فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیابامکتین تریلابندازول Abamectin Trielabendozole


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -   ضد حشره ها و موجودات موذی  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


 

 محلول موضعي Pour-On

 

تركيب در هر ميلي ليتر :

Abamectin                5 mg

Trielabendozole        300 mg

ضدفاسيولا و ضد انگلهاي داخلي

آبامكتين GABA آگونيست است و با اتصال به گيرنده هاي اختصاصي خود باعث افزايش نفوذپذيري غشاء سلول به يونهاي كلر شده و باعث تسهيل ورود يونهاي كلر به داخل سلول و تشديد پتانسيل استراحت مي شود كه اين حالت انگل را در مرحله بالغ و لاروي فلج مي نمايد. تريكلوبندازول از طريق ممانعت در فعاليت آنزيم فومارات ردوكتاز مانع ايجاد انرژي ميتوكندريال به صورت ATP شده و در نتيجه انگل را از بين مي برد.

خصوصيات فارماكوكينتيكي دارو :

آبامكتين و تريكلوبندازول (با ماده موثره مناسب) از طريق پوست به پروتئين هاي پلاسما متصل شده و جذب بدن مي شوند. در CNS وارد شده و آبامكتين در كبد از طريق اكسيداتيو متابوليزه مي شود. تريكلوبندازول از طريق روده جذب شده و اين دارو بصورت تركيبات سولفون و سولفوكسايد متابوليزه شده و اكثرا" از طريق ادرار دفع مي شود.

تركيب جديد و منحصر به فرد جهت كنترل راحت و بي خطر " فاسيولوزيس " و ساير انگلهاي داخلي به روش پورآن كه دو ساعت پس از استعمال نسبت به بارش باران كاملا" مقاوم بوده و پايداري خود را در رطوبت بسيار زياد حفظ مي نمايد.

 

حيوان هدف :

گاو و گوساله

درمان و كنترل كرمهاي گرد بالغ و نابالغ همونكوس، استرتاژيا، كووپريا، تريكواسترونژيلوس، ازوفاگوستوموم ( بالغ )، نماتوديروس، كاپيلاريا، تريكوريس، شابرتيا، كرم ريوي ( ديكتيوكولوس )، و بويژه درمان و كنترل فاسيولاس بالغ و نابالغ ( فاسيولاهپاتيكا ) و شپش خونخوار ( لينوگناتوس ) در گاو و گوساله.

يك ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن گاو از محلول  اپليكاتور از ميان شانه ها تا دم بر روي يك خط مستقيم فرضي ريخته مي شود.

موارد احتياط :

 در جاي خنك ( زير 25 درجه سانتيگراد ) و به دور از آفتاب مي توان تا سه سال دارو را نگهداري نمود.

موارد منع مصرف دارو : ندارد.

ذکر نشده است

شير : 91 روز

گوشت : 91 روز

ذکر نشده است
 

بطري 5/2 و 5 ليتريدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.