فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکی
تبلیغات
تازه های دارویی

اسامی ژنریک a-z

* نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 ﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamisole VACCINE
2 ﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamisole
3 ﻟﻮاﻣﻴﺰول ‫ levamizol
4 ﻟﻮاﻣﻴﺰول levamizole
5 ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎزون+ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون‬ phenyl dexametazon
6 ﻓﻠﻮﻧﻜﺴﻴﻦ ﻣﮕﻠﻮﻣﺎﻳﻦ + اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ‬ flunixin m +otc-d
7 ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ+ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ vetasol
8 یونیورم Univerm
9 گنادورلین Gonadoreline
10 گنادورلین Gonadoreline-d
11 گلیسیرین یده iode glicirinn
12 گليسيرين يده glisirin iode
13 گریندازیم grindazim
14 گریند - ای سی 50 grenade ec50
15 کیتاسامایسین kitasamycin
16 کوکساویت ب6 Cuxavit B6
17 کوکساویت ب12 Cuxavit B12
18 کوکساویت ب1 Cuxavit B1 MONONITRATE
19 کوپینکس-د Copinox-d
20 کومافوس coumaphos
21 کولیپرا جت Colipra-Jet
22 کولیتریم Coli/Trim 200/50 pump
23 کولوکسالین cloxacillin
24 کولسیتین+اسپستینو مایسین COLICITIN + SPECTINOMYCIN
25 کولستین+تریمتوپریم Colistin + trimethoprim
26 کولستان5 closantel 5
27 کولامپی 1 COLAMPI I
28 کورونوجست Chronogest-CR
29 کورولون chorolun
30 کورولوم chorolun
31 کورولان Chorulan
32 کوباکتام cobactan
33 کوباتان ام سی cobatan mc
34 کلیستین colisitin
35 کلوکسالمو DC Cloxalmo DC
36 کلوپروستنول cloprostenol
37 کلوسانتل +مبندازول closantel+ mebendazol
38 کلسیم منیزیم دکستروز Calcium magnesium Dextrose
39 کلسیم جی ام اس Calcium GMC
40 کلتیلات celtilate
41 کریستال Crystal
42 کرباسالات کلسیم+ ویتامین C CARABASALAT CA VITC ARAS
43 کتامین تزریقی ketamine
44 کاناکلوکس KANALCOX
45 کاناپن KANAPEN P
46 کانامایسین +پنی سیلین Kanamycin + penicillin
47 کاناسيلين MC kanacilin ont
48 کالوپن ی س calopen DC
49 کالوپن ی س Kalopen DC
50 کالف پروتکتور Calf protector
51 کالف پروتکتور Calf protector
52 کاغذ رل طیور broiler roll
53 کارومیک 105 CAROMIC 105
54 کارومیک 105 CAROMIC 105
55 ژل لوبريكانت ( لوبريژل ) lubrigel
56 چیک تونیک CHICKTONIc
57 چارکول charcol
58 پی آی 222 PI 222
59 پويدون آيوداين 10% povidin iodin
60 پولمومیکس Pulmomix
61 پولمو-مولگات pulmo mulgat
62 پودرآمپرولیوم اتوپابات amprolium ethopabat powder
63 پودر آمپرولیوم 20% amprolium20% powder
64 پودر آمپی سیلین و کولیسیتین Ampicillin+colicitin powder
65 پنیسیلین پنتامایت PENICILLIN PENTAMATE
66 پنی سیلین استرپتومایسین تزریقی PEN STREP
67 پني سيلين جي پروكائين 2ميليون واحد + كانامايسين 2گرم penicillin kanamycin
68 پني سيلين جي پروكائين pen G proc
69 پني سيلين جي بنزاتين pen g benzatin inj 2 1 1
70 پنسترزون MC Penceterzon MC
71 پن بكس penbex
72 پماد داخلي پستاني MC Ointment MC-Ointment-d
73 پـارواكون parvaqun
74 پستاف PESTOFF pestaf
75 پريمازين PRIMAZINE
76 پروژسترون PROGESTRON
77 پروپتامفوس ( بلوتیک ) promptaphus
78 پرومتازین promethazin
79 پروفوس Proph
80 پروتئین مخمری غیرفعال 40% Inactive Dried Yeast 40% Min.
