فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیپودرآمپرولیوم اتوپابات amprolium ethopabat powder


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد پروتوزوآها  -  

نوع حیوان : پرندگان( Birds)   -  


پودر مخلوط در دان

هر كيلوگرم از پودرحاوي 250 گرم آمپروليوم و 16 گرم اتوپابات مي باشد

آمپروليوم از لحاظ شكل ساختماني مشابه تيامين (ويتامين B1) بوده و بصورت آنتاگونیست رقابتي مانع از انتقال فعال تيامين در سيكل حياتي ايمرياها شده و بر نسل اول شيزونت ها تاثير مي گذارد بيشترين اثر آمپروليوم در 3 روز اول چرخه زندگي ايمريا مي باشد اتوپابات با ساختماني مشابه پارا آمينوبنزوئيك اسيد از جانشين شونده هاي آن مي باشد و با مهار سنتز تتراهيدروفوليك اسيد تاثيري مشابه آمپروليوم داشته و در مورد بعضي از گونه هاي ايمريا مانند E. Mivati كه نسبت به آمپروليوم مقاوم هستند، موثر مي باشد بيشترين دامنه فعاليت اتوپابات در روز چهارم چرخه زندگي، روي شيزونت نسل دوم است. مخلوط آمپروليوم با اتوپابات موجب گستردگي طيف اثر دارو مي گردد.

آمپروليوم + اتوپابات در پيشگيري از كوكسيديوز حاصل از ايمريا تنلا، ايمريا نكاتريكس، ايمريا آسرولينا و ايمريا برونتي، ايمريا ماگزيما، ايمريا پركاكس درماكيان و كوكسيديوز حاصل از ايمريا آدنوئيدس، ايمريا مله آگريتيس و ايمريا گالوپادونيس در بوقلمون ها مورد استفاده قرار مي گيرد

آمپروليوم + اتوپابات بر روي گونه هاي مختلف ايمريا موثر بوده و براي پيشگيري
وكنترل كوكسيديوز در طيور مادر، تخمگذار، گوشتي، بوقلمون در تمام طول دوره
پرورش استفاده مي شود

 

جوجه گوشتي: 500 گرم در هر تن دان- اين ميزان به طور مداوم تا 3 روز قبل از كشتار به جيره غذايي اضافه گردد.
-بوقلمون: 500 گرم در هر تن خوراك- اين ميزان بايد به طور مداوم تا سن 10-8، هفتگي به جيره غذايي اضافه شود.
-پولت هاي تخمگذار و مادر: ميزان توصيه شده براساس سن پرنده به قرار زير مي باشد:
1-تا سن 6 هفتگي 400 گرم در هر تن دان- در مناطقي كه احتمال بروز كوكسيديوز وجود دارد ميزان دارو در اين مرحله سني تا 500 گرم در هر تن دان مي تواند افزايش يابد.
2-از سن 12-6 هفتگی 325 گرم در هر تن دان.
3-از سن 18-12 هفتگی 250 گرم در هر تن دان.
در نیمچه¬های مادری که مصرف غذا در آنها محدود شده باشد میزان دارو تا 500 گرم در هر تن می-تواند افزایش یابد.
توجه!:پريميكس آمپروليوم + اتوپابات در جيره بايد در خلال زمان كوتاهي بعد از تهيه مصرف گردد. قبل از مخلوط كردن تركيب آمپروليوم + اتوپابات با خوراك اصلي تسويه مي شود به ميزان موردنياز و به نسبت 10-5 برابر وزن اصلي خود با خوراك يا مكمل غذايي مخلوط گردد و سپس به خوراك اصلي اضافه شود

 

این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد.دارو بایستی دور از دسترس اطفال نگهداری شود

بدليل شباهت ساختماني آمپروليوم با تيامين بالا بودن ميزان تيامين جيره غذايي مانع از بروز حداكثر تاثير اين دارويي مي گردد، البته توصيه مي شود در مواقعي كه كمبود ويتامين B1 در گله ديده شد، اين ويتامين به جيره اضافه گردد. همچنين مصرف همزمان اين دارو با جيره حاوي كولين و فورازوليدون منع شده است.

3 روز قبل از كشتار اين تركيب بايستي از جيره غذايي طيور قطع گردد

ذکرنشده

پاكت هاي 5 كيلوگرمي.

ذکرنشدهدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.