فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیواكسن تخفيف حدت يافته ضد كوكسيديوز paracox vaccine


طبقه بندی درمانی : واکسن ها  -  

نوع حیوان : پرندگان( Birds)   -  


واکسن خوراکی

  واكسن تخفيف حدت يافته ضد كوكسيديوز براي طيور گوشتي

          ترکیب:

         پاراكوكس5 يك سوسپانسيون آبي و شفاف حاوي اووسيست هاي حاصل از پنج نوع كوكسيدياي پيش رس است كه به صورت يك واكسن خوراكي زنده و تخفيف حدت يافته عرضه مي گردد. هر 004/0ميلي ليتر از اين واكسن حاوي مقاديرزير از اووسـيست هاي هاگدارحاصل از انواع سويه هاي پيـش رس كوكسيـديـا ها مي باشد:

 

oocysts/dose

500-650

HP

E.acervulina        

oocysts/dose

200-260

CP

E.maxima

oocysts/dose

100-130

MFP

E.maxima

oocysts/dose

1000-1300

HP

E.mitis

oocysts/dose

500-650

HP        

E.tenella

 

ذکر نشده است

جهت ايجاد ايمني فعال در طيور گوشتي عليه كوكسيديوز ناشي از آيمرياآسروولينا،آيمريا ماكسيما(دو سويه مختلف آنتي ژنيكي)،آيمريا ميتيس وآيمريا تنلا

يك دز واكسن در سن يك روزگي با روش اسپري بر روي جوجه در هچري يا اسپري روي غذا يا در سن سه روزگي از طريق آب آشاميدني، تجويز مي شود . مقدار مورد نياز واكسن براي هر جوجه 004/0 ميلي ليتر است . هر ويال 4ميلي ليتري واكسن، براي 1000 جوجه و هر ويال 20 ميلي ليتري واكسن، براي 5000 جوجه كافي است. در روش اسپري در هچري بايد يك ماده قرمز رنگ خوراكي به مقدار 1/0 درصد به واكسن رقيق شده ، اضافه گردد

1-                 روش اسپري در هچري:

يكـي از پيشرفت هاي قابل ملاحظه واكسيناسيون طيور در سالهاي اخير ،استفاده از واكسن ضد كوكسيديوز در كارخانجات جوجه كشي و قبل از انتقال به سالن مرغداري به روش اسپري بر روي جوجه ها است. اسپـري  واكسن بـر روي جوجه هاي يك روزه در كارخانجات جوجه كشي بهترين،آسانترين و كارآمدترين روش تجويزواكسن ضد كوكسيديوز پاراكـوكـس 5 است.

پاراكوكس 5 ، به صورت يك سوسپانسيون آبي آماده شده ، مستقيما روي پرندگان اسپري مي شود . براي اسپري واكسن بر روي جوجه ها ،هم با اسپري پاش دستي و هم از دستگاه Spraycox استفاده مي شود.انواع مختلف دستگاههاي اسپري كننده درهچري وجود دارد، اما تنها يك دستگاه است كه مخصوص تجويز واكسن ضدكوكسيديوز طراحي شده است و توليد  قـطرات اسـپري درشـت مي نمايد .

( دستگاه اسپري كوكس( ( Spray coxبه سفارش كمپاني شرينگ پلاو طراحي و ساخته شده است).

 اين دستگاه 2 نوع  است:

1-پرتابل : در استفاده از اين مدل، اپراتور بايد كارتن هاي حاوي جوجه ها را در دستگاه بگذارد ، و بعد از اسپري واكسن بر روي جوجه ها ،كارتن را بردارد و با كارتن بعدي جايگزين  كند.

2- اتوماتيك : در اين مدل،كليه مراحل به صورت اتوماتيك صورت مي گيرد.جعبه هاي محتوي جوجه ها ، در حالي كه بوسيله انتقال دهنده هچري حركت مي كنند ، اسپري مي شوند .

در روش اسپري بر روي جوجه ها، استرس ناشي از واكسيناسيون و تكرار آن در طول دوره پرورش و عواقب ناشي از آن حذف مي شود. با استفاده از اين روش يك دز كامـل  واكسن توسط تمام جوجـه ها دريافـت مي شود.

