فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیواکسن گامبور gambro vaccine


طبقه بندی درمانی : واکسن ها  -  

نوع حیوان : پرندگان( Birds)   -  


واکسن تخفیف حدت یافته خوراکی

و لیوفیلیزه شده می باشد  SPF این واکسن محتوي ویروس تخفیف حدت یافته کشت داده شده در جنین تخم مرغ

ذکر نشده است

جهت ایمن سازي فعال گله هاي سالم در مقابل سوش هاي فیلدي بیماري گامبورو استفاده می شود . طیف زیادی از واکسنهای زنده مصرفی ماکیان حاوي ويروس تضعيف شده LIBDV (Intermediate) هستند ولی واکسن های با حدت اینترمدیت پلاس نیز وجود دارند. هرچه حدت واکسنی بالاتر باشد، واکسن نوبت اول در سنین پایین تری صورت می گیرد ( در صورت وجود آنتی بادی مادری در حد بالا).

مصرف این واکسن  جهت واكسيناسيون و ايجاد ايمني مطلوب عليه گامبورو در جوجه هاي گوشتي ، نيمچه هاي تخم گذار و مادر توصيه مي گردد. بهترين پاسخ ايمني ، زماني ايجاد مي شود كه ايمني مادري MBA به اندازه كافي كاهش يافته باشد تا ويروس واكسينال بتواند ايمني مطلوب با پراكندگي مناسب (%CV) در پرندگان ايجاد نمايد. البته تعيين زمان واكسيناسيون بستگي كامل به نظر دامپزشك فارم با توجه به وضعيت بيماري در منطقه و تيتر آنتي بادي مادري جوجه ها دارد

 

بهترین روش مصرف واکسن زنده گامبورو آشامیدنی می باشد.

- جهت توزیع یکسان و ایمنی زایی هماهنگ یک دوره محرومیت از آب 2 ساعته در نظر بگیرید .

- استفاده از آبهاي حاوي مواد ضدعفونی کننده 24 ساعت قبل بعد از واکسیناسیون ممنوع است

- واکسن باید در آب تمیز حل شود و در درجه حرارت محیط قابل استفاده می باشد .

حجم مورد نظر آب بر حسب تعداد پرندگانی که واکسینه می شوند باید محاسبه گردد .

مقدار آب مورد نیاز تعداد پرنده سن

 

- حضور هر نوع موادي در آب مانند کلرین ، فلوئورین ، آهن و بقیه عناصر روي ویروس واکسن اثر منفی دارد

2 تا 5 گرم پودر شیر خشک چربی گرفته به ازاي هر لیتر آب استفاده کنید .

- محلول واکسن باید به سرعت توزیع گردد ، توصیه می شود مقدار آبخوریها را زیادتر کرده و با حرکت در

سالن ، طیور را به سمت آبخوریها هدایت کنید .

- قبل از تمام شدن محلول واکسن ، آب در اختیار پرندگان قرار ندهید .ویال واکسن را با مخلوط شیر و آب تمیز ، خنک و بدون کلر مخلوط کنید .

گاهی ممکن است در مورد پرندگانی که آنتی بادیهاي مادري ندارند ، موارد کلینیکی بیماري مشاهده شود .

ایمنی موفق تنها در پرندگان سالم و خوب رشد یافته حاصل می شود . تمام پرندگان حامل باید طبق دستورالعمل گفته

شده و در زمانهاي معین واکسن را دریافت دارند . تنها ، مقدار مورد نیاز را مخلوط و سپس به سرعت توزیع کنید .

ویال واکسن بعد از باز شدن باید بطور کامل مصرف شود . مقدار واکسن را بیشتر از دز پیشنهادي استفاد ه نکنید . تمام

ویالهاي خالی و مقادیر مصرف نشده واکسن را در آتش بسوزانید . این واکسن را با بقیه واکسن ها مخلوط نکنید .

ذکر نشده است

ذکر نشده است

 

 در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و به دور از نور نگهداري شود ، نگهداري نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن

واکسن شود .

در بسته هاي حاوي  ویال های 1000 و 2500 دزي عرضه می گردد .دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.