81 پرمیکس ویتامین C C PERMIX
82 پرازی کوانتل، درونسیت praziquantel
83 پرازی کوانتل praziquantel
84 پارافین مایع PARAFIN
85 وﺗﻮﺳﻴﻦ ® )اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ(‬ oxytocin
86 وﺗﺎﻛﺎﺋﻴﻦ® + ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ + ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ lidoc noradernalin
87 وﺗﺎﺳﺘﺮول®( اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات) stradiol benzoat
88 وﺗﺎﺳﺘﺮول® اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات ‬ ostradiol benzoat
89 وﺗﺎروﻟﻴﻦ® ) ﮔﻨﺎدروﻟﻴﻦ (‬ gonadorelin
90 وﺗﺎ ﻧﻴﻞ® phenilb oint
91 وینئوکسی Vineoxy
92 ویروکوات 240 viruquat 240
93 ویروکسایدسوپر viruxide super
94 ویروسیدال اکسترا VIROCIDAL
95 ویروسیدال اکسترا extra
96 ویروسید Virocid
97 ویرجینیا مایسین VIRGINIAMYCIN
98 ویتاین آد3 ای Vitamin AD3E
99 ویتامین و موادمعدنی VITAMIN B12D3E Sel
100 ویتامین نیاسین ب5 NIACIN B5
101 ویتامین ب کمپلکس B COMPLEX oral
102 ویتامین ب کا ( Bk ) ( Bk )vitamin
103 ویتامین ای E
104 ویتامین ال کارینی EL CARNI +vit
105 ویتامین ائی+ سلنیوم E SEL
106 ویتامین ائی+ سلنیوم E sel
107 ویتامین ائی+ سلنیوم E sel
108 ویتامین آد3 ای Vit A + D3 + E
109 ویتامین آ د3 مینرال AD3E Mineral
110 ویتامین D3 D3 sorosh
111 ویتامین AD3EK3C Vitamin AD3EK3C
112 ویتامین AD3EC Vitamin AD3EC
113 ویتامین ایی VITAMIN E PRIMIX
114 ویتامین B12+FE+CO B12+FE+CO vitamin
115 ويروكسايد-سوپر ويروكسايد-سوپر-Viroxid-Super
116 ويروكسايد سوپر Viroxid-Super
117 ويروكسال Viroxal
118 ويروكسال ويروكسال-Viroxal
119 ويروسيد Virocid
120 ويروسيد Virocid
121 ويركن-پت Virkon-Pet
122 ويركن-اس- Virkon-S
123 ويركن پت Virkon-Pet
124 ويركن اس Virkon-S
125 ويتامين ب-كمپلكس B complex inj
126 ويتامين A + D3 + E A + D3 + E vitamine
127 ويتامين A Vitamin A
128 ويتامين A vitamin A
129 ويتاميـن K3 K3
130 ونكوات VANQUAT
131 ولامل اکسترا volamel extra
132 وتگلن veteglan
133 وتوسیدر vetocider
134 وتامیزول vetamisol
135 وتالژین vetalgin
136 وتالژین vetalogin
137 وتازوماید furosemide-d
138 واکسن(VAXSAFE MS (Strain MS-H (VAXSAFE MS (Strain MS-H
139 واکسن گامبورو GM 97 HIPRAGUMBORO GM 97 LIVE VACCIN
140 واکسن گامبور gambro vaccine
141 واکسن کوکسیدیوز Livacox T
142 واکسن کوکسیدیوز livacox Q LIVE VACCINE
143 واکسن کلی بین (Kolibin-RC) Kolibin-RC
144 واکسن کلی بین Kolibin-RC
145 واکسن کشته گامبورو IBD INACTIVE VACCINE
146 واکسن کشته علیه ارنیتوباکتریوم رینوتراکئاله سروتیپ A Inactive ORT1
147 واکسن کشته شده سندرم کاهش تولید تخم مرغ –برونشیت عفونی-نیوکاسل Nobilis IB Inac
148 واکسن کشته شده ارنیتوباکتریوم رینوتراکئاله سروتیپA سویه یB3263/91 ORT vaccine
