فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیلازالوسيد سديم‌، آواتك، LASALOCID


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد پروتوزوآها  -  

نوع حیوان : پرندگان( Birds)   -  


پرمیکس گرانوله

هر كيلوگرم‌ از این دارو حاوي‌ 150 گرم‌لازالوسيد سديم‌ مي‌باشد

ذکرنشده است

عليه‌ گونه‌هاي‌ ايمرياي‌ بيماريزا در طيور و بوقلمون‌، حتي‌ در شرايطي‌ كه‌ يونوفوره هاي‌ ديگر ضعيف‌عمل‌ مي‌نمايند، موثر مي‌باشد.سالينومايسين بهترين‌كوكسيديواستات‌ براي‌ استفاده‌ در شرايط‌ استرس‌ گرمايي‌مي‌باشد

مقدار و روش‌ مصرف :                                                                                        طیور

‌ به‌ ميزان ‌833- 600 گرم‌ در تن‌ پس‌ از مخلوط‌ نمودن‌ با تركيب‌دان‌ در  طيور گوشتي، نیمچه تخمگذار، بوقلمون‌ و قرقاول‌ مصرف‌ مي‌گردد.

مصرف‌آن با دو برنامه‌ ذيل‌ توصيه‌ مي‌شود:

     Full Program از روز 1 دوره‌ پرورش‌ تا 5 روزپيش‌ از كشتار(قرقاول: 7 روز پيش‌ از كشتار(

 28-21    Shuttle Program روز متوالي‌ در هردوره‌ پرورش‌ تا 5 روز پيش‌ از كشتار(قرقاول: 7 روز پيش‌ از كشتار(

در طول‌ دوره‌ پرورش‌ (به‌ جز زمان‌ درمان‌ باسالينومايسين) مي‌توان‌ از سایركوكسيديواستات‌هاي‌ غیريونوفوره‌ مونووالان‌ استفاده‌ نمود.

خرگوش

‌ 833- 600 گرم‌ در تن‌ خوراک کامل ، تا 6 هفتگی

ذکرنشده است

موارد منع‌ مصرف:‌

دارای ناسازگاری با کلرامفنیکول و سولفادی متوکسین می باشد.

از مصرف‌ در طيور تخم‌گذار اجتناب‌ گردد.

این کوکسیدیواستات در مراحل‌ مختلف‌ تهيه‌ پلت‌ و در تركيب‌ با موادموجود در خوراك‌ به‌ صورت‌ مخلوط‌ در دان‌ پايدارمي‌باشد.

طيور گوشتي  و بوقلمون‌: 5 روز پيش‌ از كشتار

قرقاول: 7 روز پيش‌ از كشتار

دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)

دور از دسترس اطفال

كيسه‌هاي‌ 5 و 20 كيلوگرمي‌.

ذکرنشده استدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.