فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیبرای ثبت نام شرکت خود بعنوان تولیدکننده خاص این دارو _ و قرار دادن تصو یر اختصاصی محصول تان در کنار توضیحات دارو، با مدیریت "وبسایت دام دارو" لطفا تماس حاصل فرمایید


شماره تماس : 09126754366
آدرس :
وبسایت : Http://Www.Damdaroo.Com
توضیحات : با بررسی لیست زیر و انتخاب آنها، محصولات خود را با ما بهتر معرفی کنید:

داروهای مربوط به این شرکت
* نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 آکوا کلین Aqua Clean
2 آکواکیوب Aquacube
3 آکواجرم Aquajerm
4 واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی Fish Lactococosis Vaccine
5 واکسن آکوا وک گاروتیل Aquavac ™ Garvetil ™
6 آگرابوند َAgrabond
7 واکسن نیوکاسل-گامبورو ND + IBD Vaccine
8 ویرجینیا مایسین VIRGINIAMYCIN
9 وینئوکسی Vineoxy
10 آيولوزين‌ َAivlosin
11 پولمومیکس Pulmomix
12 منتوفین Mentofin
13 پولمو-مولگات pulmo mulgat
14 آمپی سیلین + کلی سیتین ampicillin, + colistin
15 آمپروليوم 20% Amprolium
16 آسپرومازين Acepromazine
17 ویتامین آد3 ای Vit A + D3 + E
18 آدرمینت Addermint
19 آلبادراي پلاس ََAlba Dry Plus
20 آلبندازول‌ Albendazole
21 واکسن کشته دوگانه
22 بیوبرون Bibron
23 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکتری مایکوپلاسما گالی سپتیکوم 3gane ND-IB-MG
24 واکسن دو گانه نیوکاسل برونشیت عفونی 2gane IB-ND
25 آیولوزین Aivlosin
26 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکترین مایکوپلاسما گالی سپتیکوم ND-BRONCHITIS-MYCOPLASMA VACCI
27 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس ND-BRONCHITIS-SALMONELLA ENTRI
28 واکسن گامبورو-نیوکاسل-برونشیت GUMBORO-ND-BRONCHITIS VACCINE
29 واکسن گامبورو-نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس GUMBORO-ND-BRONCHITIS-SALMONEL
30 واکسن کشته شده سندرم کاهش تولید تخم مرغ –برونشیت عفونی-نیوکاسل Nobilis IB Inac
31 واکسن برونشیت-نیوکاسل-EDS76 BRONCHITIS-ND-EDS76 VACCINE
32 واکسن نیوکاسل-EDS 76- برونشیت ND-EDS76-BRONCHITIS
33 واکسن نیوکاسل-گامبورو-رئوویروس ND-GUMBORO-REOVIRUS VACCINE
34 واکسن کشته کریزا. برونشیت عفونی.نیوکاسل .سندرم افت تولید VACCINE.COR-IB-ND-EDS
35 واکسن جهت پیشگیری از رینوتراکئیت.برونشیت عفونی.گامبورو.نیوکاسل RT-IBmulti-IBD-ND
36 واکسن برونشیت عفونی، نیوکاسل، گامبورو، سندرم افت تولید 3. IB-ND-IBD-EDS
37 واکسن کوکسیدیوز Livacox T
38 واکسن رئوویروس، گامبورو، برونشیت عفونی، نیوکاسل Reo-IB-G-ND
39 واکسن زنده مارک سروتیپ 1و3 Live marek vaccine 1 -3
40 واکسن رینوتراکئیت، برونشیت عفونی، نیوکاسل، سندرم افت تولید ART-IBmulti-ND-EDS INACTIVE VA
41 واکسن تخفیف حدت یافته مایکوپلاسما گالی سپتیکم (VAXSAFE MG (ts-11
42 IBDواکسن کشته جهتواکسن پیشگیری از بیماری های نیوکاسل برونشیت و گامبورو و سندرم افت تولید در مادر گوشتی و مادر تخمگذار تجارتی. ND-IB-EDS-IBD INACTIVE VACCIN
43 واکسن(VAXSAFE MS (Strain MS-H (VAXSAFE MS (Strain MS-H
44 واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری های نیوکاسل برونشیت گامبورو و آرتریت ویروسی در مادر گوشتی ND-IB-IBD-REO INACTIVE VACCINE
45 واکسن نيوكاسل غير فعال Inactive ND vaccine
46 واکسن کشته شده ارنیتوباکتریوم رینوتراکئاله سروتیپA سویه یB3263/91 ORT vaccine
47 واکسن کشته علیه ارنیتوباکتریوم رینوتراکئاله سروتیپ A Inactive ORT1
48 واكسن تخفيف حدت يافته ضد كوكسيديوز paracox vaccine
