فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیکلوپروستنول cloprostenol


طبقه بندی درمانی : پروستاگلاندین ها و هورمونها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


آمپول کلوپروستنول يك محلول شفاف ، بي رنگ ، آبكي و استريل است كه هر ميلي ليتر از آن حاوي  263 ميكروگرم كلوپروستنول سديم  (معادل 250 ميكروگرم كلوپروستنول ) در بافر سديم سيترات  (اسيد سيتريك بدون آب و كلريد سديم ) و همچنين حاوي  1/0 درصد كلروكرزول به عنوان باكتريسيد مي باشد .

آمپول کلوپروستنول يك محلول شفاف ، بي رنگ ، آبكي و استريل است كه هر ميلي ليتر از آن حاوي  263 ميكروگرم كلوپروستنول سديم  (معادل 250 ميكروگرم كلوپروستنول ) در بافر سديم سيترات  (اسيد سيتريك بدون آب و كلريد سديم ) و همچنين حاوي  1/0 درصد كلروكرزول به عنوان باكتريسيد مي باشد .

-          نام شيميايي :

Racemic  16 – (3 - chlorophenoxy) – 9 -11 – 15 Trihydroxy – 17 , 18 , 19 , 20 – Tetranor – 5 – Cis -13 – trans prostadieonic acid

کلوپروستنول سبب تحـليل عملـي و مـورفـولوژيكي جسم زرد ( لـوتئـوليز ) مي گردد . در حيوانات نرمال غيرآبستن با سيكل استروس طبيعي اين ماده با اثر تحليل جسم زرد باعث ايجاد فحلي  5 – 2  روز بعد از درمان مي شود و در حيواناتي كه جسم  زرد مقاوم شده است (پيومتر ، جنين موميايي شده و كيست لوتئال ) معمولاً باعث تحليل جسم زرد و برگشت به سيكل طبيعي مي گردد . سقط در حيوانات آبستن ، بسته به مرحله آبستني ممكن است رخ دهد .

جهت كنترل استروس و درمان اختلالات توليد مثلي در گاو و اسب  بطور کلی پروستاگلاندین ها مواد شبه هورمونی هستند که در اکثر نسوج و مایعات بدن تولید شده و خواص و اثرات متفاوت وسیعی دارند. از انواع پروستاگلاندین ها ، پروستاگلاندین نوع F2 آلفا با خاصیت تحلیل برنده جسم زرد (Luteolytic)  مهم ترین و پر مصرف ترین پروستاگلاندین مؤثر در ایجاد تغییرات مورد نظر ، در دستگاه تناسلی حیوانات محسوب می شود.

گاو                                                                                         2 ميلي ليتر

 اسب ، پوني و الاغ                                                               5/0-1 ميلي ليتر

اسب تروبرد و هانتر و ساير نژادهايسنگين                                2-1 ميلي ليتر

 

تجويز از طريق تزريق عضلاني با رعايت شرايط استريل در محل تزريق مي باشد .

 1 – موارد مصرف کلوپروستنول در گاو :

الف ) فحلي مخفي (suboestrus ) يا فحلي غير قابل تشخيص :

كلوپروستنول  براي  درمان  عدم  فحلي ناشي  از  وجود  جسم  زرد  بر روي  تخمدان  و  يا فحلي هاي مخفي بكار مي رود  .  بايد توجه داشت  در  فاصله  4 تا 5  روز  پس از  تخمك گذاري  (ovulation ) كه سلولهاي حساس به پروستاگلاندين يعني  Luteal Tissue  بر روي تخمدان ها بوجود نيامده و يا در حال تشكيل هستند ، (Refractory period ) ، معمولاً اثر لوتئوليتيك كلوپروستنول ظاهر نمي شود . در حالت عدم فحلي و يا فحلي هاي غيرقابل تشخيص بهتر است پس از معاينه و تشخيص وجود جسم زرد از كلوپروستنول استفاده كرد و سپس براي تشخيص حالت فحلي ، حيوانات درمان شده را تحت مراقبت دقيق قرار داد . بديهي است تمام گاوهايي كه پس از درمان ، حالت فحلي را نشان مي دهند بايد تلقيح شوند ، همانطور كه گفته شد ، تعدادي از گاوها ممكن است در دوره غيرحساس به پروستاگلاندين درمان شوند كه مسلماً به درمان جواب نخواهند داد . در مورد گاوهايي كه بعد از تزريق كلوپروستنول علائم فحلي را نشان نمي دهند ، لازم است ، مجدداً پس از 11 روز مورد معاينه قرار گيرند و در صورت لزوم يك تزريق ديگر كلوپروستنول انجام داد . براي نتيجه گيري بهتر ، هميشه بايد تلقيح در فاصله مناسب (حدود 72 تا 96 ساعت پس از تزريق كلوپروستنول ) پس از مشاهده علائم فحلي انجام گيرد .

