فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیواکسن برونشیت عفونی سویه H52 H52BRONCHITIS LIVE VACCINE


طبقه بندی درمانی : واکسن ها  -  

نوع حیوان : پرندگان( Birds)   -  


واکسن تزریقی تخفیف حدت یافته

سروتیپ ماساچوست است که H52این واکسن محتوي ویروس تخفیف حدت داده شده برونشیت عفونی طیور که در تخم مرغ جنین دار SPF کشت داده شده و بصورت لیوفیلیزه می باشند .

این واکسن براي مایه کوبی یادآور علیه بیماري برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله هاي صنعتی طیور تهیه شده است

ذکرنشده

ذکرنشده

روش قطره چشم : براي فرآوري هر 1000 دز ، واکسن لیوفیلیزه در 25 میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر استریل کاملا حل شده سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود؛ اندازه قطرات باید بصورتی باشد که هر میلی لیتر محلول واکسن تهیه شده 40 قطره باشد. در غیر اینصورت مقدار کلی آب باید بصورتی تغییر داده شود که کل آب در نظر گرفته شده برای هر هزار دز واکسن، هزار قطره باشد.

 بهترین شیوه براي اطمینان از مایه کوبی انفرادي بوده و بر دیگر روش ها ارجعیت دارد

روش آب آشامیدنی : هر 1000 دز واکسن بسته به سن و وزن پرنده ها و همچنین فصل تجویز واکسن در مقادیر متفاوت از آب خنک ، تمیز و عاري از کلرین یا دیگر مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده کاملا حل شود . در این روش هنگام مصرف واکسن شیر بدون چربی به نسبت 2 گرم در هر لیتر آب آشامیدنی اضافه شود

قبل از مایه کوبی از سلامت گله اطمینان حاصل شود .

-  پرندگان یک گله همزمان مایه کوبی شوند

- واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

- تزریق واکسن پس از انقضاي تاریخ مصرف ممنوع است .

- واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین هاي دامپزشکی تزریق شود

- واکسن حل شده بایستی حداکثر در مدت 2 ساعت مصرف شود .

- این واکسن را با هیچ یک از واکسن هاي زنده دیگر مخلوط نکرده و فاصله زمانی مایه کوبی دو واکسن متفاوت رعایت شود

هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار ندهید .

- از آنجائیکه این واکسن محتوي ویروس زنده است ویالهاي خالی و یا ویالهایی که باز شده ولی بطور کامل مصرف نشده اند باید در یک محلول ضدعفونی کننده قوي غوطه ور شوند

پرندگانی که از نظر کلینیکی بیمار و یا در اثر حمل و نقل ضعیف و یا علائم بیماري دارند نباید مایه کوبی شوند

عوارض جانبی ندارد

 

ذکرنشده

در دمای  4 تا  8 درجه سانتیگراد و دور از نور حمل و نگهداري شود . در این شرایط واکسن تا 14 ماه قابل مصرف می باشد

این واکسن در ویالهاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه می شود

ذکرنشدهدیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.