49 واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل.برونشیت.کوریزا و سندرم افت تولید در مادر گوشتی و تخمگذار تجارتی. ND-IB-EDS-IC2 INACTIVE VACCINE
50 واكسن خوراكي تخفيف حدت يافته ضدكوكسيديوز Paracox8
51 واکسن زنده تخفیف حدت یافته آبله طیور live pox vaccine
52 واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل.برونشیت.سندروم تورم سر و سندرم افت تولید در مادر گوشتی و مادر تخمگذار تجارتی INACTIVE VACCINE ND-IB-EDS-AR
53 رابدومون( واكسن هاري ) aRABDOMUN TM VACCINE
54 واکسن نیوکاسل، برونشیت عفونی، گامبورو و رئوویروس؛ به صورت SC فقط تزریق می شود INACTIVE VACCINE ND-IB-IBD3-RE
55 واکسن غیرفعال چهارگانة گاليمون 503 GALLIMUNE 503 ( ND+IB+EDS+Cory
56 واکسن گامبورو,برونشیت عفونی(سویه ماساچوست),نیوکاسل,سندروم کاهش تولید تخم مرغ INAC(IBD+IB+ND+EDS) INACT
57 واکسن جهت پیشگیری از بیماری گامبورو در جوجه ها IBD VACCINE 228E LIVE VACCINE
58 واکسن کشته رئوویروس Inactive reoviruse vaccine
59 واکسن ویروس زنده بیماری بورس (گامبورو) live S706 vaccine
60 واکسن غیر فعال ( کشته ) ساخته شده از سویه 1062 ویروس شامل حداقل 106 ویروس در هر دز واکسن Inactive trt1 vaccine
61 واکسن پاستورلوز طیور ( وباي مرغان ) Vaba vaccine
62 نوبیاک DHP (Nobivac)
63 بایوکام DHPPILR (Biocam)
64 نوبیاک TRICAT (Nobivac)
65 واکسن توكسوئيد كزاز tetaneus vaccine
66 واکسن انسفالوميليت Encephalomilitis vaccine
67 واکسن آنفولانزا اسب influenza vaccine
68 واکسن استرانگل ( گورم ) اسب estrangle vaccine
69 واکسن هاري Rabies vaccine
70 واکسن بوتولیسم botulism vaccine
71 واکسن آنسفالومیلیت عفونی پرندگان INFECTIOUS ANCEPHALOMIELITIS
72 واکسـن سوسپانسیون آبی کشته Streptococcus iniae و Lactococcus garvieae . Streptococcus iniaeAND Lactoc
73 واکسن خوراکی کشته Streptococcus iniae Lactococcus garvieae Streptococcus iniae Lactococc
74 واکسن زنده سویه B1 نیوکاسل B1 -ND LIVE VACCINE
75 واکسن زنده برونهوپست B1 BRONHOPEST B1 LIVE VACCINE
76 واکسن برونهوپست لاسوتا واکسن منجمد خشک بر علیه بیماری های نیوکاسل و برونشیت BRONHOPEST LASUTA ND-BRONCHITI
77 واکسن زنده تخفیف حدت یافته ویروس کم خونی عفونی جوجه ها CIAV
78 واکسن غیرفعال هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ های ABC CORIPRAVAC INACTIVEVACCINE
79 واكسن امولسيونه كشته عليه كوريزاي عفوني INFECTIOUS CORYZA INACTIVE VAC
80 واکسن زنده و تخفیف حدت یافته حاوی ویروس تخفیف حدت یافته دیستمپر DHP Nobivac LIVE VACCINE
81 واکسن کشته سندرم کاهش تولید تخم مرغ EDS INACTIVE VACCINE
82 واکسن هیپرا گامبورو GUMBORO HIPRA LIVE VACCINE
83 واکسن منجمد خشک بر علیه بیماری گامبورو برای استفاده در ماکیان GUMBORO LIVE VACCINE
84 واکسن برونشیت عفونی سویه H52 H52BRONCHITIS LIVE VACCINE
85 واکسن گامبور gambro vaccine
86 واکسن روغنی نیوکاسل ( محلول تزریقی ) ND vaccine
87 واکسن تزريقي Biocan DHppi + LR Biocan DHppi + LR vaccine
88 Duramune DA2LP+PVواکسن Duramune DA2LP+PVvaccine
89 واك سيف Vac-Safeشکل Vac-safe
90 VAXSAFE MS Strain MS-H واکسن VAXSAFE MS Strain MS-H
91 واكسن آگالاكسي Agalaxi vaccine
92 واکسن پلی والان آنتروتوکسمی Antro toxemia vaccine
93 واکسن امولسیونه کشته چهار بیماری COR-IB-ND-EDS vaccine
94 واکسن زنده برونشیت سویه H120 H120 BRONCHITIS LIVE VACCINE
95 واکسن زنده تخفیف حدت یافته موثر در برابر سویه 91/4 ویروس عامل برونشیت عفونی IB 4 91 LIVE VACCINE
96 واکسن گامبورو GM 97 HIPRAGUMBORO GM 97 LIVE VACCIN