149 واکسن کشته رئوویروس Inactive reoviruse vaccine
150 واکسن کشته دوگانه گامبورو و آرتریت ویروسی در مادر گوشتی و تخم گذار GALLIMUNE 202 (IBD+REO)
151 واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و کوریزا در مادر گوشتی و تخم گذار و پولت تخمگذار GALLIMUNE 301(ND+IC2)
152 واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و رینوتراکئیت طیور Nobilis RT+ND
153 واکسن کشته دوگانه برونشیت و گامبورو IZOVAC IB-IBD
154 واکسن کشته دوگانه
155 واکسن کشته دو گانه گامبورو و رئو
156 واکسن کشته دو گانه گامبورو و رئو Gambro - reo vaccine
157 واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری های نیوکاسل برونشیت گامبورو و آرتریت ویروسی در مادر گوشتی ND-IB-IBD-REO INACTIVE VACCINE
158 واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل.برونشیت.کوریزا و سندرم افت تولید در مادر گوشتی و تخمگذار تجارتی. ND-IB-EDS-IC2 INACTIVE VACCINE
159 واکسن کشته جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل.برونشیت.سندروم تورم سر و سندرم افت تولید در مادر گوشتی و مادر تخمگذار تجارتی INACTIVE VACCINE ND-IB-EDS-AR
160 واکسن کشته کریزا. برونشیت عفونی.نیوکاسل .سندرم افت تولید VACCINE.COR-IB-ND-EDS
161 واکسن کشته نیوکاسل- آنفولانزا ND+AI Inactivated Vaccine
162 واکسن پلی والان آنتروتوکسمی Antro toxemia vaccine
163 واکسن پاستورلوز طیور ( وباي مرغان ) Vaba vaccine
164 واکسن هیپرا گامبورو GUMBORO HIPRA LIVE VACCINE
165 واکسن هاري Rabies vaccine
166 واکسن نیوکاسل-گامبورو-رئوویروس 3GANEHND-IBD-REO
167 واکسن نیوکاسل-گامبورو-رئوویروس ND-GUMBORO-REOVIRUS VACCINE
168 واکسن نیوکاسل-گامبورو ND + IBD Vaccine
169 واکسن نیوکاسل-گامبورو ND-Gambro vaccine
170 واکسن نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس 3ganeh ND-IB2-SE4
171 واکسن نیوکاسل-EDS 76-برونشیت ND-BD vaccine
172 واکسن نیوکاسل-EDS 76- برونشیت 3GANEH ND-EDS-IB
173 واکسن نیوکاسل-EDS 76- برونشیت ND-EDS76-BRONCHITIS
174 واکسن نيوكاسل غير فعال Inactive ND vaccine
175 واکسن منجمد خشک بر علیه بیماری گامبورو برای استفاده در ماکیان GUMBORO LIVE VACCINE
176 واکسن مشترک شاربن علامتی – سپتی سمی هموراژیک Symptomatic Chancre Vaccine -
177 واکسن لينكومايسين + اسپكتينومايسين lincospectin inj vaccine
178 واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی Fish Lactococosis Vaccine
179 واکسن قانقاریای کبدی black disease vaccine
180 واکسن غیرفعال چهارگانة گاليمون 503 GALLIMUNE 503 ( ND+IB+EDS+Cory
181 واکسن غیرفعال هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ های ABC CORIPRAVAC INACTIVEVACCINE
182 واکسن غیر فعال لپتوسپیرا Leptospira vaccine
