فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیتوربوتوکس TURBOTOX


طبقه بندی درمانی : توکسین بایندر: جاذب سموم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


ذکرنشده است

تعریف :

کنترل کننده قارچ ها، باکتریها، مایکوتوکسین ها و حشرات بهبود دهنده رشد و تولید یک محصول منحصر به فرد با ویژگی های متعدد که حاوی دیواره مخمری  (پره بیوتیک)، اسیدهای آلی و نمکهای آنها و خاکMOS (توکسین بایندر)  دیاتومه می باشد.دیواره مخمری به عنوان یک توکسین بایندر ارگانیک باعث جذب و دفع توکسین های قارچی موجود در دان گردیده و دراین راستا اسیدهای آلی و نمکهای آنها خاصیت توکسین بایندری محصول را تقویت می کند،به عنوان یک پره بیوتیک استاندارد با افزایش سطح جذب، روده را برای رشد باکتریهای مضر نامساعد و برای باکتریهای مفید مساعد می نمایند و همچنین با تحریک سیستم ایمنی باعث کاهش خسارات ناشی از بیماریها می گردد و در نتیجه منجربه افزایش سرعت رشد و کاهش ضریب تبدیل می گردد.
  اسیدهای آلی و نمکهای آنها با کاهش
pH دستگاه گوارش محیط را برای رشد باکتریهای مفید مساعد نموده و از رشد باکتریهای مضرجلوگیری می نماید و همچنین رشد ویلی های روده  را افزایش وسرعت رشد را زیاد و ضریب تبدیل را بهبود می بخشد. 

 

نحوه عملکرد اجزا توربوتوکس:
  اسیدهای آلی و نمکهای آنها به همراه ترکیبات مخمرو یک توکسین بایندر موثر، ترکیب بی نظیری را درجلوگیری از آلودگی موادغذایی ایجاد نموده وتضمینی برای کیفیت غذا برای تمام انواع دامهاست.خاصیت اسیدی اسیدهای آلی و نمکهای آنها، هضم مواد غذایی را افزایش داده و بنابراین از طریق کاهش pH  ، ضریب تبدیل غذا را بالا برده و همچنین مستقیما کنترل ضد قارچی و ضد باکتریایی را هم در غذا وهم دربدن دام به انجام می رساند.خاک دیاتمه به آسانی توسط کرک بدن حشرات جذب شده و موجب نابودی و نهایتا کنترل حشرات از این طریق می گردد.خاک دیاتمه به عنوان جاذب فلزات پایه ومایکوتوکسینها مناسب می باشد.  فعالیت سه گانه MOS، ترکیبات مخمر و سایر اجزای ترکیب منجربه افزایش تولید درصنعت پرورش دام می گردد.
MOS ازعوامل مهم سلامت دستگاه گوارش می باشد.
این ماده فعالیت دستگاه گوارش را افزایش داده و محرک سیستم ایمنی است.
 ترکیبات مخمر در جهت تولید، ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و آنزیمها توسط بدن را فراهم می کنند و به این وسیله موجب بهبود رشد و تولید از طریق حذف باکتریهای بیماریزا، فعالیت بهتر روده، سلامت آن و تقویت سیستم ایمنی می گردد. 

نحوه عملکرد اجزا توربوتوکس:
  اسیدهای آلی و نمکهای آنها به همراه ترکیبات مخمرو یک توکسین بایندر موثر، ترکیب بی نظیری را درجلوگیری از آلودگی موادغذایی ایجاد نموده وتضمینی برای کیفیت غذا برای تمام انواع دامهاست.خاصیت اسیدی اسیدهای آلی و نمکهای آنها، هضم مواد غذایی را افزایش داده و بنابراین از طریق کاهش pH  ، ضریب تبدیل غذا را بالا برده و همچنین مستقیما کنترل ضد قارچی و ضد باکتریایی را هم در غذا وهم دربدن دام به انجام می رساند.خاک دیاتمه به آسانی توسط کرک بدن حشرات جذب شده و موجب نابودی و نهایتا کنترل حشرات از این طریق می گردد.خاک دیاتمه به عنوان جاذب فلزات پایه ومایکوتوکسینها مناسب می باشد.  فعالیت سه گانه MOS، ترکیبات مخمر و سایر اجزای ترکیب منجربه افزایش تولید درصنعت پرورش دام می گردد.
MOS ازعوامل مهم سلامت دستگاه گوارش می باشد.
این ماده فعالیت دستگاه گوارش را افزایش داده و محرک سیستم ایمنی است.
 ترکیبات مخمر در جهت تولید، ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و آنزیمها توسط بدن را فراهم می کنند و به این وسیله موجب بهبود رشد و تولید از طریق حذف باکتریهای بیماریزا، فعالیت بهتر روده، سلامت آن و تقویت سیستم ایمنی می گردد. 

دامهای هدف:
قابل مصرف برای همه انواع دام
حفاظت کننده مواد غذایی در مقابل قارچ، باکتری، مایکوتوکسین ها و حشرات
طیور: 
افزایش قابل توجه فاکتورهای ایمنی از قبیل
 IgM و IgGدر خون.  بهبود عمومی رشد و تولید، مقاومت بیشتر در برابر بیماریها.
گاو:   
مصرف  در دوره خشکی قبل از زایمان موجب تقویت ایمنی غیرفعال اختصاصی در گوساله ها می گردد.
مصرف در گوساله ها موجب افزایش اشتها گردیده و جایگزین نمودن آن بجای مکمل های آنتی بیوتیکی امکانپذیر می باشد.
گوسفند و بز:   
امکان بهبود ایمنی غیر فعال و مقاومت در برابر بیماریها در بره و بزغاله 

به طور یکنواخت در میکسچر با سایر اجزای دان مخلوط شود

با توجه به مقاومت این ماده در دمای 90 درجه سانتی گراد به مدت
5 دقیقه می توان در وان پلت استفاده نمود

ذکرنشده است

ذکرنشده است

ذکرنشده است

ذکرنشده است

ذکرنشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.