فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیتري متوپريم + سولفا ديازین TMP+SULfadimethyl pirimidine I


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد باکتری  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   پرندگان( Birds)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


واکسن تزریقی

هر ميلي ليتر حاوي  تري متوپريم 40 ميليگرم  به همراه سولفا دي متيل پريميدين 200 ميليگرم

فارماكولوژي:

اين دارو تركيبي سينرژيكي است از یک سولفانامید خاص و تری متوپریم و با توجه به پاية آبي آن نسبت به تركيبات مشابه (سولفاناميد/تري متوپريم) توسط بدن حيوان بخوبی تحمل مي‌گردد.

سولفاناميدها به تنهايي عامل باكتريواستاتيك بوده و تري متوپريم عامل باكتريوسيد اما در تركيب با يكديگر سولفاناميدها نيز اثرات باكتريوسيدي از خود بروز مي‌دهند، اين تركيب با مهار آنزيم‌هاي مسير اسيد فوليك موجب مهار سنتز تياميدين باكتريايي مي‌شود. سولفاناميدها با مهار تبديل پارا-آمينو بنزوئيك اسيد (PABA) به دي هيدروفوليك اسيد (DFA)، و همچنين تري متوپريم با جلوگيري از تبديل شدن DFA به تترا هيدروفوليك اسيد توسط مهار دهيدروفولات ردوكتاز موجب مرگ سلول مي‌گردند.

سولفادیازن + تری متوپریم طيف اثر بسيار گسترده‌اي داشته و بر طيف وسيعي از باكتري‌هاي گرم مثبت و منفي اثر داشته كه بطور مثال استرپتوكوكوسها، بسياری از سويه‌هاي استافيلوكوكوس، نوكارديا، انتروباكترياسه، برخي از پروتوزوئا ها(نظير پنومومسيتيك كاريني، كوكسيديا و توكسوپلاسما) توسط اين تركيب مهار مي‌شوند. اين تركيب بر روي باکتری های بي‌هوازي‌ از اثر مطلوب و قابل قبولي برخوردار نمي‌باشد.

فارماكوكينتيك:

اين داروپس از تزریق در بدن بخوبي منتشرشده و در زمان التهاب مننژ، در مايع مغزي نخاعي به غلظتي معادل 50% غلظت سرمي مي‌رسد. هر دو ماده موثره اين دارو ازسد جفت عبور كرده و دربافت پستان و شير منتشرمي‌شوند. تريپريم بصورت تغيير نيافته از طريق فيلتراسيون كليوي و ترشح توبولي دفع شده و در كبد نيز متابوليزه مي‌گردد. نيمه عمر حذف سرمي تريمتوپريم در گونه‌هاي مختلف مابين 5/1 الي 3 ساعت مي‌باشد و نيمه عمر حذف سرمي سولفاناميد‌ در حدود 5/2 ساعت در گاو و اسب و نزديك به 10 ساعت در سگ مي‌باشد.

موارد مصرف:

در شرايط آزمايشگاهي ، فعاليت‌ ضد باكتريايي‌ این دارو‌ وسيع‌ بوده‌ و عليه‌ اكثر باكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌ و گرم‌ مثبت‌ مؤثر است‌. تري متوپريم + سولفا ديازین‌ به‌ويژه‌ عليه‌ عفونت‌هاي‌ ناشي از ايكلاي و سالمونلا و نيز عليه‌ گونه‌هايي از باكتري‌هاي‌ هوازي‌ مقاوم‌ به‌ آنتي‌بيوتيك‌هاي‌ رايج‌ مؤثرمي باشد .تري متوپريم + سولفا ديازین تزريقي ‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ با منشاء باكتريايي‌ در حيوانات‌ بخصوص براي درمان موارد زير موثر است :

ـ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ تنفس‌ شامل‌ پنوموني‌، التهاب‌ بيني‌، التهاب‌ برونش ها ‌، بيماري‌ سرفه‌ جايگاه سگ (Kennel Cough)  و عفونت‌هاي‌ ثانويه‌ باكتريايي‌ به‌دنبال‌ پنوموني‌ ويروسي‌ يا عفونت‌هاي‌ مايكوپلاسمايي‌.

ـ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ شامل‌ اسهال‌ نوزادان ‌، سالمونلوز‌ و كولي‌ باسيلوز .

ـ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ ادراري‌ ـ تناسلي‌ شامل‌ التهاب‌ رحم‌، التهاب‌ واژن‌، التهاب‌ پيشابراه‌، التهاب‌ كليه‌ و مثانه‌.

ـ عفونت‌هاي‌ پوست‌ شامل‌ التهاب پوست‌ ( درماتيت ) ، سلوليت و آبسه‌هاي‌ مقعدي‌ و بين‌ انگشتي‌.

ـ عفونت‌هاي‌ عمومي‌ شامل‌ سپتي‌سمي‌ ها، ورم‌ پستان‌ و عفونت‌هاي‌ بعد از زايمان‌.

ـ عفونت‌هاي‌ چشم‌، گوش‌، دهان‌ و زخم‌ها.

همچنين‌ تري متوپريم + سولفا ديازین‌ براي‌ پيشگيري‌ عفونت‌ بعد از عمل‌ جراحي‌ توصيه‌ مي‌شود.

 

مقدار و روش مصرف:

بصورت تزريق عضلاني و یا  وريدي يكبار در روز و به مقادير زیر تجويز ميشود.

در اسب فقط بصورت داخل وريدي تزريق شود. اسب و گاو: 5/0 ميلي ليتر به ازاي هر 10 کيلو گرم وزن بدن گوسفند ، گوساله: 1 ميلي ليتر به ازاي هر 10 کیلو گرم وزن بدنسگ و گربه: 1/0 ميلي ليتر به ازاي هر کيلو گرم وزن بدن .بطور کلی در سگ‌ها و اسب‌ها اين‌ مقدار دز بايد به‌صورت‌ تزريق‌ آهسته‌ داخل‌ وريدي انجام‌ شود. در ساير حيوانات‌ تزريق‌ داخل عضلاني‌ توصيه‌ مي‌شود، مگر در عفونت‌هاي‌ حاد كه‌ در اين‌ مواقع تزريق‌ آهسته‌ داخل‌ وريدي‌ ترجيح‌ داده‌ مي‌شود. در عفونتهاي شديد و حاد تزريق دارو به مدت 4-1 روز تكرار شود.

ذکرنشده است

ذکرنشده است

گوشت: 15 روز    شير:3 روز

در دماي کمتر از 25 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري نمائيد.

در هواي سرد امکان بروز کريستاليزاسيون وجود دارد که با قرار دادن ويال در آب گرم مرتفع مي‌شود

ويالهاي 50 و 100 ميلي ليتري قهوه ای

ذکرنشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.