97 واکسن کشته گامبورو IBD INACTIVE VACCINE
98 واکسن تخفیف حدت یافته لارینگوتراکئیت عفونی ILT LIVE VACCINE
99 واکسن لاسوتا LASUTA LIVE VACCINE
100 واکسن کوکسیدیوز livacox Q LIVE VACCINE
101 واکسن بروسلا آبورتوس سویه Fd S19 ( دز کامل ) ( Full Dose ) Fd S19 Abartose vaccine
102 واکسن بروسلا آبورتوس سویه Rd S19 ( دز کاهیده ) ( Reduce Dose ) Rd S19 Abartose vaccine
103 واكسن بروسلوز گاو (19S) Broselose vaccine
104 واكسن بروسلوز گاو بالغ ايريبا (51 RB) (51 RB)broselose vaccine
105 واكسن بروسلوز گوساله ايريبا (51 RB) broselose (51 RB) vaccine
106 واكسن بروسلوز گوسفند و بز (REV-1) broselose ((REV-1 vaccine
107 واکسن تیلریوز گاوی teilerios vaccine
108 پودر آمپی سیلین و کولیسیتین Ampicillin+colicitin powder
109 پودرآمپرولیوم اتوپابات amprolium ethopabat powder
110 پودر آمپرولیوم 20% amprolium20% powder
111 آنتی بیوفین Antibiofin powder
112 آنزیمیت anzimit
113 آنزوفین Anzofin
114 آپرامایسین APRAMYCIN
115 عرويسول فورت arisul forte B.Complex+L-Carn
116
117 آسپرین (استیل سالیسیلیک اسید) + ویتامین C (اسید آسکوربیک) aspirin + Vitamin C
118 آویلامایسین پریمیکس گرانوله10% Avilamycin
119 واکسن تيلريوز گوسفندي teilerios sheep vaccine
120 رابدومون( واكسن هاري ) RABDOMUN TM VACCINE
121 روتاوك كورونا Rotavec Corona
122 آویزانت AVIZANT
123 آووپارسین Avoparcin
124 ابامکتین تریلابندازول Abamectin Trielabendozole
125 ویتامین ب کمپلکس B COMPLEX oral
126 آسپرومازين Acepromazine
127 ويتامين A + D3 + E A + D3 + E vitamine
128 آدرمینت 200 گرمی 50 و 400 aderminet
129 آفدکول afdekol
130 اگریسپت agrispet
131 آلبادراي پلاس albadry plus
132 آلبندازول‌ albendazol
133 ضد عفوني كننده ALDEKOL DES 03 ALDEKOL DES 03
134 ویتامین ب کا ( Bk ) ( Bk )vitamin
135 ویتامین نیاسین ب5 NIACIN B5
136 ویتامین و موادمعدنی VITAMIN B12D3E Sel
137 باسیتراسین 10% BACITRACIN ARAS
138 باسیتراسین BACITRACIN
139 بایکوکس 2/5% BAYCOX 2/5%
140 بایبرون BIBRON
141 بیوهربال bioherbal
142 کاغذ رل طیور broiler roll
143 بروم هگزین bromhexin
144 برونشیمکس bronchimax
145 برونکوفین اسانس اكاليپتوس broncophin
146 برونکوفین اسانس اكاليپتوس broncophin
147 پرمیکس ویتامین C C PERMIX
148 کرباسالات کلسیم+ ویتامین C CARABASALAT CA VITC ARAS
149 سفتی فور cefifur sodium-all
150 سوامیون Cevamune
151 ويتامين + اسيد آمينه CHICKTONIc
152 ضد عفوني كننده ALDEKOL DES 03 ALDEKOL DES 03
153 آلدکول FF aldok ff
154 المیت alimet
155 تمام عناصر کمیاب all trace elements
156 عناصر کمیاب گوسفند All-Small-Trace-for-Sheep-D
157 امیتراز amitraz
158 اموکسی سیلین amoxicilin
159 انتی بیوتیک امپی سیلین ampicillin inj
160 آرومابیوتیک aromabiotic
161 اوایلا - cr-1000 Availa_Cr_1000
162 چیک تونیک CHICKTONIc
163 كلر تتراسايكلين 20% CHLORTETRACYCLINE 20%
164 كلر تتراسيكلين Chlortetracycline-Spray
165 واکسن زنده تخفیف حدت یافته ویروس کم خونی عفونی جوجه ها CIAV LIVE VACCINE
166 كليناكوكس clinacox
167 كلوپيدول clopidol darusazanPOWDER
168 كلامپي بي Colampi B
169 آویانس aviance
170 آزامتیفوز Azamethiphos
171 کوکساویت ب1 Cuxavit B1 MONONITRATE
172 ويتامين ب-كمپلكس B complex inj
173 دیمن HCL ویتامین ب1 VITAMIN B1) ) THIAMINE HCL
174 کوکساویت ب6 Cuxavit B6
175 کوکساویت ب12 Cuxavit B12
176 ویتامین B12+FE+CO B12+FE+CO vitamin
177 باسپروو BASPEROO
178 بایتیکول پور Bayticol Pour-On