ب ) ايجاد سقط در آبستني هاي ناخواسته :

 امكان ايجاد سقط از يك هفته تا 150 روز پس از آبستني وجود دارد . قبل از روز  100 آبستني سقط را سريعاً و به طور كامل مي توان ايجاد كرد ، در حاليكه بين روزهاي  100 و 150 ، براي ايجاد سقط ، بدليل اينكه در اين دوره نگهداري آبستني كمتر متكي به وجود جسم زرد مي باشد ، شانس موفقيت كمتر است . بعد از روز 150 آبستني نبايد اقدام به ايجاد سقط كرد . در ضمن حيواناتي كه در آنها سقط جنين به وسيله پروستاگلاندين ايجاد مي شود لازم است تا مرحله خروج جنين و جفت تحت نظارت و مراقبت كامل قرار گيرند . سقط در اكثر گاوهاي درمان شده  5 – 3 روز بعد از تزريق اتفاق مي افتد ، چنانچه 8  روز پس از تزريق کلوپروستنول سقط ايجاد نشود در اين صورت دومين تزريق بايد انجام پذيرد

ج ) خارج كردن جنين موميايي شده و هيدروپس در پرده هاي جنيني :

مرگ جنين ممكن است منجر به از دست دادن مايعات جفت و جنين و فساد آن گردد. با استفاده از مواد لوتئوليتيك (پروستاگلاندين F2 آلفا ) در هر مرحله از آبستني ، مي توان جنين موميايي شده را از رحم خارج و به واژن منتقل كرد . در صورت لمس جسم زرد ، القاء لوتئوليز باکلوپروستنول باعث بيرون آوردن بقاياي جنين موميايي در طول 5 – 3 روز بعد از تزريق خواهد شد .

د ) آندومتريت (پيومتر ) :

آسيب به آندومتريوم (سطح داخلي رحم ) همراه با عفونت باكتريايي متعاقب آن ممكن است نتيجه صدمات بعد از زايش ، باقي ماندن جفت يا جذب زود رس جنين در حال رشد باشد . آندومتريت حاد ، معمولاً در فاصله كوتاهي پس از زايش به وجود مي آيد و ممكن است نياز به هر دو درمان موضعي و عمومي بوسيله آنتي بيوتيك داشته باشد و البته در نتيجه درمان ، بيماري تخفيف پيدا مي كند . در هر حال ، در شرايط خاص ممكن است ، آندومتريت چند هفته پس از زايش ظاهر شود و پيشرفت و توسعه يابد و منجر به پيومتر گردد . در اين حالت رحم متورم ، با حالت نرم خميري و مملو از ترشحات چركي است و سرويكس عموماً بسته مي باشد و با عدم بروز علائم سيكل فحلي و در بيشتر موارد همراه با وجود جسم زرد مقاوم مشخص مي شود . اين حالت معمولاً در فارم ديده مي شود و به علت خسارت هايي كه در توليد گله به بار مي آورد و همچنين اثر منفي در برنامه هاي توليد مثلي بايد سريعاً تشخيص و درمان گردد . اين موارد اكثراً با استفاده از داروي تحليل برنده جسم زرد (پروستاگلاندين F2 آلفا ) كه علاوه بر خاصيت فوق باعث تشديد حركات موجي رحم به طرف خارج و در نتيجه تسهيل در خروج ترشحات چركي مي شود به آساني قابل درمان هستند و معمولاً رحم حدود 4 – 3  روز بعد از تزريق کلوپروستنول به حالت نرمال بر مي گردد . در مواقع آسيب ها و عفونتهاي شديد رحم ممكن است نياز به  3 – 2  درمان با فواصل زماني 14 – 10 روز يا استفاده همزمان آنتي بيوتيك باکلوپروستنول باشد .

