فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیکولستان5 closantel 5


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


سوسپانسیون خوراکی 5% ، بلوس‌ ‌ 500 ميلي‌گرم‌ ملح سدیم،

هر ميلي‌ليتر حاوي‌ ‌50 ميلي‌گرم‌ كلوزانتل‌ مي‌باشد.

ذکر نشده است

موارد مصرف‌:

گوسفند ، بز و گاو:

ترماتودها: فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، (کرم‌هاي‌ كبدي‌(

نماتودها:  شابرتيااووينا، اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم‌ و همونکوس (شامل‌ سويه‌هاي‌ مقاوم‌ به‌ بنزايمیدازول‌ها

وآيورمكتين‌) بندپايان‌ و لاروها: استروس‌ اوويس‌، لوسيلياكوپرينا، هيپودرما بوویس‌ و هيپودرمالينه‌ آتوم‌

سگ: اين‌ دارو را مي‌توان‌ در سگ‌ عليه‌ شكل‌ بالغ ‌آنكيلوستوما‌ كانينوم‌ به‌كار برد اما بر روي‌ لاروسوماتيك‌ اين‌ نماتود مؤثرنيست‌.

اين‌ دارو در تك‌ دوزخوراكي‌ mg/kg15 بر روي‌ تمامي‌ مراحل‌ بالغ‌ فاسيولاهپاتيكا مؤثر است‌. همچنين‌بر‌ مراحل‌ نابالغ‌ این کرم‌ (از 5هفتگي‌ به‌ بعد) تا حدود 90 درصد مؤثرمي باشد

مقدار و روش‌ مصرف‌ :

سوسپانسیون:قبل‌ از هر بار مصرف‌، بطري‌ را به‌ خوبي‌تكان‌ دهيد. سوسپانسيون‌ كلوزانتل‌ ازراه‌ خوراكي‌ به‌وسيله‌ مايع‌خوران‌Drenching Gun) )   تجويز مي‌شود:

گوسفند و بز:

الف‌ 10 -ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده‌ حيوان‌ (1ميلي‌ليتر براي‌ هر 5 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردنفاسيولا هپاتيكا،

فاسيولا ژيگانتيكا ، شابرتيا اووينا  و اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم .

ب‌- 5 -ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده‌ حيوان‌ (1 ميلي‌ليتربراي‌ هر 10 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردن

همونكوس‌كنتورتوس‌ و استروس‌ اوويس ‌.

ج‌15-  ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده حيوان‌ (1 ميلي‌ليتربراي‌ هر 3/3 كيلوگرم‌ وزن‌زنده) جهت‌ از بين‌ بردن‌فاسيلوئيدس‌

مگنا ولوسيلياكوپرينا .

گاو و گوساله‌:

الف- 5 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌  زنده حيوان‌ (3 ميلي‌ليتربراي‌ هر 30 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردن‌ فاسيولاهپاتيكا

وفاسیولا ژيگانتيكا، همونكوس‌ پلاسئي‌، بونوستومم‌ فلبوتومم‌ و اوزوفاگوستومم‌رادياتوم‌ .

ب- 10 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده‌ حيوان‌ (3ميلي‌ليتر براي‌ هر 15 كيلوگرم‌ وزن زنده‌) جهت‌ از بين‌ بردن‌هيپودرمابوويس و هيپودرمالينه آتوم ‌.

 

‌مقدار و روش‌ مصرف بلوس کلوزانتل:

دز mg/kg5 اين‌ دارو (نصف‌ بلوس‌ به‌ ازاي‌ هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌  زنده دام‌) بر روي‌ انگل‌هاي‌ زير مؤثر است‌:

گاو: فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، همونكوس‌پلاسئی‌، بونوستومم‌، فلوبوتومم‌، اوزوفاگوستومم ‌رادياتوم‌.

گوسفند و بز: همونكوس‌ كنتورتوس‌، ،اوزوفاگوستومم‌ استروس‌ اوويس‌ ‌.

دز mg/kg 10 اين‌ دارو (يك‌ بلوس‌ به ازای‌ هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام‌) باعث‌ از بين‌رفتن‌ انگل‌هاي‌زير مي‌شود:

گاو: هيپودرمابوويس‌، هيپودرما لينه‌ آتوم.‌

گوسفند و بز: فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، گايجرياپاكيسليس‌، شابرتيااووينا، اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم.

درموارد آلودگي‌ به‌ انگل‌هاي‌ زير بايد از دوز mg/kg 15 (5/1 بلوس‌ به ازای هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌) استفاده گردد:

گوسفند: فاسيولوئيدس‌ مگنا، لوسيلياكوپرینا.

نكات‌ قابل‌ توجه‌:

 توصيه‌ مي‌شودكلوزانتل‌ در دوره‌ خشكي‌ (قطع‌ شيردهي‌)گوسفند و گاو تجويز شود.

  • مرزايمني‌ اين‌ دارو 6 برابر مقدار مصرف‌درماني‌ آن‌ مي‌باشد.
  • به‌علت‌ نيمه‌ عمر طولاني‌كلوزانتل‌ انتظار مي‌رود حيوانات‌ تحت‌ درمان‌ از ابتلا به عفونت‌ مجدد با نماتودهای خونخوار تا چند هفته‌ محافظت‌ شوند.
  • · فاسینیل را می توان درحيوانات‌ جوان‌، باردار يا ناتوان‌ مصرف‌ نمود.

 

موارد منع‌ مصرف‌:

از مصرف‌ تركيبات‌ حاوي‌ كلر(حشره‌كش‌ها) به‌طور هم‌زمان‌ با اين‌ دارو خودداري‌ شود

ذکر نشده است
 

گوشت: 28 روز

دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه)

دور از دسترس اطفال

بطري‌ يك‌ ليتري‌دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.