179 کلیستین colisitin
180 كوكسيدين Coxidin
181 سیکواستات Cycostat
182 سلنو متیونین Cytoplex--Selene
183 بنزالکونیم کلراید benzalip S
184 برگا پلاس Berga-Plus-d
185 بتادین betadin
186 بيودرم BIODERM
187 بیوکی درای بلند Biokey Dairy Blend
188 بیومن پ 1000 biomin p ep 1000
189 بایوپکت Biopect
190 بیوپلکس-د Bioplex-d
191 بيووين كلسيم جي.ام. سي Bioveine Calcium GMC
192 بلوترول blotrol 120
193 ویتامین D3 D3 sorosh
194 دانوفلوکساسین danofluxacin
195 دی کلسیم فسفات DCP
196 دكابكس DECABEX POWDER
197 دکوکوئینات% 6 DEQOQUINAT 6%
198 دیکلازوریل 0.5% diclazuril
199 دیفلوکساسین DIfluxacin
200 ديپروسين پلاس Diprocin-Plus
201 داکسی سایکلین doxycycline
202 داكسي نيل(پوليودوكسين) DOXYNIL
203 دونافات dunafat
204 بومافلکس-گلوکالفوز د Bomaflex-Glucalphos-d
205 بووستی وو boosty vo
206 بوسپورو Bospro
207 بو ویفوم bovifom
208 بوویکالک-د Bovikalc-d
209 بروديفاكوم brodifacum
210 برودیفاکوم BRODIFAKOM
211 برومادلون bromadlon
212 برومودیالون bromodialon
213 بوپاروا BUPARVA
214 ویتامین ائی+ سلنیوم E SEL
215 ویتامین ایی VITAMIN E PRIMIX
216 ویتامین ال کارینی EL CARNI +vit
217 ال کارنتین 5% el carnitin 5%
218 دیکلازوریل 0.5% diclazuril 0.5%
219 ال کارنیتین-ب کمپلکس EL CARNITIN B COMPLEX
220 ال کارنیتین-ب کمپلکس EL CARNITIN B COMPLEX
221 ال ترئونین EL THERONIN
222 اندوفید ENDOFID
223 انروفلوكساسين 10% ENROFLOXACIN oral
224 اریترومایسین20% erytromycin 20
225 اکسنل Excenel-d
226 بوسرلین استات BUSERELIN ACETATE
227 بوسرلین-د Buserelin-d
228 سی-ای - ب 12 CA B12
229 مـحلول استـريل تزريقي کلسیم ca golokonat
230 محلول تزریقی کلسیم منیزیم روی- د3 CA MG D3
231 محلول تزریقی کلسیم-منیزیم فسفر Ca Mg Ph
232 کلسیم جی ام اس Calcium GMC
233 کلسیم منیزیم دکستروز Calcium magnesium Dextrose
234 کالف پروتکتور Calf protector
235 کالف پروتکتور Calf protector
236 کالوپن ی س calopen DC
237 فارماباند farmaband
238 فرمکتو Fermacto-d
239 بلوك ضد عفوني كننده فرمان FERMAN
240 آنتی بیوتیک فس بک fisbac
241 فلاومایسین FLAVOMYCIN 40, 80
242 فلورفنیکل 10% florfenicol 10%
243 فلومکوئین 20 % FLUMEQUEIN20%
244 فلورفنیکل 10% FLURFENICOL 10
245 فورمایسین گلد Formycin-Gold-d
246 فری توکس Free-Tox-d
247 گليسيرين يده glisirin iode
248 گریندازیم grindazim
249 هچ بوستر Hatch-Booster
250 کارومیک 105 CAROMIC 105
251 هپابیال کارنیتین hepabial carnitine
252 کلتیلات celtilate
253 سپراوین TM CepravinTM
254 کورولوم chorolun
255 کورولان Chorulan
256 کورونوجست Chronogest-CR
257 هپارنول‌ heparnol
258 سید 2000 cid 2000
259 هپاتیشو Hepatisho
260 سیدر گاوی cider cow
261 ایمونوفین immunofin
262 سیتریماید citrimide
263 کلوپروستنول cloprostenol
264 ایمونوویت Immunovit
265 ايندامل‌ indumel
266 اينترا نوتريميكس Intra-Nutrimix
267 لازالوسيد سديم‌، آواتك، LASALOCID
268 ﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamisole VACCINE
269 لواميزول‌ levamizol
270 لینکومایسین licomycin
271 لینکوسین Lincocin
272 لینکومایسین lincomycin perm
273 لینکوسپکتین lincospect oral
274 واکسن لينكومايسين + اسپكتينومايسين lincospectin inj vaccine
275 ليورتونيک (مقوی و محافظ کبد) محلول خوراکی Liver tonic
276 لویت ال سی ای LOVIT L C E
277 لویت ال سی ای مایع (LOVIT LC liquid
278 کارومیک 105 CAROMIC 105
279 سلتیلیت celtilate
280 سپراوین CepravinTM
281 کورولون chorolun