هـ ) القاء زايش زود رس :

زايش زود رس را بايد حتي الامكان نزديك تر به زمان پيش بيني شده براي زايمان طبيعي ايجاد كرد . بطوريكه زودتر از فاصله  10 روز قبل از زمان طبيعي زايش انجام نگردد . به عبارت ديگر ، زمان اقدام براي ايجاد زايش زودرس در گاو نبايد زودتر از  270  روز پس از آبستني تأييد شده ، انتخاب شود . زيرا هر چه فاصله ايجاد زايمان زودرس با زايمان طبيعي بيشتر باشد احتمال باقي ماندن جفت بيشتر است و به علاوه بدليل نقش فعال جفت در توليد پروژسترون و اهميت كمتر جسم زرد شانس ايجاد زايش زودرس در اين مرحله كمتر خواهد بود . در ضمن كليه حيوانات مورد درمان براي ايجاد زايش زودرس ، بايد تحت نظارت كامل قرار گيرند . لازم به يادآوري است كه هر گونه روشي براي كوتاه كردن آبستني و ايجاد زايش زودرس بكار رود ، نهايتاً موارد باقيماندن جفت در دستگاه تناسلي بيشتر خواهد بود . جهت القاء زايش ، گاوهاي آبستن بالاي 270 روز ، 48 ساعت بعد از تزريق کلوپروستنول، زايمان خواهند كرد با اين وجود اين طيف مي تواند از 24 ساعت تا كمتر از يك هفته مد نظر قرار گيرد .

و ) درمان كيست جسم زرد تخمدان :

در مواردي كه كيست تخمدان به صورت سلولهاي لوتئال مقاوم در آمده باشد و در نتيجه آن ، فحلي ديده نشود ،کلوپروستنول داروي مؤثر در درمان اين بيماري و در نتيجه ، برگشت به فحلي طبيعي  4 – 2 روز بعد از تزريق اين دارو مي باشد . البته براي نتيجه گيري كامل از درمان لازم است ، تشخيص صحيح داده شود ، زيرا پروستاگلاندين هيچگونه تأثيري روي كيستهاي فوليكولي ندارد . براي كيستهاي فوليكولي از  GNRH يا  HCC استفاده مي شود . كيستهاي فوليكولي توليد كننده هاي استراديول هستند .

ز ) توليد مثل كنترل شده :

عمل تحليل برنده جسم زردکلوپروستنول مي تواند جهت زمان بندي فحلي و تخمك گذاري براي سيكل (توليد مثلي ) يك حيوان يا گروهي از دامها مورد استفاده قرار گيرد . اين امر كنترل زمان زايش گوساله يا گاو و برنامه همزمان كردن فحلي و به دنبال آن زايشها را در يك گله امكان پذير مي كند .

2 – موارد مصرف کلوپروستنول در اسب :

استروميت بعنوان يك عامل لوتئوليتيك ، باعث تحليل جسم زرد در ماديان مي شود و علائم فحلي  4 – 2 روز بعد از درمان همراه با تخمك گذاري در اين مدت ديده مي شود .

