فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیدي ميـنازن اسـيـچورت diminazen


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد پروتوزوآها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


 مـحلول استـريل تزريـقي 

 هر ميـلـي لـيـتـر حاوي 70 ميلـي گرم دي ميـنازن اسـيـچورت مي باشد .

 مكانيسم اثر  :

اثر ضد تريپانوزومي دياميـدين ها مستقيـما" به گروه گوانيل ( آمادين ) مربوط مي شود . حضور دو گروه گوانيل كه توسط زنـجيـره هيـدروكربـنه پارافـيـن جدا شده اند ، سبب بروز اثرات ضد تريپانوزومي اين داروها مي شود كه الـبته طويل شدن زنـجيـره پارافـيـنـي اين اثـر را به نـحو احسن تقويت مي كند . دي ميـنازن علاوه  بر اثر ضـــــد تريپانوزومي داراي اثـر ضـد بـاكتــــريايي كـمي نيــز مي باشد . اثر ضدانگلـي دي ميـنازن مربوط به ايـجاد تداخل در گليـكوليز هوازي و نيـز مداخله در فرآيند ساخت DNA  انگل مي باشد . از آنـجائيـكه بابزياو تريپانوزوما جهت انـجام گليـكويـز هوازي به گلوكز خون ميـزبان نياز مبـرم دارند لذا اين داروها بعد از تزريق با ايـجاد مـمانعت در استفاده انگل از گلوكز ميـزبان و نيـز ايـجاد تغـيـيـر در ماهيـت نوكلئوپروتـئيـن هاي انگل ، اثر ضد تريپانوزومي وضد بابزيوزي خود را نشان مي دهند .

اين دارو براي درمان عفونت هاي ناشي از گونه هاي مـخـتلف بابزيا (Babesia) مانند B.bovis B.bigemina B.ovis , B.equi , B.motasi ,B.canis  كاربرد دارد . همـچـنـيـن براي درمان تريپانوزوميـازيس ناشي از Trypanosoma congolense ,T.vivax , T.brucei  بكار مي رود .

يك ساعت بعد از تزريق دي ميـنازن حداكـثر مقدار خوني آن ايـجاد مي شود . تنـها درسگ حداكـثر غلــظت خونـي 3 ساعت بعد از تزريق ايـجاد مي شــود . حداكـــثر غلـظت دي ميـنازن در خرگوش 1/1 ppm ، گــاو 6/4  تا 6 ppm و نشـخــواركنندگان كوچــك ( بز ، گوسفــند ) 9/3 تا 7/6 ppm مي باشد در گاو دارو به صورت اولـيـه از طريق ادرار دفع ميشود .

با بزيوزيس :

 گاو ، اسب ، گوسفند ، بز و سگ  :  5/3  مـيلي گرم به ازاي هر  كيلوگرم وزن بدن  يك دوز (Single dose) .

تريپانوزوميازيس : 7 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن

دارو به روش داخل عضلاني يا زير پوستـي تزريق شود.

در موارد مـصرف دوزهاي مـتـعدد درماني يا مقادير زياد دارو در سگ سالـم علائم شديد عصـبـي ، خونريـزي و ضايعات مشـخص مغزي بروز مي كند . هـمـچـنـيـن در سگ هايي كه با مقادير زياد يا دوزهاي مـتـعدد درمان شده اند تـغيـيـرات دژنراتيـو چربي در كبـد ، كليه ها ، ميـوكاردقلب و عضلات مشاهده گرديده است . در گاو تـجـويز دوزهاي مـتـعدد دارو دژنراسيـون شديد تر چربي و نيـز علائم خـفـيف عصـبـي نسبت به سگها ايـجاد مي كند .

ذکر نشده است

گوشت و شير : 7 روز پـس از آخـريـن درمـان.

در دماي كمتر از 25 درجه سانـتـيـگراد  و دور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

اين دارو در ويال 20 ميـلي لـيـتـري عرضه مي گردد .دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.