183 واکسن غیر فعال ( کشته ) ساخته شده از سویه 1062 ویروس شامل حداقل 106 ویروس در هر دز واکسن Inactive trt1 vaccine
184 واکسن شاربن علامتی Symptomatic Chancre vaccine
185 واکسن شاربن Anthrax vaccine
186 واکسن سه گانه ی هایپو ویروس IBR + IPV + BVD + PI3 HIPRABOV
187 واکسن سالمونلا آنتریتیدیس(فاژتایپ4)و سالمونلا تیفی موریوم
188 واکسن سالمونلا آنتریتیدیس(فاژتایپ4)و سالمونلا تیفی موریوم salmonella 4-typhymirium vacci
189 واکسن زنده مارک سروتیپ 1و3 Live marek vaccine 1 -3
190 واکسن زنده سویه B1 نیوکاسل B1 -ND LIVE VACCINE
191 واکسن زنده تخفیف حدت یافته ویروس کم خونی عفونی جوجه ها CIAV
192 واکسن زنده تخفیف حدت یافته ویروس کم خونی عفونی جوجه ها CIAV LIVE VACCINE
193 واکسن زنده تخفیف حدت یافته موثر در برابر سویه 91/4 ویروس عامل برونشیت عفونی IB 4 91 LIVE VACCINE
194 واکسن زنده تخفیف حدت یافته آبله طیور live pox vaccine
195 واکسن زنده برونهوپست B1 BRONHOPEST B1 LIVE VACCINE
196 واکسن زنده برونشیت سویه H120 H120 BRONCHITIS LIVE VACCINE
197 واکسن رینو تراکئیت بوقلمون و سندرم کله بادی طیور
198 واکسن رینو تراکئیت بوقلمون و سندرم کله بادی طیور RTD vaccine
199 واکسن روغنی نیوکاسل ( محلول تزریقی ) ND vaccine
200 واکسن رئوویروس، گامبورو، برونشیت عفونی، نیوکاسل Reo-IB-G-ND
201 واکسن دوگانه نیوکاسل و پارامیکسو ویروس
202 واکسن دوگانه نیوکاسل و پارامیکسو ویروس ND-paramixovirus vaccine
203 واکسن دوگانه نیوکاسل و سندرم کاهش تولید تخم مرغ ND-EDS dual vaccine
204 واکسن دوگانه نیوکاسل و سندرم کاهش تولید تخم مرغ ND-EDS dual vaccine
205 واکسن دوگانه نیوکاسل و سندرم کاهش تولید تخم مرغ ND-decress egg vaccine
206 واکسن دوگانه نیوکاسل و رینوتراکئیت بوقلمون ND-RD vaccine
207 واکسن دو گانه نیوکاسل برونشیت عفونی 2gane IB-ND
208 واکسن دو گانه نیوکاسل برونشیت عفونی ND-bronchitis vacine
209 واکسن جهت پیشگیری از رینوتراکئیت.برونشیت عفونی.گامبورو.نیوکاسل RT-IBmulti-IBD-ND
210 واکسن جهت پیشگیری از بیماری گامبورو در جوجه ها IBD VACCINE 228E LIVE VACCINE
211 واکسن تیلریوز گاوی teilerios vaccine
212 واکسن تيلريوز گوسفندي teilerios sheep vaccine
213 واکسن توكسوئيد كزاز tetaneus vaccine
214 واکسن تزريقي Biocan DHppi + LR Biocan DHppi + LR vaccine
215 واکسن تخفیف حدت یافته مایکوپلاسما گالی سپتیکم (VAXSAFE MG (ts-11
216 واکسن بوتولیسم botulism vaccine
217 واکسن برونهوپست لاسوتا واکسن منجمد خشک بر علیه بیماری های نیوکاسل و برونشیت BRONHOPEST LASUTA ND-BRONCHITI
218 واکسن برونشیت عفونی، نیوکاسل، گامبورو، سندرم افت تولید 3. IB-ND-IBD-EDS
219 واکسن برونشیت عفونی سویه H52 H52BRONCHITIS LIVE VACCINE
220 واکسن بروسلا آبورتوس سویه Rd S19 ( دز کاهیده ) ( Reduce Dose ) Rd S19 Abartose vaccine
