فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیسفتی فور cefifur sodium-all


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد باکتری  -  

نوع حیوان : پرندگان( Birds)   -  


Solution for Injection: 50mg/ml –
Sterile Powder 1g and 4g Vials –

سفالوسپورینها پس از جذب در اثر اندامها و بافتها به غلظت درمانی و یا حتی بیشتر میرسند. سفالوسپورینها متعاقب تزریق داخل عضلانی و یا زیرجلدی به سرعت جذب شده، در سراسر بدن منتشر میشوند و از آناجائیکه غلظت بالایی در خون ایجاد مینمایند بنابراین در فاصله کوتاهی پس از مصرف در ادار، صفرا، مایع سینوویال مفاصل، قسمتهای خارجی و مشبک استخوان یافت میشوند

سفتی فور از گروه سفالوسپرینها است. سفالوسپرینها از طریق غیرفعال نمودن آنزیم ترانس پپتیداز در سنتز دیواره سلولی اختلال ایجاد میکنند. سفالوسپورینها علیه اکثر کوکسیهای گرم مثبت و بعضی از باکتری های گرم منفی نظیر E.Coli، کلبسیلا موثرند. به این ترتیب که به پروتئینهایی که محل اتصال پنیسیلین بوده و در غشاء سیتوپلاسمی باکتری وجود دارند، پیوند یافته و احتمالاً با آسیلاسیون آنزیمهای ترانس پپتیداز متصل به غشاء ساخت دیواره سلولی باکتری را مهار میکنند. این اثر مانع از اتصال متقاطع زنجیرهای پپتید و گلیکان که برای قدرت و استحکام دیواره سلولی ضروری است، میشود. همچنین تقسیم و رشد سلولی نیز مهار گردیده، باکتریهای حساس غالباً لیز شده از بین میروند

سفتی فور در خارج و داخل بدن در مقابل استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس که باکتری بیماریزای مهم مربوط به دستگاه تنفس و تناسلی اسب میباشد موثر است. سفتی فور در درمان بیماریهای تنفسی گاو به خصوص مواردناشی از باکتریهای پاستورلا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس استفاده میشود. همچنین در درمان عفونتهای دستگاه ادراری سگها که توسط E.Coli و پرتئوس ایجاد شده نقش موثری داشته و از آن برای کنترل عفونت کلی باسیلوز در جوجههای یک روزه استفاده میشود. که البته میبایست قبل از تجویز سفتی فور برای گلههای طیور میزان تأثیر آن از طریق آنتی بیوگرام بررسی و تأیید شود. از سفالوسپورینها میتوان در عفونتهای مجاری صفراوی، آندوکاردیت باکتریایی، عفونتهای دستگاه تنفس تحتانی و فوقانی، سپتی سمی باکتریایی، عفونتهای دستگاه ادراری و مجاری آن، التهاب گوش میانی، عفونتهای استخوانی، عفونتهای مجاری تناسلی، عفونتهای پس از انجام اعمال جراحی، التهاب صفاق، عفونتهای مفصلی و استؤمیلیت استفاده نمود.

اسب: 4 mg/kg روزانه یک تا دوبار به صورت عضلانی
نشخوارکنندگان2 mg/kgـ1 روزانه یک بار به صورت عضلانی تا 3 روز
جوجه های یک روزه تزریق زیرجلدی 2/0 ـ08/0 میلیگرم به ازاء هر جوجه یک روزه که در ناحیه گردن تزریق میشود

تزریق روزانه برای 3 تا 5 روز متوالی

ml/50 Kg2

بیماری های تنفسی ناشی از پاستور لاهمولیتیکا و پاستور لامولتوسیدا

گاو

تزریق روزانه برای 3 تا 5 روز متوالی

ml/50 Kg2

در ماتیت انگشتی ، نکروز عفونی bulbar و نکروباسیلوز حاد بین انگشتی

 

تزریق روزانه برای 2 روز متوالی

2ml/50 Kg

ورم پستان حاد کلی فرمی  همراه با  علائم بالینی

 

تزریق روزانه برای 3 تا 5 روز متوالی

ml/50 Kg4

سپتی سمی کلی فرمی E.coli در گوساله ها

گوساله

ذکرنشده

ذکرنشده

ذکرنشده

ذکرنشده

ذکرنشده

ذکرنشدهدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.