فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیواکسن پلی والان آنتروتوکسمی Antro toxemia vaccine


طبقه بندی درمانی : واکسن ها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


واکسن تزریقی


 باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس تیپB ، C و D وباکتری کلستریدیوم سپتیکوم ، فرمالدئید 37% و هیدروکسید آلومینیوم

ذکر نشده است

 

 : جهت ایمن سازی فعال علیه آنتروتوکسمی در گاو، گوسفند و بز

 

برنامۀ واکسیناسیون علیه آنتروتوکسمی در گونه های مختلف دامی:

نوع دام

اولین تزریق

یادآور

تکرار

میش، گوسفند و بز

ml3 در هر سن

ml3 دو هفته پس از اولین تزریق

ml 3 حدود یک سال پس از

آخرین تزریق بطوریکه در دو هفتۀ

آخر آبستنی نباشد.

میش و بز آبستن

ml 3 در هر سن نه در دو هفتۀ آخر آبستنی

ml 3 دو تا سه هفته پس از اولین تزریق بطوریکه در دو هفتۀ آخر آبستنی نباشد.

Ml 3 حدود یک سال پس از

آخرین تزریق بطوریکه در دو هفتۀ

آخر آبستنی نباشد.

برۀ میشهای مایه کوبی شده

ml 2 در دو ماهگی

ml 3 سه تا چهار هفته پس از اولین تزریق

مانند سایر دامها

برۀ میشهای مایه کوبی نشده

ml 1 در دو هفتگی

ml 3 سه تا چهار هفته پس از اولین تزریق

مانند سایر دامها

گوساله کمتر از kg200

ml 3 در هر زمان پس از سه هفتگی

ml 3 دو هفته پس از اولین تزریق

ml 6 یک سال پس از آخرین تزریق

گوسالۀ بیشتر ازkg 200

ml 6 در هر زمان

ml 6 دو هفته پس از اولین تزریق

ml 6یک سال پس از آخرین تزریق

گاو آبستن

ml 6 در آغاز ششمین ماه آبستنی

اواسط ماه هفتم

ml 6 یک سال پس از آخرین تزریق

 

 

 

 

موازین بهداشتی معمولی را رعایت کنید. قبل از مصرف شیشۀ محتوی واکسن را بخوبی تکان دهید. پس از تکمیل واکسیناسیون، شیشه هایی که محتویات آنها بطور کامل مصرف نشده است را معدوم کنید.

 

 

اغلب برجستگی کوچکی در محل تزریق ظاهر شده اما بتدریج ناپدید می گردد.

ذکر نشده است

 

در دو هفتۀ آخر آبستنی استفاده نشود.

 

در دمای 4+ الی 8+ درجۀ سانتیگراد و دور از نور خورشید نگهداری شود.

 

ویال 250 میلی لیتریدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.