282 کولستان5 closantel 5
283 کلوسانتل +مبندازول closantel+ mebendazol
284 کولوکسالین cloxacillin
285 كلوكسالمو DC - cloxalmo
286 کوباکتام cobactan
287 کوباتان ام سی cobatan mc
288 کولامپی 1 COLAMPI I
289 کولسیتین+اسپستینو مایسین COLICITIN + SPECTINOMYCIN
290 کولیپرا جت Colipra-Jet
291 کولستین+تریمتوپریم Colistin + trimethoprim
292 کولیتریم Coli/Trim 200/50 pump
293 کوپینکس-د Copinox-d
294 کومافوس coumaphos
295 کریستال Crystal
296 كريدنس Credence
297 کیواینجکشن CUE-Injection
298 سیفلوترین cyflutherin
299 سیهالوترین cyhaloterin
300 سیپرمترین Cypermethrin
301 ساتوپلکس- سلنیوم Cytoplex--Selene
302 تري متوپريم + سولفا ديازین TMP+SULfadiazin INJ
303 تري متوپريم + سولفا ديازین TMP+SULfadimethyl pirimidine I
304 تولفین tolfin
305 تونيفوس TONiPHOS
306 تارانتولا كوبنزيس trankeron
307 تری درای DC tree dry ont
308 تریکلابندازول triclabendazol
309 تریپلین آمین triplinamin
310 تريپريم TRIPRIM
311 توربوتوکس TURBOTOX
312 تايلوزين محلول استريل تزريقي 5% و 20% TYLOSin inj
313 آلتيميت كوپر Ultimate Copper
314 یونیورم Univerm
315 وانوداين Vanodine
316 وانوداين پاستوايزر Vanodine-Pasteuriser
317 وانادوكس Vanodox
318 وانوسان Vanosan
319 ونكوات VANQUAT
320 وتالژین vetalgin
321 وتالژین vetalogin
322 وتامیزول vetamisol
323 اﻳﺰوﻓﻠﻮﭘﺮدون اﺳﺘﺎت vetaperdon
324 محلول ضد عفونی کننده D4 D4
325 درایپن DC derapin DC
326 دسپادک DESPADAK
327 دگزامتازون dexametazon
328 دگزافنيل آرتريت Dexaphenyl Artherite
329 دکسترافر-کامپلت-د Dextrafer-Complex-d
330 دكسترافركمپلكس Dextrafer Complex
331 دیامیناز استات diaminase acetate
332 دیاترمین -د Diatrim-d
333 دیازینون diazinon
334 دایجستین DIGESTIN
335 دي ميـنازن اسـيـچورت diminazen
336 (دایمتیکون 10%) dimeticon
337 داینوپرست-ترومتامین Dinoprost-Tromethamin
338 دیفن هیدرامین Dipenhydramine
339 دراكسين Draxxin Draxxin-d
340 درایلین DC drilin dc
341 دوفافلوکسین Dufafloxacin 10% Inj
342 دوفاموکس Dufamox-G 150/40 Inj
343 دوفاست Duofast
344 ایکوسیل ECOSYL
345 انرژی دکس energidex
346 ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ+ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ vetasol
347 وتگلن veteglan
348 وتوسیدر vetocider
349 ويركن پت Virkon-Pet
350 ويركن اس Virkon-S
351 ويروسيد Virocid
352 ویروسید Virocid
353 ویروسیدال اکسترا VIROCIDAL
354 ويروكسال Viroxal
355 ويروكسايد سوپر Viroxid-Super
356 ویروکوات 240 viruquat 240
357 ویروکسایدسوپر viruxide super
358 ولامل اکسترا volamel extra
359 موش کش زینک فسفاید zink phosphate
360 تنطورید Tincture of iodine
361 فوروسماید furosemide
362 میرتوت myrtovet
363 اﻳﺰوﻓﻠﻮﭘﺮدون اﺳﺘﺎت isoflopredon asetate
364 ﻟﻮاﻣﻴﺰول levamizole
365 ويركن-اس- Virkon-S
366 ويركن-پت Virkon-Pet
367 انروفلوکساسین 5% و 10% تزریقی ENRO inj
368 ارگو استیم ergostim
369 استرون Estron-d
370 استروميت Estrumate TM
371 اكسنل EXENEL
372 ویروسیدال اکسترا extra
373 فام 30 30 FAM
374 فبانتل febantel
375 فنبندازول‌ 2.5% febendazol 2.5
376 فنبندازول %5/2 FEBENDAZOL
377 فلونیل (لوامیزول + تریکلابندازول) felonil
378 فرکوبسانگ Fercobsang
379 فرو بلوک FERO BLOC
380 فري ايد + ب 12 FERRIADE + B12
381 فرتیلیتی پک Fertility-pack-d
382 فیبروزیم Fibrozyme
383 فلورفنيكل%30 Florfenicol Inj %30
384 فلومترین flumethrin
