فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیآنزیمیت anzimit


طبقه بندی درمانی : عوامل تغذیه ای، ویتامین ها و الکترولیت ها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   پرندگان( Birds)   -   آبزیان( Aquatic)   -  


ذکرنشده

آنزیمیت یکی از انواع زئولیتها به نام کلینوپتیلولایت می باشد

آنزیمیت (محصول فرآوری شده از زئولیت طبیعی) داراي ساختمان سه بعدي به صورت تترا هدرا است كه در آن سليسيوم به صورتSiO4 وجود دارد . چنانچه در اين ساختمان عنصرآلومينيوم سه ظرفيتي جايگزين سيليكون چهار ظرفيتي گردد سه ملكول از اكسيژن موجود در سه گوشه از ساختمان چهار گوشه اي آن خنثي مي شود و در یکی از گوشه ها ، يك ملكول اكسيژن با يك بار منفي به صورت آزاد باقي مي ماند اين فرايند باعث مي گردد كه ملكول كلينوپتيلولايت داراي بار منفي گرديده و امکان الصاق به انواع كاتيونهاي يك ، دو و يا سه ظرفيتي با بار مثبت بوجود آيد . اين فرايند باعث مي گردد قابليتي در ساختمان زئوليت به وجود آيد كه جابجايي يوني Ion Exchange Capacity ناميده مي شود.اين ويزگي در زئوليتهاي مختلف متفاوت بوده و براي آنزیمیت حدود 54/2 ميلي اكي والان گرم است .

همچنين در ساختمان ملكولي آنزیمیت كانالهايي وجود دارد كه در حالت طبيعي مملو از آب است . چنانچه به اين ساختمان حرارت داده شود ملكول دهيدراته شده و سطح جذب آن افزايش مي يابد . به علاوه اندازه و قطر اين كانالها به حدي است كه براي يونها و عناصر ريز قابل عبور و براي برخی از یونهای بزرگ و اکثرعناصر بصورت يك دام عمل نموده و آنها را در شبکه قفس مانند خود حبس مي نمايد لذا زئوليتها قابليت جذب عناصر سنگين از محيط را دارندزئوليتها قادرند ضمن تصفيه هواي سالنها از گازهاي مضر به عنوان كارخانه اي براي خالص سازي گاز متان طي فرايندي موسوم به بيوگاز عمل نمايند. كاربردهاي انبوه زئولیت طبیعی كه در صفحات مربوطه آمده است پتانسيل آن را در حوزه هاي مختلف آشكار مي سازد

آنزيميت از بروز مسمويتهاي ناشي از سموم قارچي مانند آفلاتوكسينها جلوگيري مي‌نمايد.
• آنزيميت با جذب آمونيوم كه غلظت بيش از حد آن براي انواع مختلف آبزيان خطرناك است، باعث بهبود كيفيت آب مي‌گردد.
• آنزيميت باعث غني‌تر شدن رسوبات كف بستر استخر مي‌شود. اين رسوبات بعنوان كود استفاده خواهد شد.
• با اختلاط آنزيميت در آب استخرهاي پرورش ماهي و ديگر آبزيان ظرفيت اكسيژني محيط سريعاً افزايش مي‌يابد.
• با افزايش ظرفيت اكسيژني آب استخرهاي پرورشي بهداشت و سلامت محيط تامين گرديده و آبزيان از نشاط و شادابي بهتري برخوردار خواهند گرديد.

