فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیدگزامتازون dexametazon


طبقه بندی درمانی : کورتیکواستروئیدها   -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


مـحـلـول اسـتـريـل تـزريـقـي

هر ميلي لـيتـر دارو حاوي 4 ميلي گرم دگزامتازون به صورت ملـح سديم فسفات مي باشد

مكانيـسم اثر :

دگزامتازون مشتق فلوئور متيل پردنيزدلون با خواص گلوكونئوژنيكي ، ضد التهابي و ضد شوك قوي ميباشد هورمونهاي استروئيدي در پلاسما عمدتاً به آلبومين متصل ميشوند و پروتئين را منتقل مي كنند( در مورد كورتيزول ، آلفاگلوبولين ترانسكورتين ناميده مي شود ) اين مجموعه استروئيدها را از سلولهاي استروئيدي آزاد ميكند. داخل سلول ، استروئيدها با گيرنده پروتئيني اختصاصي آن واكنش ميدهد و يكسري تغييرات را تحمل مي كند. در ميان هسته مجموعه به پروتئين كروماتين و DNA متصل ميشود. در اين شرايط سنتز پروتئين ها توسط عملي كه mRNA را انتقال ميدهد تحت تاثير قرار ميگيرد، شايد بخاطر متوقف كردن اثر مجموعه برروي قسمتي از ژنوم كه ناشي از توليد آنزيم هاي دخيل در گلوكونئوژنز و گليكوژنز ميباشد. در آدرنال توليد آنزيم هايي كه نورآدرنالين را به آدرنالين تبديل مي كنند توسط كورتيكوستروئيدها انجام مي گيرد.

در بافت هاي ديگر مثلاً پوست ، كورتيكوئيدها باعث كاهش توليد DNA و تقسيم سلولي ميشوند.

موارد مصرف :

دگزامتازون براي درمان كتوز ( استونمي) ، واكنشهاي ازدياد حساسيت ، حالات شوك واستـرس ، الـتهاب وتروســينوس هاي و تري(Synovitis ) ، التهاب مفاصل (Arthritis ) ، واكنشهاي الـتـهابي پوست ، تسريع در عمل زايمان به ويژه هنگامي كه زايمان تاخيـر دارو بكارمي رود .

مقدار وروش مصرف :

گـاو:

1-براي الـقاء زايمان : 20 تا30 ميلي گرم معادل 5 تا 5/7 ميلي لـيتـر براي هر دام هر 24ساعت به روش عضلاني .

2- بعنوان ضدالـتـهاب : 0.02 تا 2  ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت به روش وريدي يا عضلاني .

3- درمان كتوز : 5 تا 20 ميلي گرم معادل 1 تا 4 ميلي لـيتـر براي هر دام هر 24 ساعت به روش عضلاني .

4- درمان شوك : 4 تا 6 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به روش عضلاني يـا وريـدي .

اسب :

1- به عنوان ضد الـتـهاب : 0.01  تا 0.2  ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت به روش عضلاني يا وريدي

2- درمان شوك : 0.5 تا 2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به روش عضلاني يا وريدي

سگ وگربه :

0.1250 تا 1 ميلي گرم به ازاي هر دام به روش عضلاني .

دگزامتازون پس از تـجوبز به روش عضلاني سريعا جذب مي شود و به پروتـئيـن هاي خاصي از پلاسـما (آلفاگلوبوليـن ) به نام ترانسكورتيـن متصل مي گـردد ، كه اين اتصال قابل برگشت مي باشد . نيـمه عمر پلاسـمايي اين دارو 3تا 5/4 ساعت است . دگزامتازون به سرعت در كبد متابولـيـزه و به متابولـيـت هاي غيـر فعال تبديل مي شود . دفع متابوليـت هاي حاصله از طريق كليه ها انـجام مي گـيرد.

استفاده از دگزامتازون با مقادير بالا سبب مهار فعاليت آدرنوكورتيكال ميشود . استفاده از دگزامتازون در اسب تحت شرايط مشخصي با بروز لنگش همراه بوده است كه احتمالا به خاطر افزايش واكنش عروق به آمينهاي بيوژنيك ميباشد

تداخل دارويـي :

اريترومايسين اثر كورتيكوستروئيدها را احتمالا ا زطريق تداخل در متابوليسم كورتيكوستروئيدها افزايش ميدهد. استفاده همـزمان دگزامتازون با داروهاي ضدالـتـهاب غيـراستـروئيدي مـمكن است سبب افزايش احتـمال بروز زخـم هاي گوارشي شود . از مصرف دگـــزامتازون در دام هايي كه با واكسن هاي زنده تـخفيـف حــدت يافتــه و اكسينه شده اند بايد خودداري شود . استـروژن ها مـمكن است اثرات دگزامتازون را تقويت كنند .

 

شيـر : 3 روز پس از آخرين درمان .

گوشت : 8 روز پس از آخرين درمان .

شرايط نگهداري :

دارو در دماي كمتر از 30 سانتـيـگراد و دور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

بسته بندي : اين دارو در ويال 20 ميلي لـيـتـري عرضه مي گردد .

ذکر نشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.