385 ﻓﻠﻮﻧﻜﺴﻴﻦ ﻣﮕﻠﻮﻣﺎﻳﻦ + اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ‬ flunixin m +otc-d
386 فلونيكسيـن flunixin meglumin
387 ويروسيد Virocid
388 ويروكسال ويروكسال-Viroxal
389 ويروكسايد-سوپر ويروكسايد-سوپر-Viroxid-Super
390 اکوامین aquamin 1,2
391 واکسن اکوواک Aquavac inactive vaccine
392 آکواوک ارگوسان AquavacTM Ergosan
393 اکواویانس Aquaviance
394 اکوواویت aquavit 1
395 اکواویت 2 aquavit 2
396 بووفودین Buffodine-d
397 مکمل ویتامینه MEYGU ABE SHUR DAROSAZN
398 فلونکس مگ flunx meg otc
399 پی آی 222 PI 222
400 فلورفنيكول flurphenicol inj
401 رانگن Rangen-d
402 اسید فولیک Cuxavit FOLIC ACID
403 شریمپ مینرافید shrimp minrafeed
404 فرماسايت ضدعفوني كننده خوراك ، مكمل ، كنسانتره FORMASITE
405 شریمپ ویتافید shrimp vitafid
406 فردوب Fredop
407 فردوب Fredop-d
408 وتازوماید furosemide-d
409 آپی لایف وار بی Api Life Var BEE
410 جنتامايسيـن gentamicin
411 آپي گارد Apiguard
412 جنتاموکس Gentamox-d
413 آپيستان( فلووالينات) apistan
414 جنتا پريم GENTAPRIM
415 جرمی ساید Germicid-d
416 آروما بی AROMA BEE
417 جرمی ساید . اچ germicide h
418 سيستورلين GNRH
419 بایوارل Bayvarol
420 ( گنادوتروپين GNRH2
421 وﺗﺎروﻟﻴﻦ® ) ﮔﻨﺎدروﻟﻴﻦ (‬ gonadorelin
422 ويتامين A vitamin A
423 اکتیو موس - پره بیوتیک activmus-p
424 ویتامین آ-د٣-ئئ AD3E ORAL
425 آئروفورت Aero-Forte-d
426 آئروفورت Aero-Forte-same
427
428 آگرابوند Agrabond-d
429 آگريموس Agrimos-d
430 آلباك Albac-d
431 آلفاترولپودر مخلوط در دان Alfatrol-d
432 الکوسل Alkocell-d
433 گنادورلین Gonadoreline
434 گنادورلین Gonadoreline-d
435 جي پي سي 8 gpc 8
436 گریند - ای سی 50 grenade ec50
437 هالاميد HALAMID
438 هورمون HCG HCG
439 پودر ويروس كش هموكسول emexol Virucidal Powder
440 هموکسول Hemexol
441 هیپراسیلین ریتارد Hipracilin-Retard
442 هورسیبوست horsyboost
443 هواسان تی آر Huwa-San-TR-50
444 هایلارتیل Hylartil
445 هیپروکس Hyperox
446 ایمیدوکارد imidocarb
447 ايندايجست Indigest
448 اینتر فلای توکس INTERFLY tox
449 اینتر کوکاسک INTERKOKASK
450 اینترمیتوکس InterMiTox
451 اینترتریم Intertrim
452 اينترا هوف فيت Intrahoof Fit
453 آ-مکس A-MAX
454 آنپروسول Anprosol
455 آنپروویت سی anprovit c
456 آنزیمیت anzimit
457 نیاسین ب 5 B5 niacin
458 باسیتراسین Bacitracin
459 اسپری زنبور bee spray jazbe bee baby
460 بتاپلاس beta plus
461 بتافین BETAFIN
462 بایوبرون BIBRON
463 بایوبرون Biobron
464 بایوبورن Biobron
465 بایو موس دی Bio-Mos-d
466 بیومولد biomould
467 بیوپوردیسین BIOPUR DISINF
468 بیوساف Biosaf-d
469 بیوسالو Biosolve-d
470 هواسان تی آر Huwa San TR 50
471 سفكوئينوم MC Cephkoeom MC
472 نفپنسين MC Nephpencin MC
473 لاكتوسين MC Lactocin MC
474 كاناسيلين MC Kanacilin MC
475 لينكونئوسين MC Lincineocin MC
476 پنسترزون MC Penceterzon MC
477 تترانبالون MC Tetranobalon MC
478 لاكتوپن MC Lactoperin MC
479 لاكتولين MC Lactoline MC
480 تیدری -د-س Tridry DC
481 بیسموث ساب نیترات DC Bismuth subnitrate DC
482 نفپنسين DC Nafpencin DC
483 کلوکسالمو DC Cloxalmo DC
484 کالوپن ی س Kalopen DC
485 دیپن د-س Drypen DC
486 دیریلین د س Drylin DC
487 بیوتکس biotox
488 بایوترونیک biotronic
489 بیوویتاز BIOVITASE
490 سی پرمیکس C permx
491 سفتیوفور سدیم cefifur sodium-all
492 چارکول charcol
493 كلر تتراسيكلين Chlortetracycline-Spray
494 سلنو متیونین Cytoplex--Selene
495 دی کلسیم فسفات DCP
496 دكابكس Decabex-d