 واكسـن بايد با حجم دزي بين 21/0 و 28/0 ميلي ليتر به ازاي هر پرنده با وسيله اي كه قادر به ايجاد دانه هاي درشت است ، اسپري شود.

ميزان آب مورد نياز بين 1 و 5/1 ليتر براي 5000 دز يا 300-200 ميلي ليتر براي 1000 دز مي باشد.

 اين حجم از آب بايد در ظرف مناسبي ريخته شود.

 بعد از هچ ، پرندگان يك غريزه طبيعي جهت خشك كردن و تميز كردن چربي پرهاي خود دارند. اين رفتار جوجه ها ، اصطلاحاً  Preening  ناميده مي شود . در هنگام تجويز پاراكوكس 5 با ماشين اسپري كوكس ، Preening اهميت دارد .

يك ماده رنگي مخلوط شده با واكسن به تحريك Preening در پرنده بلافاصله بعد از واكسيناسيون كمك مي كند . مصرف مقدار توصيه شده ماده رنگي جهت اطمينان از رنگين شدن مناسب پرندگان ضروري است . اين ماده رنگي نبايد سمي باشد وخطري براي جوجه ها نداشته باشد.به اندازه كافي ماده قـرمز رنگ را به آب اضافـه كنيد تا غلظت 1/0 درصد  W/v  بدست آيد .

سپس يك ويال 5000 دزي ( يا 1000 دزي) پاراكوكس 5  به مدت 30 ثانيه براي اطمينان از سوسپانسيون مجدد اووسيست ها ، تكان داده شود . كل محتواي ويال به مايع اضافه گردد و كاملاً مخلوط شود . بايد واكسن رقيق شده در داخل مخزن دستگاه اسپري كننده مرتباً تكان داده شود تا از ته نشين شدن  اووسيست ها جلوگيري گردد .

روشنايي و دماي مناسب در اتاق هاي هچري ، دو فاكتور مهم در هچري هستند كه   Preening  بعد از واكسيناسيون راافزايش مي دهند .

2-                تجويز واكسن همراه با غذا :

اسپري واكسن بر روي جوجه ها روش مورد تاكيد است ،ولي در صورت عدم امكان  استفاده از اين روش مي توان از روش اسپري روي غذا استفاده نمود.

اسپري واكسن بر روي غذا هم بر روي بشقاب هاي غذايي و هم بر روي سفره هاي غذايي امكان دارد.در اين روش حداكثر تا دو ساعت پس از ورود جوجه ها به سالن بايد غذاي واكسينه شده در اختيار آنها قرار گيرد.

جيره آغازين كافي براي 48- 24 ساعت اول ، بايستي در طول سفره هاي كاغذي يا پلاستيكي در كف سالن مرغداري ريخته شود .واكسن به مدت30ثانيه قبل از مصرف مرتباً تكان داده شود، تااووسيست ها ، مجدداً به حالت سوسپانسيون درآيند . يك ويال 5000 دزي پاراكوكس 5 را تقريباً در سه ليتر آب رقيق كنيد و سپس آنرا به صورت يكنواخت با استفاده از اسپري دانه درشت روي سطح غذا اسپري كنيد . مخزن اسپري مرتباً تكان داده شود تا از ته نشين شدن اووسيست ها جلوگيري گردد . مطمئن شويدكه همه غذاي موجود اسپري شده است و تعداد كل دز توزيع شده با تعداد طيور هر سالن هماهنگ است . واكسن توسط دستگاه غذا دهي اتوماتيك تجويز نشود و محلي كه براي اسپري غذا انتخاب مي شود ، مستقيمـاً زير  لامپ هاي گرماده سالن نباشد .در اين روش بايد دقت كرد تا غذا خيلي مرطوب نشود،تا مصرف آن براي جوجه هاي يك روزه مقدور باشد . همچنين ميزان نوردهي مناسب كمك مي كند تا جوجه ها به اندازه كافي غذا بخورند و واكسن را دريافت كنند. همچنين توصيه مي شود غذا بطور كاملا مرتب روي سفره هاي كاغذي يا پلاستيكي ريخته شود و بهتر است عرض سفره ها حدوداً 40سانتي متر باشد و حداقل 3سانتي متر ضخامت غذا روي سفره ها يا ظروف باشد.