  • القاء لوتئوليز متعاقب مرگ جنين : در حدود  10 – 8  درصد ماديانهاي آبستن در طول 100 روز اول آبستني جنين را از دست مي دهند و به علت ايجاد جسم زرد مقاوم تا چندين هفته به فحلي باز نمي گردند كه ممكن است كل فصل توليد مثل را در بر بگيرد . در چندين حالتي بهتر است ازکلوپروستنول براي درمان استفاده كرد .
  • خاتمه دادن به آبستني كاذب : كه در مواقعي است كه بعد از جفتگيري ، عليرغم عدم آبستني ، علائم آبستني كاذب مانند حضور جسم زرد ، عدم وجود علائم فحلي ، سفت شدن رحم و رنگ پريدگي غشاء سرويكس را دارا هستند . در اين موارد براي بازگشت علائم فحلي و تخمك گذاري ، تجويزکلوپروستنول توصيه مي شود .
  • درمان آنستروس متعاقب شيردهي : كه ممكن است به علت حضور جسم زرد مقاوم باشد .
  • خاتمه دادن به دي استروس مقاوم : ماديان غير آبستن مكرراً و به طور خودبخودي ممكن است دچار استروس طولاني بخصوص در اواخر فصل توليد مثل شوند كه با درمان کلوپروستنول به حالت طبيعي باز خواهند گشت .
  • ماديان به ظاهر نابارور : اين دسته ممكن است در آزمايش داراي جسم زرد فعال باشند . آنها از حضور جسم زرد مقاوم (دي استروس مقاوم ) يا صرفاً از آشكار نكردن علائم فحلي رنج مي برند (فحلي ساكت ) ، در حاليكه سيكل تخمدان طبيعي است .
  • همزمان كردن فحلي : ماديان درمان شده باکلوپروستنول در طول دي استروس ، علائم فحلي را در طول 4 – 2 روز نشان خواهند داد .
  • مشخص شدن زمان جفت گيري : مديريت اقتصادي و موفق اسب هاي نر در طول توليد مثل بوسيله استفاده ازکلوپروستنول در ماديان تسهيل مي شود .

این دارو بوسيله روشهاي ذيل مي تواند در برنامه كنترل شده توليد مثل بكار برده شود :

1 – تزريق تكي :

براي رسيدن به حداكثر پاسخ بايد فقط در حيواناتي كه جسم زرد بالغ دارند استفاده شود و با اين وجود ، همه گاوهاي داراي سيكل استروس نبايد تحت درمان قرار گيرند ، زيرا يك جسم زرد بالغ فقط در 12 – 11 روز از سيكل 21 روزه وجود دارد . قبل از درمان بايد گاو از طريق ركتوم معاينه شود و از لحاظ آناتوميكي دستگاه توليد مثل نرمال باشد ، حيوان آبستن نبوده و جسم زرد بالغ داشته باشد . اگر شرايط فوق ديده شد انتظار مي رود استروس ( فحلي ) 5 – 2 روز بعد به دنبال تزريق ديده شود كه در اين زمان بعد از تعيين فحلي بايد تلقيح در همان زمان انجام شود . اگر تشخيص مطلوب نبوده يا امكان نداشت ، حيوانات درمان شده يكبار در حدود 72 ساعت بعد و يا 2 بار در حدود 72 و 96 ساعت بعد از آخرين تزريق کلوپروستنول بايد تلقيح شوند . بهتر است وضعيت دوره استروس گله قبل از درمان باکلوپروستنول ارزيابي شود كه به صورت تشخيص فحلي ها و تلقيح در زمان معمول بعد از تشخيص استروس كه 6 روز مي باشد ، ارزيابي مي گردد . اگر تا ششمين روز وضعيت سيكل نرمال باشد ( حدود %30 - %25 تشخيص فحلي داده مي شود ) همه گاوهائيكه قبلاً تلقيح نشده اند بايد براي طبيعي بودن دستگاه توليد مثل ، عدم آبستني و نرمال بودن سيكل از طريق ركتوم معاينه شوند و سپس کلوپروستنول تزريق شود . عمل تلقيح بايد در زمان معمول پس از ظهور علائم فحلي در روز 7 و 8 نيز انجام شود و در روز 9 و 10 تلقيح ممكن است پس از علائم فحلي ادامه يابد يا آن دسته از گاوهائيكه قبلاً تلقيح نشده اند در روز 9 يكبار ( حدود 72 ساعت بعد از تزريق کلوپروستنول) و يا دوبار در روزهاي 9 و 10 ( حدود 72 و 96 ساعت بعد از تزريق ) بايد تلقيح شوند .