497 دونافات dunafat
498 ویتامین ائی+ سلنیوم E sel
499 اینتروسیل introcil
500 گلیسیرین یده iode glicirinn
501 دکستران اهن iron dextran
502 ايزوفلوپردون Isoflupredon
503 آيورمكتـيـن 1% avermectin 1 %
504 جنسيس آيورمكتين پور آن Ivermectin Pour-On
505 جرم گير بازي JERMGIR BAZI
506 جرمی ساید jermicide p damdari
507 ويتاميـن K3 K3
508 کاناسيلين MC kanacilin ont
509 ویتامین ائی+ سلنیوم E sel
510 ویتامین ای E
511 اکوتریس ECOTRIS
512 ال كارنتين 5% el carnitin 5%
513 ديكلازوريل 5/0% diclazorol 5%
514 ارباروم erbarom
515 اکسنل Excenel-d
516 فارماباند farmaband
517 بلوك ضد عفوني كننده فرمان FERMAN
518 فیبوسل Fibocell-d
519 اینتروسل introcil
520 کاناکلوکس KANALCOX
521 کانامایسین +پنی سیلین Kanamycin + penicillin
522 کاناپن KANAPEN P
523 کتامین تزریقی ketamine
524 كپتوفن 10% ketoprofen inj
525 فلاوومایسین flavomycin
526 فلووالینات Fluvalinate
527 دیمفن (دایمتیکون 10%) dimeticon
528 کیتاسامایسین kitasamycin
529 لاکتوسين MC lactocillin mc
530 فورمایسین گلد Formycin-Gold-d
531 لاکتوپن MC lactopen mc
532 فری توکس Free-Tox-d
533 لاکسالین laxalin ont
534 فوماژیلین FUMAGILIN
535 همگزان HEMEXSAN
536 هپابیال کارنیتین hepabial carnitine
537 هپارنول‌ heparnol
538 ايمونووال‌ immunoval
539 پروتئین مخمری غیرفعال 40% Inactive Dried Yeast 40% Min.
540 ايندامل‌ indumel
541 ﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamisole
542 لواميزول‌ levamizol
543 لیکومایسین licomycin
544 لینکوسین Lincocin
545 لینکوسین Lincocin
546 لواميزول‌ + تريكلابندازول levamis trichlabem=ndazol
547 لینکومایسین پرم lincomycin perm
548 ﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamizol
549 لينكومايسين + اسپكتينومايسين lincospectin inj
550 وﺗﺎﻛﺎﺋﻴﻦ® + ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ + ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ lidoc noradernalin
551 لوكسيدان تي ال Loxidan-TL
552 ليدو کالين lidocaein
553 لينكونئوسين MC linconeocin MC
554 ژل لوبريكانت ( لوبريژل ) lubrigel
555 لوروكائين Lurocaine
556 لوتالیز LUTALYSE
557 مکسیدول macsidol
558 سولفات منـيـزيـم 40% magnasium sulphate 40
559 منیزیم سولفات 20 magnesium sulphate 20
560 ماربوسيـل 10% MARBOCYL 10%
561 كرم مست آدر mast udder ont
562 مستي هرب masti herb
563 مستي هرب
564 ماستی جت فورت MASTIJET FORTE
565 مستی کل Mastikel
566 ماستيوت پارنترال Mastivet-Parenteral-d
567 مكسي پلكس Maxi-Plex-d
568 لیزین lysin
569 ليزين Lysine
570 مکتومیل mactomiel
571 مکتومیل mactomil
572 مونو کلسيم فسفات MCP
573 مبندازول‌ mebendazol
574 مگاكل Megacal-d
575 مریبوند Meri-Bond-d
576 متافیسول Metafisiol
577 متيونين پودر metionin poodr
578 پماد داخلي پستاني MC Ointment MC-Ointment-d
579 كلوزانتل و مبندازول Mebendazole---&-Closantel-d
580 مفیتسو Mefitso
581 میلبوند Milbond-d
582 مگالاگ Megalac-d
583 مگالوم Megalun m 4
584 مينرال تي اس MINERAL TS
585 متریکیم metricim c ont
586 موس MOS-d
587 متریکیور METRICURe
588 مولتی ویتامین – الکترولیت MULTIVIT ELECTROL
589 مترون Metron-d
590 مولتی ویت مینرال MULTIVIT MINERAL
591 ویتامین آ د3 مینرال AD3E Mineral
592 مولتی ویتامین MULTIVITAMIN
593 محلول ميرتووت mirotoot
594 مایکوفیکس پلاس mycofix plus
595 مولتی آنزیم ناتوزیم پی natuzyme p
596 مولتی آنزیم ناتوزیم پی 50 natuzyme p50