آنزيميت تامپوني است كه با تعديل PH آب استخر از نوسانات PH آب جلوگيري مي‌نمايد.
• آنزيميت با جذب مازاد فسفر موجود در آب و آزاد نمودن تدريجي آن موجب افزايش بازده كودهاي فسفره و در نتيجه باروري هر چه بيشتر آبزيان موجود در آب استخر مي‌گردد.
• آنزيميت مي‌‌تواند گازهاي مضر مانند
SH 2 ، NH 3 ، و ... را جذب نمايد.
• آنزيميت با جذب فلزات سنگين در آب اثرات نامطلوب اين عناصر را كه مانع از رشد ماهیان مي‌شود، خنثي نمايد.
• آنزميت اختصاصاً كادميوم را كه يكي از خطرناكترين عناصر براي ماهيان است جذب مي‌نمايد و مانع از بروز آثار سمي آن مي‌گردد.
• آنزيميت پوست‌اندازي ميگوها را سرعت بخشيده و از بروز برخي از بيماريها جلوگيري مي‌نمايد. بدين طريق رشد و تكثير ميگوها را تسريع مي‌نمايد.
• آنزيميت مي‌تواند در تصفيه آب استخرهاي پرورش آبزيان و كاهش آلودگي پس آب آنها به عنوان فيلتر

نقش موثري ايفا نمايد.

آنزيميت در جيره غذايي حيوانات به عنوان يك ماده افزودني مصرف مي شود. با افزودن آنزيميت به جيره غذايي به علت اينكه در عمل گوارش تاخير ايجاد مي شود ضريب جذب مواد افزايش يافته و در نتيجه بهره اقتصادي بيشتري حاصل ميشود.

• آنزيميت با جذب آمونيوم ، هيدروزن سولفوره و

اكسيد دوكربن باعث بهبود محيط زيست حيوان گرديده و عوامل و آسيبهاي ناشي از آن را بر طرف مي سازد.

آنزيميت مي تواند با جذب فلزات سنگين از عوارض حاصل از آن كه احتمالا در مواد غذايي وجود دارد جلو گيري كند.
• امروزه قارچها و سموم حاصله از مهمترين عوامل بيماري زا در حيوانات مي باشد آنزيميت با جذب اين سموم مي تواند موجبات سلامت و بهبود مواد غذايي را فراهم سازد.
• آنزيميت با تنظيم
PH دستگاه گوارش از بيماريهاي دستگاه گوارش و خصوصا عوارض روده اي جلوگيري مي كند.

آنزيميت در جيره غذايي حيوانات به عنوان يك ماده افزودني مصرف مي شود. با افزودن آنزيميت به جيره غذايي به علت اينكه در عمل گوارش تاخير ايجاد مي

شود ضريب جذب مواد افزايش يافته و در نتيجه بهره اقتصادي بيشتري حاصل ميشود.
• آنزيميت با جذب آمونيوم ، هيدروزن سولفوره و اكسيد دوكربن باعث بهبود محيط زيست حيوان گرديده و عوامل و آسيبهاي ناشي از آن را بر طرف مي

سازد.

آنزيميت مي تواند با جذب فلزات سنگين از عوارض حاصل از آن كه احتمالا در مواد غذايي وجود دارد جلو گيري كند.
• امروزه قارچها و سموم حاصله از مهمترين عوامل بيماري زا در حيوانات مي باشد آنزيميت با جذب اين سموم مي تواند موجبات سلامت و بهبود مواد غذايي را فراهم سازد.
• آنزيميت با تنظيم
PH دستگاه گوارش از بيماريهاي دستگاه گوارش و خصوصا عوارض روده اي جلوگيري مي كند.
• آنزيميت با خاصيت تبادل يوني تعادل و توازن

عناصر غذايي را به بهترين شكل برقرار ساخته و از هدر رفتن مواد متشكله جيره جلوگيري ميكند.

• امكان باز پس دادن ازت جذب شده توسط آنزيميت در دستگاه گوارش در صورت نياز بدن و بدين طريق استفاده بهينه از منابع پروتئيني جيره بويژه اوره.
• جلوگيري از بروز بيماريهاي متابوليك ناشي از كمبود تعدادي از عناصر مانند كلسيم و فسفر و جلوگيري از بيماريهايی مانند تب شير
Milk fever

شكستگي استخوانها و در رفتگي مفاصل.
• زايمان راحت‌تر و جلوگيري از برخي از سخت‌زايي‌هاي ناشي از كمبود كلسيم.