زماني كه واكسن رقيق گرديد ، بايد بر روي غذا اسپري شود و طيور به مدت 2 ساعت به جيره دسترسي داشته باشند . بعد از مصرف جيره اسپري شده ، غذا دهي معمولي صورت مي گيرد .

3-                تجويز واكسن از طريق آب :

جـوجـه هـاي يك روزه وارد سالن شوند و با سيستم آبخوري سرپستانكي عادت داده شوند . زماني كه جوجه ها به سن سه روزگي رسيدند ، سيستم روشنايي به مدت هفت ساعت خاموش گردد .خطوط آبخوري به مدت دو ساعت قبل از تجويز واكسن از دسترس جوجه ها خارج شوند ، سپس چراغ ها روشن گردد. خطوط آبخوري به صورت كامل خالي شوند .

واكسن با غلظت يك دز به ازاي 4-2 ميلي ليتر آب سرد ، رقيق شود . تعداد متوسط پرنده  به ازاي هر خط آبخوري و حجم واكسن رقيق شده مورد نياز به ازاي هر خط آبخوري به ميزان 4- 2ميلي ليتر براي هر پرنده محاسبه گردد .

آبخوري ها با واكسن رقيق شده ، پر شوند و سپس آنها پايين آورده شوند تا در دسترس طيور قرار گيرند.

 استفاده از اين روش به دليل مشكل بودن توصيه نمي شود.

اسپـري  واكسن بـر روي جوجه هاي يك روزه در كارخانجات جوجه كشي بهترين،آسانترين و كارآمدترين روش تجويزواكسن ضد كوكسيديوز پاراكـوكـس 5 است

 

هنگام اسپري واكسن در هچري يا  روي غذا استفاده از ماسك هاي  پوشاننده  صورت  و چشم ها ضروري است

ذکر نشده است

فقط پرندگان سالم واكسينه شوند .

پس از مصرف اين واكسن از هيچ نوع داروي ضد كوكسيديوزي نبايد در جيره غذايي استفاده شود.

بايستي توجه شود كه مصرف هر نوع ماده اي كه فعاليت ضد كوكسيديايي دارد در هر زمان به دنبال واكسيناسيون ممكن است طول دوره ايمنيت مؤثر را كاهش دهد.براي افزايش موفقيت واكسيناسيون ، مرغداري بايد در بين دوره هاي پرورش كاملا تميز شود.

ظروف استفاده شده و واكسن رقيق شده بايد فوراً در پايان دوره واكسيناسيون دور انداخته شوند، زيرا در شرايط مزرعه ممكن است باقيمانده واكسن آلوده شود، لذا ظروف خالي و استفاده شده بايد سوزانده شود.

واكسيناسيون موفق بستگي به نگهداري صحيح و مصرف درست واكسن و توانايي حيوان به پاسخ دارد كه اين مي تواند تحت تاثير فاكتورهايي مانند ساختار ژنتيكي ، سن، حضور آنتي باديهاي كسب شده مادري، وضعيت تغذيه ، دارودرماني متقارن و استرس باشد .  

در روش اسپري در هچري اگر ماده قرمز رنگ به واكسن رقيق شده اضافه نگردد ، كاهش مشخصي ممكن است در كارآيي واكسن مشاهده شود. ماده رنگي فقط در روش تجويز واكسن به روش اسپري بر روي جوجه در هچري مورد استفاده قرار مي گيرد . ماده رنگي كه جهت استفاده به اين منظور از طرف شرينگ پلاو توصيه مي شود  Cochineal E120 نام دارد . اين ماده از طرف كارخانه سازنده قابل تامين است.در صورت عدم دسترسي به ماده فوق مي توان از مواد رنگي مجاز ديگر استفاده نمود.

- از نور محافظت شود.

- در يخچال در دماي بين  8- 2 درجه سانتي گراد نگهداري شود .

- از يخ زدگي جلوگيري شود

ويالهاي4cc ا(1000 دزي) و 20cc ا(5000 دزي)دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.