فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیسیپرمترین Cypermethrin


طبقه بندی درمانی : ضد حشره ها و موجودات موذی  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


حشره كش تماسي و گوارشي با اثر ابقائي روي گياه از گروه پايروتيروييد ها.سیپرمترین

ريپكورد40%   

اختلال در عمل سلول هاي عصبي از طريق اختلال در كانال سديم طناب عصبي

حشرات خانگي و بهداشتي مورد استفاده در اسپري هاي حشره كش خانگي و بهداشتي

براي كنترل سوسك زرد آرد در مرغداري ها سم پاشي با قطرات درشت در فشار كم توصيه مي شود.سم پاشي بعد از تمييز نمودن مرغداري ها و قبل از ورود جوجه ها پيشنهاد ميگردد. سم پاشي سطوح عمودي و سقف ضروري است اما سم پاشي كف مرغداري ضرورتي ندارد.

ميزان مصرف :

دوبار سم پاشي براي حيوانات اهلي پيشنهاد ميشود.

آیتمها

نتایج

نوع و فرم دارو

ضد انگلهای خارجی ؛ افشانه کف و دیوار ، نیم لیتری و یک لیتری

دز مصرف

100 میلی لیتر در 5 لیتر آب مخلوط نموده به ابزار و مکانها اسپری می شود

نتایج آنتی بیوگرام

علیه سوسری ها ، شپش ها و کنه ها اثر می کند (ضد انگل خارجی)

 

 

توضیحات

میزان

مصرف

نوع انگل

روش مصرف

مورد مصرف

علیه کنه یک میزبانه بعد از 5-4 هفته علیه کنه های چند میزبانه بعد از 15-12 روز

یک سی سی در یک لیتر آب (1 لیتر در هزار لیتر آب)

محلول اولیه: یک سی سی در یک لیتر آب

محلول مجدد: یک سی سی در 1000-666 سی سی آب  

کلیه انگلها

محلول پاشی تمام بدن

حمام

گاو

در صورت آلودگی بالا تکرار در درمان 10-7 روز بعددر صورت لزوم 3-2 هفته بعد تکرار شود

محلول اولیه: یک سی سی در یک لیتر آب

محلول مجدد: یک سی سی در 1000 سی سی آب

یک سی سی در 10-5 لیتر آب 

چرب

شپش

حمام

حمام با محلول پاشی بدن

گوسفند

 

یک سی سی در 1000-500 لیتر آب

مایت و شپش

محلول پاشی بدن

طیور

 

100 سی سی سایپر در 10-5 لیتر آب برای 100 متر مربع کف یا دیوار

 

 

حشرات مزاحم

محلول پاشی کف و دیوارها

دامداریها و مرغداریها

سیپرمترین برای مبارزه با انگلهای خارجی دام و طیور مانند کنه های یک میزبانه، مایت مولد جرب، مگسها و شپش در گاو، گوسفند و طیور توصیه می شود.علاوه بر این سايپرمترين علیه لار و انواع میاز،مگس هیپودرما و درماتوییا مؤثر است.سايپرمترين همچنین کلیه انگلهای مقاوم به سموم فسفره، کلره،کاربامات ها و آمیدین ها را از بین می برد در مورد بند پایان مقاوم به ددت میزان بیشتری از سايپرمترين را باید مصرف کرد.

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 

ذکر نشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.