فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیواكسن خوراكي تخفيف حدت يافته ضدكوكسيديوز Paracox8


طبقه بندی درمانی : واکسن ها  -  

نوع حیوان : پرندگان( Birds)   -  


واكسن خوراكي تخفيف حدت يافته

واكسن خوراكي تخفيف حدت يافته ضدكوكسيديوز براي طيور تخم گذار ، مادر و اجداد

ترکیب:

پاراكوكس 8 يك سوسپانسيون غليظ و شفاف حاوي اووسيستهاي حاصل از هشت نوع كوكسيدياي پيش رس است كه به صورت يك واكسن خوراكي زنده و تخفيف حدت يافته عرضه مي گردد . هر 1/0 ميلي ليتر از اين واكسن حاوي مقادير زير از اووسيست هاي هاگدارحاصل از انواع پيش رس كوكسيديا ها مي باشد :

oocysts / dose

500

HP

E.acervulina

oocysts / dose

200

CP

E.maxima

oocysts / dose

100

MFP

E.maxima

oocysts / dose

1000

HP

E.mitis

oocysts / dose

500

HP

E.tenella

oocysts / dose

500

HP

E.necatrix

oocysts / dose

100

HP

E.praecox

oocysts / dose

100

HP

E.brunetti

 

ذکر نشده است
 

جهت ايجاد ايمني فعال در طيور عليه كوكسيديوز ناشي از آيمرياهاي آسروولينا ، ماكسيما ( دو سويه مختلف آنتي ژنيكي )، ميتيس ، تنلا ، نكاتريكس ، پراكوكس و برونتي

دز تعيين شده واكسن براي هر جوجه cc ا1/0 مي باشد و به صورت تجويز خوراكي فقط از طريق آب آشاميدني مي باشد .

طيور بايد سالم بوده و روي كف سالن پرورش داده شوند . يك دز واكسن بايد بين روزهاي 5 تا 9 روزگي تجويز گردد . قبل از تجويز واكسن اطمينان حاصل شود كه وسايل و ابزار واكسيناسيون كاملا تميز باشند .

يك تا دو ساعت قبل از واكسيناسيون از در دسترس قرار دادن آب براي طيور خودداري شود .

 واكسيناسيون با استفاده از سرنگ اتوماتيك :

با توجه به ماهيت واكسن پاراكوكس ، تكان دادن شديد كيسه ها به مدت 30 ثانيه قبل از مصرف به منظور كسب اطمينان از تعليق مجدد اووسيست ها ضروري است . مقادير مناسب واكسن براي افزودن به هر آبخوري به شيوه ذيل محاسبه مي گردد :

x 0.1 = مقدار واكسن بر حسب ميلي ليتر به ازاي هر آبخوري

تعداد كل طيور در هر سالن

تعداد آبخوريهاي موجود در هرسالن

مناسبترين تعداد آبخوري در سالن آن است كه هر آبخوري براي 120 قطعه جوجه فراهم باشد . واكسن از طريق يك كانولاي كوتاه شماره 18 متصل به يك سرنگ اتوماتيك به داخل هر آبخوري ريخته مي شود . كانولاي مناسب در داخل هر يك از جعبه هاي پاراكوكس قرار داده شده است . براي كسب اطمينان از توزيع يكنواخت واكسن بايستي سرنگ را به طور مورب نسبت به سطح آب نگه داشت و محتويات آن را در تمامي قسمتهاي آبخوري ريخت.

 واكسيناسيون بدون استفاده از سرنگ اتوماتيك :

نحوه محاسبه حجم محلول واكسن در اين روش :

حجم محلول واكسن با در نظر گرفتن 75%حجم آبخوري ها محاسبه مي شود .

حجم آب و واكسن مورد نياز = 75% حجم يك آبخوري x تعداد آبخوري هاي مورد نياز

مقدار واكسن مورد نياز = تعداد جوجه ها xحجم يك دز واكسن ( ml ا1/0 )

بعنوان مثال : اگر 75% حجم هر آبخوري 4/0 ليتر باشد و تعداد مورد نياز 80 آبخوري باشد لذا حجم آب و واكسن مورد نياز : 80 اxا 4/0 = 32 ليتر

مقدار واكسن مورد نياز ( براي يك سالن 1000 قطعه اي ) =10000 اxا 1/0 = يك ليتر واكسن، لذا آّب مورد نياز = 31 ليتر مي باشد .

آبخوريهاي زنگوله اي : 1 تا 2 ساعت قبل از واكسيناسيون ، آبخوريها بايد بالا آورده شوند . آب درون اين نوع آبخوريها نبايد تخليه شود . بلكه مقادير مناسبي از واكسن داخل هريك از آنها ريخته شود و بلا فاصله پايين آورده شوند.

آبخوريهاي كوچك فنجاني يا خطي : همانند آبخوريهاي نوع زنگوله اي مي باشد ، واكسن به داخل هريك از آبخوريهاي كوچك فنجاني ريخته مي شود .

آبخوريهاي تغاري : 1 تا 2 ساعت قبل از واكسيناسيون تخليه شود قبل از ريختن مقادير مناسب واكسن به داخل آبخوري مجدداً آبخوري بايد پرشده باشد .

آبخوريهاي دستي ، آبخوريهاي كمكي : 1 تا 2 ساعت قبل از واكسيناسيون جمع آوري شوند سپس مجددا پر شوند و مقدار مناسب واكسن به آن افزوده شود و به داخل سالن برگرداننده شوند.

 

جايي كه آبخوريهاي سرپستانكي ياآبخوريهاي ديگرجهت تجويزواكسن نامناسب مي باشند ، آبخوري هاي  وقتي براي تجويز واكسن ، فراهم شود.

واكسن نبايد از طريق منبع آب مرغداري به مصرف رسانده شود و ميزان رقت نهايي واكسن در آبخوريها، نبايد از نسبت 1 به 50 بيشترشود.

فقط پرندگان سالم واكسينه شوند .

پس از مصرف اين واكسن از هيچ نوع داروي ضد كوكسيديوزي نبايد در جيره غذايي استفاده شود.

بايستي توجه شود كه مصرف هر نوع ماده اي كه فعاليت ضد كوكسيديايي دارد در هر زمان به دنبال واكسيناسيون ممكن است طول دوره ايمنيت مؤثر را كاهش دهد.براي افزايش موفقيت واكسيناسيون ، مرغداري بايد در بين دوره هاي پرورش كاملا تميز شود.

ظروف استفاده شده و واكسن رقيق شده بايد فوراً در پايان دوره واكسيناسيون دور انداخته شوند. زيرا در شرايط مزرعه ممكن است باقيمانده واكسن آلوده شود،لذا ظروف خالي و استفاده شده بايد سوزانده شود.

واكسيناسيون موفق بستگي به نگهداري صحيح و مصرف درست واكسن و توانايي حيوان به پاسخ دارد كه اين مي تواند تحت تاثير فاكتورهايي مانند ساختار ژنتيكي ، سن،حضور آنتي باديهاي كسب شده مادري، وضعيت تغذيه ، دارودرماني متقارن و استرس باشد

ذکر نشده است
 

ذکر نشده است

- از نور محافظت شود .

- در يخچال در دماي بين 8-2درجه سانتي گراد نگهداري شود .

-از يخ زدگي جلوگيري شود

ساشه هاي cc100 ( 1000 دز ) و cc500 ( 5000 دز ).دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.