز پيش از درمان اتفاق افتاده باشد ) اين مسئله بايد وقتي كه قصد استفاده از روش تزريق تكي استروميت را داريم در نظر گرفته شود .

كنترل سيكل توليد مثلي در موارد زير اهميت دارد :

گاوهاي شيري :  

-     كنترل فحلي در هر يك از دامهاي گله و در نتيجه ، كنترل بهتر شاخص گوساله زائي با استفاده از روش تلقيح مصنوعي ، بدون اينكه نيازي به تشخيص فحلي باشد . به اين ترتيب تعداد گاوهائي كه به دليل اشكال در ظهور علائم فحلي حذف مي شوند تقليل مي يابد .

-     همزمان كردن فحلي در گله هاي گاو به منظور بهبود روش اداره گله در دسته هاي مناسب از نظر جثه در برنامه تغذيه ، تلقيح مصنوعي و خشك كردن شير . به اين ترتيب تعداد گاوهائي كه بدليل اشكال در ظهور علائم فحلي حذف مي شوند تقليل مي يابد . همزمان كردن فحلي در گله هاي گاو به منظور بهبود روش اداره گله در تليسه هاي شيري ، باعث تسريع در برنامه توليد مثل آنها شده و امكان استفاده از اسپرم گاو نري كه ميزان سخت زائي و مشكلات مربوطه كمتري را داراست فراهم مي كند ، در ضمن اينكه باعث اداره و كنترل در برنامه زايش تليسه ها و پيشگيري هاي لازم و ضروري قبل از زايش و كنترل و برنامه ريزي ورود آنها به گله اصلي مي شود .

گاوهاي گوشتي :

-     تسهيل در استفاده از روش تلقيح مصنوعي و اصلاح نژاد ، با استفاده از خصوصيات ژنتيكي گاوهاي نر ممتاز ، اجتناب از مشكلات مربوط به تشخيص فحلي و كاهش مخارج پرسنل مربوط به انجام برنامه تلقيح مصنوعي بطور همزمان در گله هاي گاو بجاي تلقيح انفرادي آنها ، در هنگام انجام برنامه تلقيح مصنوعي .

-     امكان مديريت بهتر آبستني و زايش كه با استفاده از اين روش ، برنامه زايش بطور كلي تغيير پيدا مي كند در نتيجه ميانگين بهتري در وزن و سن گوساله در هنگام از شير گرفتن حاصل مي شود . دوره ماكزيمم زايش در ارتباط با ساير وقايع در تقويم دامداري دقيق تر قابل پيش بيني است ، و از طرفي امكان بيشتر و بهتري براي برنامه  Flushing  گاوها قبل از تلقيح مصنوعي به وجود مي آيند .

-     استروميت همچنين مي تواند در برنامه هاي كنترلي توليد مثلي در ارتباط با انتقال جنين در جهت همزمان كردن گاو دهنده و گيرنده به كار رود .

موارد منع مصرف :

-          تزريق وريدي كلوپروستنول اكيداً ممنوع است .

-          كلوپروستنول را به حيوانات آبستن كه در آنها سقط جنين مورد نظر نيست نبايد تزريق كرد

 3 سال در صورت باز نشدن ويال ، ولي در صورت استفاده تا 56 روز بعد از باز كردن ويال قابل استفاده مي باشد .

 

موارد احتياط :

پروستاگلندين هاي نوع  F2 آلفا مي توانند از پوست جذب شده سبب اسپاسم برونش ها (bronchospasm ) و سقط جنين شوند . لذا بهتر است خانمهاي حامله و اشخاص مبتلا به آسم در مواقع تماس با اين دارو احتياط لازم را رعايت نمايند . در صورتيكه كلوپروستنول بطور اتفاقي روي پوست بدن پاشيده شود بايد بلافاصله آن محل را با آب شستشو داد و اگر به صورت تصادفي دراثر استنشاق اين دارو عوارض تنفسي پديدار شود ابتدا بايد از داروهاي بازكننده برونش ها مانند اسپري سالبوتامول استفاده كرد وسپس بلافاصله به پزشك مراجعه نمود .

هنگامي كه عمل تلقيح پس از القاء فحلي ، (72 و 96 ساعت پس از درمان ) صورت گيرد تجويز يك يا دو تزريق استروميت تأثيري در باروري نخواهد گذاشت . با اين وجود با حذف تلقيح دوم ميزان وقوع آبستني از آنچه كه مطابق برنامه توليد مثلي در زمانهاي تعيين شده مورد توقع است كمـتر مي يابد كه عمل تلقيح در زمان معيني به دنبال فقط يكبار تزريق استروميت انجام پذيرد .

انجام تزريق بايد در شرايط استريل باشد تا از احتمال عفونت باكتريايي بعد از تزريق جلوگيري شود.   در صورت بروز اولين نشانه هاي عفونت درمان آنتي بيوتيكي بايد بكار گرفته شود .

         دارو مي بايست حتماً زير نظر دكتر دامپزشك تجويز شود .

ذکر نشده است

زمان پرهيز از مصرف :

-          گاو نبايد تا 24 ساعت بعد از درمان براي مصارف انساني ذبح شود . دوره منع مصرف شير ندارد

-         در اسب :

         در اسبان مورد مصرف انسان مصرف نگردد .

         در اسبان با اختلالات حاديا گوارشي و تنفسي استفاده نگردد .

         تا 5 برابر دز معمول ، فقط علائم تعريق و اسهال زود گذر ديده مي شود .

     عوارض جانبي معمولاً زودگذر و خفيف بوده كه شامل تعريق (در طول 20 دقيقه پس از درمان معمولاً رخ مي دهد ) افزايش تعداد تنفس وضربان قلب ، علائم درد شكمي و اسهال آبكي مي باشد .

1 –  محصول بايد دور از نور نگهداري شود .

2-  در داخل ويالهاي مربوطه نگهداري شود .

3- در شرايط كنترل شده دماي اتاق بين  86 – 59 درجه فارنهايت (35 – 15 درجه سانتيگراد ) نگهداري شود .

بسته بندي :

 ويالهاي 20 ميلي ليتريدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.