2 -  تزريق دوگانه  :

قبل از درمان ، گاو بايد از طريق ركتوم معاينه شده و نرمال ، غير آبستن و سيكليك بودن آن مشخص شود ( حضور جسم زرد زمانيكه اولين تزريق از دو تزريق کلوپروستنول انجام مي گيرد لازم نيست ) دومين تزريق بايد 11 روز بعد از اولين تزريق انجام شود و در گاوهاي نرمال و داراي سيكل انتظار مي رود كه 5 – 2 روز بعد از دومين تزريق ، فحلي ايجاد شود . گاوهاي درمان شده در زمان معمول بعد از تشخيص فحلي تلقيح مي شوند . اگر تشخيص فحلي ، مطلوب يا ممكن نباشد گاوهاي درمان شده بايد يا يكبار در حدود 72 ساعت بعد و يا 2 بار در حدود 72 و 96 ساعت بعد از دومـين تزريـق کلوپروستنول تلقيـح شوند .  بسياري از حـيوانات پس از اولين تزريـق فحـل شـده و مي توانند در همان زمان تشخيص فحلي ، تلقيح شوند . حيواناتي كه تلقيح نشده اند بايد دومين تزريق کلوپروستنول را يازده روز بعد از اولين تزريق دريافت كنند كه مي توانند در همان زمان تشخيص فحلي تلقيح شده و يا يكبار در حدود  72 ساعت و يا دو بار در حدود  72 و 96 ساعت بعد از تزريق دوم کلوپروستنول تلقيح شوند .

توصيه مي شود هر برنامه كنترل توليد مثلي با يكي از روشهاي زير كامل گردد :

-     تحت نظر قرار دادن حيوان مورد تزريق (مخصوصاً در طول هفته سوم بعد از تزريق ) و تلقيح يا جفتگيري طبيعي هر حيواني كه با وجود طي برنامه تزريق و تلقيح اوليه به فحلي برگردد و يا استفاده از گاوهاي نر به مدت 7 – 5 روز بعد از آخرين تزريق کلوپروستنول براي جفتگيري با هر حيوان ماده اي كه فحلي را نشان مي دهد .

براي موفقيت در برنامه كنترل توليد مثلي :

-          گاوها و تليسه ها بايد نرمال ، غير آبستن و داراي سيكل استروس طبيعي باشند (لمس از طريق ركتوم )

-          گاوها بايد در شرايط توليد مثلي مناسب و تغذيه كافي باشند .

-          برنامه ريزي و ثبت داده ها ضروري است .

در صورت استفاده از روش تلقيح مصنوعي ، استفاده از ابزار مناسب و اسپرم با كيفيت بالا توصيه مي شود . اين نكته مهم است كه کلوپروستنول فقط روي حيواناتي كه جسم زرد بالغ دارند مؤثر است (اوولاسيون بايد حداقل 5 روز پيش از درمان اتفاق افتاده باشد ) اين مسئله بايد وقتي كه قصد استفاده از روش تزريق تكي کلوپروستنول را داريم در نظر گرفته شود .

كنترل سيكل توليد مثلي در موارد زير اهميت دارد :

گاوهاي شيري :  

-     كنترل فحلي در هر يك از دامهاي گله و در نتيجه ، كنترل بهتر شاخص گوساله زائي با استفاده از روش تلقيح مصنوعي ، بدون اينكه نيازي به تشخيص فحلي باشد . به اين ترتيب تعداد گاوهائي كه به دليل اشكال در ظهور علائم فحلي حذف مي شوند تقليل مي يابد .

-     همزمان كردن فحلي در گله هاي گاو به منظور بهبود روش اداره گله در دسته هاي مناسب از نظر جثه در برنامه تغذيه ، تلقيح مصنوعي و خشك كردن شير . به اين ترتيب تعداد گاوهائي كه بدليل اشكال در ظهور علائم فحلي حذف مي شوند تقليل مي يابد . همزمان كردن فحلي در گله هاي گاو به منظور بهبود روش اداره گله در تليسه هاي شيري ، باعث تسريع در برنامه توليد مثل آنها شده و امكان استفاده از اسپرم گاو نري كه ميزان سخت زائي و مشكلات مربوطه كمتري را داراست فراهم مي كند ، در ضمن اينكه باعث اداره و كنترل در برنامه زايش تليسه ها و پيشگيري هاي لازم و ضروري قبل از زايش و كنترل و برنامه ريزي ورود آنها به گله اصلي مي شود .