221 واکسن بروسلا آبورتوس سویه Fd S19 ( دز کامل ) ( Full Dose ) Fd S19 Abartose vaccine
222 واکسن بروسلا آبورتوس ایریبا برای گوساله( Fd IRIBA )(زنده – لیوفلیزه) Brucella Abarthos vaccine
223 واکسن اکوواک Aquavac inactive vaccine
224 واکسن امولسیونه کشته چهار بیماری COR-IB-ND-EDS vaccine
225 واکسن استرانگل ( گورم ) اسب estrangle vaccine
226 واکسن آکوا وک گاروتیل Aquavac ™ Garvetil ™
227 واکسن EDS –برونشیت عفونی-نیوکاسل Nobilis IB Inac
228 واکسن 3 گانه نیوکاسل-EDS 76-برونشیت 3gane-ND-IB-EDS
229 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکتری مایکوپلاسما گالی سپتیکوم 3gane ND-IB-MG
230 واکسن لاسوتا LASUTA LIVE VACCINE
231 واکسن تخفیف حدت یافته لارینگوتراکئیت عفونی ILT LIVE VACCINE
232 واکسن برونشیت-نیوکاسل-EDS76 3GANEHIB+ND+EDS
233 واکسن برونشیت-نیوکاسل-EDS76 BRONCHITIS-ND-EDS76 VACCINE
234 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس 3GANEH SE-ND-IB
235 واکسن گامبورو-نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس GUMBORO-ND-BRONCHITIS-SALMONEL
236 واکسن گامبورو-نیوکاسل-برونشیت 3ganeh ND-IB2-BD3
237 واکسن گامبورو-نیوکاسل-برونشیت GUMBORO-ND-BRONCHITIS VACCINE
238 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکترین مایکوپلاسما گالی سپتیکوم ND-BRONCHITIS-MYCOPLASMA VACCI
239 واکسن -نیوکاسل-برونشیت-باکترین سالمونلا انترایتیدیس ND-BRONCHITIS-SALMONELLA ENTRI
240 واکسـن سوسپانسیون آبی کشته Streptococcus iniae و Lactococcus garvieae . Streptococcus iniaeAND Lactoc
241 وانوسان Vanosan
242 وانوداين پاستوايزر Vanodine-Pasteuriser
243 وانادوكس Vanodox
244 واكسن پاستورلوز گاو و گاوميش (سپتي سمي هموراژيك) Pasteurlose vaccine
245 واكسن كزاز اسب Tetanus vaccine
246 واكسن طاعون گاوي TC سويه Plowrigh
247 واكسن طاعون نشخواركنندگان كوچك PPR ppr vaccine
248 واكسن ضد اسهال گوساله هاKolibin-RC Kolibin-RC vaccine
249 واكسن خوراكي تخفيف حدت يافته ضدكوكسيديوز Paracox8
250 واكسن تب برفكی ( FMD ) FMD vaccine
251 واكسن بروسلوز گوسفند و بز (REV-1) broselose ((REV-1 vaccine
252 واكسن بروسلوز گوساله ايريبا (51 RB) broselose (51 RB) vaccine
253 واكسن بروسلوز گاو بالغ ايريبا (51 RB) (51 RB)broselose vaccine
254 واكسن بروسلوز گاو (19S) Broselose vaccine
255 واكسن امولسيونه كشته عليه كوريزاي عفوني INFECTIOUS CORYZA INACTIVE VAC
256 واكسن آگالاكسي Agalaxi vaccine
257 واكسن آبله گوسفندي TC سویه RM/65 Sheeppox vaccine
258 واكسن آبله بزي TC سویه گرگان pox vaccine
259 هیپروکس Hyperox
260 هپارنول‌ heparnol
261 هپارنول‌ heparnol
262 هپاتیشو Hepatisho
263 هپابیال کارنیتین hepabial carnitine
264 هپابیال کارنیتین hepabial carnitine
265 هورمون HCG HCG
266 هورسیبوست horsyboost
