فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیسی-ای - ب 12 CA B12


طبقه بندی درمانی : عوامل تغذیه ای، ویتامین ها و الکترولیت ها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


محلول تزيقي 500ml

در هر يك ليتر حاوي كلسيم بروگلوكونات به مقدار 375 گرم وسيانوكوبالامين به مقدار 0/02 g

مكانيسم عمل دارو:

 محصول منحصر بفردی است. كلسيم در بدن اعمال زيادي انجام مي دهد، عمل اصلي كلسيم انقباض عضلات مي باشد. انقباض عضلات توسط غلظت يون ++Ca در ساركوپلاسم تنظيم مي شود. غشاء رتيكولوم ساركوپلاسميك حاوي يك پمپ كلسيم وابسته به ATP است كه غلظت يون كلسيم را در عضله در حال استراحت در حد پائين نگه مي دارد. متعاقب تحريك، كلسيم سريعا" از انتهاي رتيكولوم ساركوپلاسميك آزاد مي شود و به اكتين متصل مي شود. اين واكنش تشكيل پلهاي عرضي بين اكتين و ميوزين را كه باعث كشيده شدن آنها به مركز ساركومر مي شود را باعث مي شود. اين واكنش در عمل به صورت كوتاه شدن عضله تظاهر مي يابد. در زمان استراحت، يون كلسيم دوباره در طول رتيكولوم ساركوپلاسميك برگردانده مي شود و پلهاي عرضي شكسته مي شوند. بدون يون كلسيم اين روند انجام نميشود. كلسيم براي هيجانات عصبي عضلاني و انتقال ايمپالسهاي عصبي مورد نياز است، وجود اين عنصر براي عمل انعقاد خون نيز ضروري است. ويتامين B12 مستول ساخت و رشد گلبول هاي قرمز است و نيز باعث تحريك متابوليسم پايه مي گردد. ويتامين B12 روي تشكيل و جذب گلوكز تاثير مي نهد.Ca اين دارو خون را افزايش داده، هم چنين ميزان ويتامين B12 را در سرم خون و كبد مي فزايد. ويتامين B12 روي خونسازي و تشكيل و جذب گلوكز موثر است.

براي درمان تب شير، تثبيت اشتها و سطح گلوكز خون در گاوهاي مبتلا به كمبود كبالت

تا ميزان 500 ml با تزريق آهسته داخل وريدي ، هم چنين ميتوان مقدار فوق را طي تزريق زير جلدي (ناحيه گردن و دنده ها) به بدن حيوان وارد كرد.    

فارماكوكينتيك:

 كلسيم در نشخواركنندگان از طريق جيره و در روده كوچك جذب مي شود. در دامهاي بالغ جذب كلسيم، در مواقع نياز (دوره آبستني و شيرواري) به مبزان زياد افزايش مي يابد. فاكتورهايي كه مي توانند جذب كلسيم را تحت تاثير قرار دهند، شامل نوع جيره ( ميزان كلسيم و فسفر جيره) است. متابوليسم كلسيم و فسفر توسط هورمون پاراتيروئيد و ويتامين D تحت تاثير قرار مي گيرد. هورمون پاراتيروئيد در پاسخ به كمبود كلسيم (هيپوكلسيمي) ترشح مي شود كه اين امر باعث تبديل 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول به 1 و 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول مي شود. هورمون پاراتيروئيد و 1و 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول با هم، باز جذب Ca را از استخوان تحريك مي كنند. 1 و 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول به تنهايي جذب Ca از روده را تحريك مي كند. كلسيم از استخوان و روده وارد خون مي گردد. در موقعيكه ميزان Ca سرم به بالاتر از حد نرمال مي رسد ترشح هورمون پاراتيروئيد مهار شده و ترشح كلسيتونين تحريك مي شود. غلظت زياد كلسيتونين باز جذب كلسيم از استخوان را مهار مي كند. كلسيم به طور عمده از طريق مدفوع و ادرار و مقدار ناچيزي از طريق تعرق دفع مي شود. در دامهاي شيروار مقدار قابل توجهي كلسيم از طريق شير به خارج دفع مي شود. مقدار دفع كلسيم از طريق آغوز معدل 2 برابر آن در شير است.

ذکر نشده است

در حيوانات تب دار نبايستي استفاده كرد.

زير حرارت 25 C˚ نگهداري شده و در معرض نور قرار نگيرد.

ذکر نشده است
 دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.