گاوهاي گوشتي :

-     تسهيل در استفاده از روش تلقيح مصنوعي و اصلاح نژاد ، با استفاده از خصوصيات ژنتيكي گاوهاي نر ممتاز ، اجتناب از مشكلات مربوط به تشخيص فحلي و كاهش مخارج پرسنل مربوط به انجام برنامه تلقيح مصنوعي بطور همزمان در گله هاي گاو بجاي تلقيح انفرادي آنها ، در هنگام انجام برنامه تلقيح مصنوعي .

-     امكان مديريت بهتر آبستني و زايش كه با استفاده از اين روش ، برنامه زايش بطور كلي تغيير پيدا مي كند در نتيجه ميانگين بهتري در وزن و سن گوساله در هنگام از شير گرفتن حاصل مي شود . دوره ماكزيمم زايش در ارتباط با ساير وقايع در تقويم دامداري دقيق تر قابل پيش بيني است ، و از طرفي امكان بيشتر و بهتري براي برنامه  Flushing  گاوها قبل از تلقيح مصنوعي به وجود مي آيند .

-    کلوپروستنول همچنين مي تواند در برنامه هاي كنترلي توليد مثلي در ارتباط با انتقال جنين در جهت همزمان كردن گاو دهنده و گيرنده به كار رود .

سلامت و سميت :

-     با تزريق دوز درماني توصيه شده هيچگونه عارضه سوئي مشاهده نشده است ، ولي با  50 و 100  برابر دوز تجويز شده علائم و عوارض جانبي بسيار اندكي ممكن است در بعضي گاوها ديده شود كه شامل عدم راحتي دام ، باريكه هاي كف آلود دهان و ريزش شير از پستان مي باشد .

 كلوپروستنول ، پروستاگلاندين F2  آلفا سنتتيك از گروه اسيدهاي چرب غير فرار 20 كربني ، براي استفاده در گاو و اسب مي باشد .

-          تزريق وريدي كلوپروستنول اكيداً ممنوع است .

-          كلوپروستنول را به حيوانات آبستن كه در آنها سقط جنين مورد نظر نيست نبايد تزريق كرد .

استروميت در گوسفند :

مصرف كلوپروستنول جهت ايجاد سقط تا روز 40 آبستني در گوسفند و جهت برنامه هاي توليد مثلي كنترل شده با استفاده از 2 تزريق با فاصله 10 – 9 روز در بعضي موارد موفق گزارش شده است . همزماني فحلي معمولاً موفق بوده است ولي زمان مطلوب براي تلقيح متفاوت گزارش شده است در نتيجه بهتر است تلقيح اول به محض تشخيص علائم فحلي با كمك تلقيح مصنوعي و تلقيح بعدي ، به صورت جفت گيري طبيعي بعد از مشاهده علائم فحلي دوم متعاقب درمان صورت پذيرد . اين قبيل گزارشات همچنان ادامه دارد ولي مصرف کلوپروستنول در گوسفند تصويب نشده و بنابراين توصيه نمي شود .

استروميت در بز :

گزارشاتي در مورد مصرف كلوپروستنول در بز جهت : فحلي هاي نامشخص / همزمان كردن فحلي / سقط / آبستني كاذب / القاء زايش وجود دارد . ولي مصرف کلوپروستنول در بز توصيه نشده و توصيه نمي شود .

در گونه هاي ديگر :

تجويز دارو در موارد سقط و درمان پيومتر در گربه و خرگوش و بعضي حيوانات وحشي انجام گرفته است ولي دراين موارد نيز مصرف کلوپروستنول تصويب نشده و توصيه نمي گردد .

 

-          گاو نبايد تا 24 ساعت بعد از درمان براي مصارف انساني ذبح شود . دوره منع مصرف شير ندارد .

1 –  محصول بايد دور از نور نگهداري شود .

2-  در داخل ويالهاي مربوطه نگهداري شود .

3- در شرايط كنترل شده دماي اتاق بين  86 – 59 درجه فارنهايت (35 – 15 درجه سانتيگراد ) نگهداري شود .

 ويالهاي 20 ميلي ليتري .دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.