فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیویروسید Virocid


طبقه بندی درمانی : ضدعفونی کننده ها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


محلول در آب

ویروسید دارای 4 گروه مختلف از مواد ضد عفونی کننده می باشد که شامل :

دو نوع متفاوت از گروه چهار تایی آمونیوم :

(تک زنجیره ای ) Alkyldimethylbenzylammoniumchloride:170.6g/l- 17.06%

 (دو زنجیره ای )

 Didecyldimethylammoniumchloride:78g/l- 7.8%

گلوتار آلدئید(107.25g/l(10.73%

الکل ایزوپروپانول(14.63%) 146.25g/l

روغن کاج :(20g/l(2%

ذکرنشده است

 • جایگاه های نگهداری دام و طیور
 • هچریها
 • وسایل حمل و نقل دام (کامیون ها و تریلرها)
 • وسایل و تجهیزات دامپروری
 • تونلهای انجماد
 • حضوچه های ورودی
 • تجهیزات شیردوشی
 • شیلات
 • صنایع تولید خوراک
 • بیمارستان ها
 • کشتارگاهها

باغ وحش

رقت و نحوه مصرف

کلینک ها و جایگاه های نگهداری دام و طیور

 • سطوح را با مواد شوینده پاک نمائید
 • بعد از شستشو و خشک شدن ،ویروسید را بارقت 25 .%- 5.%

 1 لیتر ویروسید در 400 لیتر آب -1 لیتر ویروسید در 200 آب اسپری کنید

 (هر لیتر از محلول تهیه شده جهت4 متر مربع مساحت استفاده می شود )

برای ایجاد کف 1 تا 2 لیتر از ویروسید رادر 4 لیتر آب مخلوط کرده وبرای 1000 متر مکعب فضا استفاده نمائید .

هچری ها :

  • تخم مرغ ها :

با رقت 25/ . % (1 لیتر ویروسید در 400 لیتر آب ) اسپری نمائید.

  • اتاق های خالی ، هچری ها ، تجهیزات و مکانهای بهداشتی :

اسپری با رقت 0.25% تا 0.5% (1:400 _ 1:200)

ایجاد کف با رقت 0.25% تا 0.5% ( 1:400 _1:200)

مه پاشی :

1 تا 2 لیتر ویروسید را در 4 لیتر آب ریخته و جهت ضد عفونی 1000 متر مکعب فضا استفاده نمائید .

  • مه پاشی در سترهای خالی :

50 سی سی ویروسید به همراه 250 سی سی آب جهت ضد عفونی 100 متر مکعب فضا استفاده شود .

مه پاشی در سترها در  زمان تولید:

 • با رقت0.01%- 0.25% در هر ساعت( 1:400-1:200) استفاده شود.

وسایل حمل و نقل دام و طیور:

 • کامیونها و تریلرها را با مواد شوینده پاک کنید .
 • پس از شستشو با رقت 0.5%( 1:200) ویروسید اسپری نمائید . و برای حوضچه های ورودی ماشین از رقت 0.1% (1:100)استفاده شود .
 • پس از گذشت 15 دقیقه از زمان تماس شستشو شود.

انبار ها و سالن های تولید خوراک دام و طیور و صنایع غذایی :

 • سطوح را با شوینده پاک نمائید.
 • بعد از شستشو از ویروسید با رقت 0.25% تا 0.5% (1:400 _ 1:200) استفاده نمائید.
 • پس از طی زمان 15 دقیقه از زمان تماس شستشو شود.

حوضچه های ورودی کفش و چکمه :

از رقت 1 % ویروسید استفاده شود (1:100) و 2 تا 3 بار در هفته به طور منظم تعویض گردد.

تجهیزات مورد مصرف در شیلات و بدنه قایق ها :

 • با شوینده پاک شود .
 • بعد از شستشواز رقت 0.25% تا 0.5% ویروسید (1:400_ 1:200) و چنانچه در آب دریای سرد رقت سازی می شود از رقت (1.5:100)1.5% استفاده شود.

درمان گندیدگی سم :

بسته به تعداد گاوهای هر گله رقت ویروسید برای درمان گندیدگی سم متفاوت است که :

رقت 2.5% برای گله های با تعداد کمتر از 50 راس گاو (محلول هر دو روز یکبار تعویض گردد.) رقت 5% برای گله های با تعداد 50تا 200 راس گاو (محلول هر دو روز یکبار تعویض گردد.) رقت 5% برای گله های با تعداد بیش از 200 راس (محلول روزانه تعویض گردد).

 

مزایا :

  موثر بر علیه کلیه باکتریها (گرم مثبت ها و منفی ها و فرم اسپروله آنها ) ویروسها (فرم غشاء دارو فاقد غشاء) وقارچ ها

  بدون اثر باقیماندگی

  عدم ایجاد مقاومت در برابر میکروارگانیسم ها

  میزان رقبت بسیار کم

  بسیار اقتصادی

  قابل استفاده با انواع روش ها : اسپری ، مه پاش ،ایجاد کف ، حوضچه های ورودی، کفش ها و وسایل نقلیه

  فرموله شده بدون حضور مواد سنگین

  موثر در تمام در جات آب و هوایی (حتی در دمای فریز)

  موثر در آبهای سنگین (حتی در آب در یا )و در PH های مختلف

  موثر در حضور مواد آلی

  بدون اثر خوردگی در تجهیزات PH)  خنثی (

  غیر سرطان نزا برای انسانها ،غیر سمی برای حیوانات و دوست محیط زیست

ذکرنشده است

ذکرنشده است

ذکرنشده است

   5 لیتر – 10لیتر – 20 لیتر و 200لیتر

ذکرنشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.