597 ناتوزیم پلاس Natuzyme-Plus
598 نئومایسین-اکسیتتراسایکلین-مولتی ویتامین neo+otc+multv
599 نئومایسین neomycin
600 بيوكي منيزيم كلات Biokey Mg Chelate
601 نيكلوزاماید niclosomode
602 میروتوت mirotot
603 نوپرو Nupro
604 مولتی جکت IMM multijact IMM
605 مولتي جكت Multiject Multiject-d
606 مولتی ماست MULTIMAST
607 محلول مايکوسيدين mycocidin lotion
608 مايکوسيدين mycocidin lotion
609 نوتاریوما natrioma
610 نفپنسين MC nefpencin mc
611 نفنسین nefpensin dc
612 نئوپردیسان Neopredisan 135-1
613 نورکولوکس Norcolox DC
614 نوتاکور NOTARCUR 88
615 نوواتن Novaton-50
616 اپیتان nux vomica
617 اُكسيكُل (OXYCOL)
618 اپتیزیم 361 Optizyme 368
619 اپتونیک (پودر خوراکی) optonic
620 اورال مکس ORALMAX
621 ORS دامي ORS DAMI SDD
622 ORS دامي ORS
623 وﺗﺎﺳﺘﺮول® اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات ‬ ostradiol benzoat
624 اكسي تتـراسايــكلـيـن 5% و 10% و 20% La ( دوام الاثر ) otc inj
625 اکسی تتراسایکلین+ فلونکسین otc+flunix
626 وﺗﻮﺳﻴﻦ ® )اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ(‬ oxytocin
627 پارافین مایع PARAFIN
628 پارازول Parazole Parazole-d
629 پـارواكون parvaqun
630
631 پني سيلين جي بنزاتين pen g benzatin inj 2 1 1
632 پني سيلين جي پروكائين pen G proc
633 پنیسیلین پنتامایت PENICILLIN PENTAMATE
634 پنی سیلین استرپتومایسین تزریقی PEN STREP
635 پن بكس penbex
636 پني سيلين جي پروكائين 2ميليون واحد + كانامايسين 2گرم penicillin kanamycin
637 آنتی بیوتیک پنی سیلین پنتامایت penicillin pentamate
638 مولتی جکت IMM PENICL oint
639 پنسترزون MC penstrozen mc
640 پستاف PESTOFF pestaf
641 انزوپروست PGF2A
642 فسفر + B12 ph+b12
643 وﺗﺎ ﻧﻴﻞ® phenilb oint
644 فـنـيل بوتازون تزریقی phenilbutazon inj
645 فنل ها PHENOL
646 ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون+ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون‬ phenyl dexametazon
647 فسفونورتونیک phosphonortonic
648 فسفات phosphore inj
649 فوکسیم phoxim
650 پويدون آيوداين 10% povidin iodin
651 پرازی کوانتل praziquantel
652 پرازی کوانتل، درونسیت praziquantel
653 پريمازين PRIMAZINE
654 پروژسترون PROGESTRON
655 پرومتازین promethazin
656 پروپتامفوس ( بلوتیک ) promptaphus
657 پروفوس Proph
658 رافوكسانايد 150 ميلي‌گرمي rafoxanid
659 جرم گير راشا RASHA
660 رسپتال receptal
661 رسپتال Receptal Receptal
662 رگولین Regulin Regulin-d
663 رینتال پلاس Rintal-Plus-d
664 رامپون 2% Rompun-d
665 روترول ROTROL
666 رومکس(50%) Rumex-d
667 سانوسیل SANoSIL
668 ساولورین savlorin
669 اسکوربان پلاس Scourban Plus
670 اسکور استاپ scours stop
671 سداکسیلان Sedaxylan
672 سفكوئينوم ( كوباكتر ) sefkoeinum ont
673 سلكو Selko-PH-d
674 سنسي بلكس SENSIBLAX
675 سنسي بلكس sensiblex
676 سپ دکول SEP DECOL SDD
677 سپتوتريل Septotryl-d
678 خمیر شاخ سوز ناتریوما shakhsooz ont
679 شيفت Shift
680 محلول DJ2 (شوينده اسيدي ) SHOYANDE ACIDI
681 اسمارتامين Smartamine-d
682 سولوویت Solvit-d
683 سورباتوکس sorbatox
684 اسفنج کاشتنی گوسفندی sponjavet
685 استاکول Sta-chol
686 وﺗﺎﺳﺘﺮول®( اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات) stradiol benzoat
687 استرپتومایسین streptomycin
688 تارگت اسيدفوم Target-Acidfom-d
689 تارگت Target-d
690 تارگت اكسترا Target-Extra-d
691 تيت ديپ teat dip
692 تیت سل teat seal Dc
693 تترا دلتا TETRA-DELTA
694 هاپسان Hupsan