فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیواکسن پاستورلوز طیور ( وباي مرغان ) Vaba vaccine


طبقه بندی درمانی : واکسن ها  -  

نوع حیوان : پرندگان( Birds)   -  


واکسن تزریقی

بصورت سوسپانسیون کشته ، ساخته و کنترل می شود . واکسن پاستورلوز طیور براي ایمن سازي فعال علیه وباي مرغان در ماکیان ، بوقلمون ، اردك و غاز استفاده می شود

ذکر نشده است

0/5  میلی لیتر براي جوجه ها از راه داخل عضلانی یا زیرجلدی

توصیه ها و احتیاطات لازم :

- واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

- تزریق واکسن پس از انقضاي تاریخ مصرف ممنوع است .

- واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین هاي دامپزشکی تزریق شود .

- قبل از مصرف ، ویال حاوي واکسن را به آرامی تکان دهید .

- در هنگام تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید .

- واکسن نباید یخ بزند .

- دقت شود تا واکسن در داخل قفسه سینه تزریق نشود .

- بطري هاي خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

- در مناطق گرم و مرطوب قبل از شروع فصل بارندگی واکسیناسیون انجام شود .

- در مناطقی که سابقه بیماري وجود دارد توصیه می گردد واکسیناسیون دو بار در سال ( بهار و پائیز ) انجام گیرد .

- تمام محتواي شیشه را در روز واکسیناسیون مصرف کرده و از مصرف باقیمانده واکسن در روزهاي بعد خودداري شود .

ذکر نشده است

از واکسیناسیون طیور در موقع وجود بیماري یا سوء تغذیه باید اجتناب شود

در دمای 4 تا 8 درجه سانتیگراد و دور از نور حمل و نگهداري شود . در این شرایط واکسن تا یک سال قابل مصرف  می باشد .

این واکسن در ویالهاي قهوه اي رنگ با برچسب مشخصات عرضه می شود و هر جعبه حاوي 25 بطري 100 میلی لیتري می باشد .دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.