267 هواسان تی آر Huwa-San-TR-50
268 همگزان HEMEXSAN
269 هموکسول Hemexol
270 هایلارتیل Hylartil
271 نیاسین ب 5 B5 niacin
272 نيكلوزاماید niclosomode
273 نوپرو Nupro
274 نوواتن Novaton-50
275 نورکولوکس Norcolox DC
276 نوتاکور NOTARCUR 88
277 نوتاریوما natrioma
278 نوبیاک DHP (Nobivac)
279 نوبیاک TRICAT (Nobivac)
280 نفپنسين MC Nephpencin MC
281 نفپنسين MC nefpencin mc
282 نفپنسين DC Nafpencin DC
283 نفنسین nefpensin dc
284 ناتوزیم پلاس Natuzyme-Plus
285 نئوپردیسان Neopredisan 135-1
286 نئومایسین-اکسیتتراسایکلین-مولتی ویتامین neo+otc+multv
287 نئومایسین neomycin
288 میلبوند Milbond-d
289 میروتوت mirotot
290 میرتوت myrtovet
291 مگالوم Megalun m 4
292 مگالاگ Megalac-d
293 مگاكل Megacal-d
294 مکمل ویتامینه MEYGU ABE SHUR DAROSAZN
295 مکسیدول macsidol
296 مکتومیل mactomiel
297 مکتومیل mactomil
298 مينرال تي اس MINERAL TS
299 مونو کلسيم فسفات MCP
300 مولتی ویتامین – الکترولیت MULTIVIT ELECTROL
301 مولتی ویتامین MULTIVITAMIN
302 مولتی ویت مینرال MULTIVIT MINERAL
303 مولتی ماست MULTIMAST
304 مولتی جکت IMM multijact IMM
305 مولتی جکت IMM PENICL oint
306 مولتی آنزیم ناتوزیم پی 50 natuzyme p50
307 مولتی آنزیم ناتوزیم پی natuzyme p
308 موش کش زینک فسفاید zink phosphate
309 موس MOS-d
310 منیزیم سولفات 20 magnesium sulphate 20
311 منتوفین Mentofin
312 مكسي پلكس Maxi-Plex-d
313 مفیتسو Mefitso
314 مستی کل Mastikel
315 مستي هرب masti herb
316 مستي هرب
317 مریبوند Meri-Bond-d
318 محلول ميرتووت mirotoot
319 محلول مايکوسيدين mycocidin lotion
320 محلول تزریقی کلسیم-منیزیم فسفر Ca Mg Ph
321 محلول تزریقی کلسیم منیزیم روی- د3 CA MG D3
322 محلول DJ2 (شوينده اسيدي ) SHOYANDE ACIDI
323 متيونين پودر metionin poodr
324 متنامین Metenamin
325 متریکیور METRICURe
326 متریکیم metricim c ont
327 متافیسول Metafisiol
328 مایکوفیکس پلاس mycofix plus
329 ماکروگارد Macro Gard
330 ماستی جت فورت MASTIJET FORTE
331 ماستيوت پارنترال Mastivet-Parenteral-d
332 ماربوسيـل 10% MARBOCYL 10%
333 لیکومایسین licomycin
334 لینکومایسین پرم lincomycin perm
335 لینکومایسین licomycin
336 لینکومایسین lincomycin perm
337 لینکوسین Lincocin
338 لینکوسین Lincocin
339 لینکوسپکتین lincospect oral
340 لیزین lysin
341 ليورتونيک (مقوی و محافظ کبد) محلول خوراکی Liver tonic
342 لينكونئوسين MC Lincineocin MC
343 لينكونئوسين MC linconeocin MC
344 لينكومايسين + اسپكتينومايسين lincospectin inj
345 ليزين Lysine
346 ليدو کالين lidocaein
347 لویت ال سی ای مایع (LOVIT LC liquid
348 لوكسيدان تي ال Loxidan-TL
349 لوتالیز LUTALYSE
350 لوامیزول+ تریکلابندازول 8/57% Triclamizole
351 لواميزول‌ + تريكلابندازول levamis trichlabem=ndazol