از اثرات مهم آنزیمیت در مصرف خوراک و محیط زندگی دام می توان به موارد زیر اشاره کرد :
• بهبود هضم و جذب مواد غذايي و كاهش ضريب تبديل غذايي.
• جذب و حذف گازهاي سمي متصاعد شده از فضولات و در نتيجه بهبود هواي تنفسي و تحريكات تنفسي ناشي از گازهاي مضر.
• جلوگيري از بوي نامطبوع متصاعد شده از فضولات، بويژه گاز آمونياك، هيدروژن سولفوره و ... با مكانيزم جذب گازها در كانالهاي موجود در ساختمان

ملكولي آنزيميت.
• جلوگيري از بروز انواع بيماريهاي انگلي و قارچي بويژه در اندامهاي حركتي و سم بدليل كاهش رطوبت فضولات.
• جذب انواع سموم قارچي بويژه آفلاتوكسينها و جذب عناصر سنگين مسمويت‌زا از قبيل سرب، كادميوم

جيوه و ... بدليل قابليت جابجايي كاتيوني.

افزايش هضم و جذب مواد بويژه در زمان مشاهده بيماريهاي متابوليك ناشي از كمبود پروتئين دريافتي از جيره ، جلوگيري از بروز لامينيتيس (لنگش و چلاقي) بدنبال وقوع اسيدوز لاكتيك  .
• افزايش چربي شير بدنبال تحريك به فعاليت مكرو ارگانيسمهاي شكمبه و افزايش توليد اسيدهاي چرب.
• كاهش ويسكوزيته فضولات در دستگاه گوارش و به تبع آن كاهش مشكلات بهداشتي نظافتي ناشي از اسهال با رواني مدفوع.
• امكان استفاده بيشتر از اوره در جيره دامها به عنوان منبع نيتروژن براي سنتز پروتئينهاي مختلف توسط ميكروارگانيسمهاي شكمبه.

افزودن آنزيميت ويژه خوراك آبزيان به ميزان 2 تا 3 درصد جيره غذايي

در استخرهای پرورش ماهی، پيش از آبگيري 300 كيلوگرم در هكتار – ماه 1: 250 كيلوگرم درهكتار – ماه‌هاي 2 و 3: 375 كيلوگرم در هكتار – ماه‌هاي 4 و 5 : 500 كيلوگرم در هكتار – ماه 7: 300 كيلوگرم در هكتار – ماه 8: 250 كيلوگرم در هكتار
به علت تغيير شرايط محيطي چنانچه كيفيت آب

استخرها اندازه‌گيري شود مقدار و فواصل مصرف آنزيميت را ميتوان دقيق‌تر تعيين نمود.
بهترين زمان براي پاشيدن آنزيمت غروب آفتاب است.

در گاوهاي پرشير و پر توليد و يا آبستن سنگين تا 5% كل جيره روزانه و ديگر موارد 3% كل جيره مي‌توان به ميزان 1 تا 5/1 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده دام مصرف شود


1 - ويژگي ظاهري : بصورت كريستاله به رنگ سفيد متمايل به سبز روشن و بدون بو .
2 - ظرفيت جابجايي يوني: 160-140 ميلي اكي والان گرم در يكصد گرم .
3 - وزن مخصوص (
bulk) : بیش از 1 تا حداکثر830/1 گرم در سانتيمتر مكعب .
4 - دانه بندي مناسب براي مصرف دام ، طيور و آبزیان .
5 - درصد خلوص کانیهای آنزیمیت بین 85 تا 95 درصد

فرمول شيميايي عمومی آنزیمیت ( کلينوپتيلولايت ) بشرح زير است .

(K2,Na2,Ca,Mg)3 Al6 Si30 O72. 24H2O

ذکرنشده

ذکرنشده

ذکرنشده

ذکرنشده

ذکرنشدهدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.