فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیامیتراز amitraz


طبقه بندی درمانی : ضد حشره ها و موجودات موذی  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  Emulsifible Concentrate 12 /5%
Solution 12mg/ml

حشره کش دی آمیدیامیتراز

ذکر نشده است

يك انگل كش خارجي از گروه دي آميديدي بوده كه براي مبارزه با انگلهاي خارجي دام  از جمله كنه ها ، مايتها ، شپشها و تمام حشرات موذي در ساختمانها هاي نگهداري دام موثر مي باشد. آميتراز تمام انگلهاي خارجي از جمله گونه هايي كه به ارگانوفسفاتها و اورگانوكلرين مقاوم هستند ، را از بين مي برد . آمـــيتراز نبايد براي اسـبها  تك سمي و سگها مصرف گردد و از اختلاط آن با ديگر كنه كشها نيز بايد خودداري نمود

این دارو یک کنه کش وسیع.الطیف می.باشد. هچنین در مقابل شپش.ها و جرب در گاو نیز موثر است. از آمیتراز جهت درمان بیماری واروآتوزدر زنبور عسل استفاده می.شود

موارد مصرف:
 .
مقدار و روش مصرف:
1
ـ حمام ضد کنه به حالت غوطه.وری: 25./. درصد آمیتراز 5/12 درصد 500 برابر رقیق شده می.باشد.
برحسب میزان آلودگی و نوع حیوان می.توان از 005/0 در صد تا 1/0 درصد استفاده شود.
2
ـ اسپری مستقیم به بدن دام: مقدار 500 میلی لیتر از آمیتراز 5/12 درصد را در 25 لیتر آب و برای کنترل جرب همان مقدار را با 125 لیتر آب مخلوط نموده طی 6 ساعت استفاده شود.
 
جهت درمان واروآتوز در زنبور عسل می.توان به روشهای زیر عمل کرد.
1
ـ خوراکی: مقدار 5/2 تا 5 میلی لیتر از محلول آمیتراز در 50 میلی لیتر شربت غلیظ (1:1) در اختیار زنبورها قرار داده شود. تجویزهای بعدی در فاصله 4 روز و2 تا 4 هفته انجام می.گردد.
2
ـ اسپری کردن: مقدار 5/2 میی لیتر از آمیتراز را در 100 میلی لیتر آب حل نموده و اسپری نمایید.
 3
ـ نوارهای دود کننده: این نوارهای دودکننده باید در محلول نیترات پتاسیم وارد شود و سپس از 1 تا 2 میلی.لیتر از محلول آمیتراز روی آن چکیده شود تا 4 روز روزی 1 نوار آماده شود و مشتعل در کندو قرار داده شود.

موارد منع مصرف:
 در تک سمی.ها: استفاده شود، زیرا ممکن است بر اثر انباشتگی کولون باعث مرگ حیوان گردد.
 در زنبوز عسل: عسل تولیدی در طول درمان نباید به مصرف خوراکی انسانی برسد.

ذکر نشده است
 

ندارد

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است
 دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.