352 لواميزول‌ levamizol
353 لاکسالین laxalin ont
354 لاکتوپن MC lactopen mc
355 لاکتوسين MC lactocillin mc
356 لاكتوپن MC Lactoperin MC
357 لاكتولين MC Lactoline MC
358 لاكتوسين MC Lactocin MC
359 لازالوسيد سديم‌، آواتك، LASALOCID
360 كپتوفن 10% ketoprofen inj
361 كليناكوكس clinacox
362 كلوپيدول clopidol darusazanPOWDER
363 كلوكسالمو DC - cloxalmo
364 كلر تتراسيكلين Chlortetracycline-Spray
365 كلر تتراسايكلين 20% CHLORTETRACYCLINE 20%
366 كلامپي بي Colampi B
367 كرم مست آدر mast udder ont
368 كاناسيلين MC Kanacilin MC
369 فیبروزیم Fibrozyme
370 فوکسیم phoxim
371 فوماژیلین FUMAGILIN
372 فوروسماید furosemide
373 فورمایسین گلد Formycin-Gold-d
374 فورمایسین گلد Formycin-Gold-d
375 فنل ها PHENOL
376 فنبندازول‌ 2.5% febendazol 2.5
377 فنبندازول %5/2 FEBENDAZOL
378 فلووالینات Fluvalinate
379 فلونیل (لوامیزول + تریکلابندازول) felonil
380 فلونکس مگ flunx meg otc
381 فلونيكسيـن flunixin meglumin
382 فلومکوئین 20 % FLUMEQUEIN20%
383 فلومترین flumethrin
384 فلورفنیکل 10% florfenicol 10%
385 فلورفنیکل 10% FLURFENICOL 10
386 فلورفنيكول flurphenicol inj
387 فلورفنيكل%30 Florfenicol Inj %30
388 فلاوومایسین flavomycin
389 فلاومایسین FLAVOMYCIN 40, 80
390 فسفونورتونیک phosphonortonic
391 فسفر + B12 ph+b12
392 فسفات phosphore inj
393 فری توکس Free-Tox-d
394 فری توکس Free-Tox-d
395 فرکوبسانگ Fercobsang
396 فرو بلوک FERO BLOC
397 فرمکتو Fermacto-d
398 فرماسايت ضدعفوني كننده خوراك ، مكمل ، كنسانتره FORMASITE
399 فردوب Fredop-d
400 فرتیلیتی پک Fertility-pack-d
401 فبانتل febantel
402 فام 30 30 FAM
403 فارماباند farmaband
404 فارماباند farmaband
405 عناصر کمیاب گوسفند All-Small-Trace-for-Sheep-D
406 عرويسول فورت arisul forte B.Complex+L-Carn
407 ضد عفوني كننده ALDEKOL DES 03 ALDEKOL DES 03
408 ضد عفوني كننده ALDEKOL DES 03 ALDEKOL DES 03
409 شيفت Shift
410 شریمپ ویتافید shrimp vitafid
411 شریمپ مینرافید shrimp minrafeed
412 سیکواستات Cycostat
413 سیپرمترین Cypermethrin
414 سیهالوترین cyhaloterin
415 سیفلوترین cyflutherin
416 سیدر گاوی cider cow
417 سید 2000 cid 2000
418 سیتریماید citrimide
419 سی-ای - ب 12 CA B12
420 سی پرمیکس C permx
421 سپراوین TM CepravinTM
422 سپراوین CepravinTM
423 سپ دکول SEP DECOL SDD
424 سيستورلين GNRH
425 سولوویت Solvit-d
426 سولفات منـيـزيـم 40% magnasium sulphate 40
427 سورباتوکس sorbatox
428 سوامیون cevamune
429 سوامیون Cevamune
430 سنسي بلكس SENSIBLAX
431 سنسي بلكس sensiblex
432 سلنو متیونین Cytoplex--Selene
433 سلنو متیونین Cytoplex--Selene
434 سلتیلیت celtilate
435 سفكوئينوم MC Cephkoeom MC
436 سفكوئينوم ( كوباكتر ) sefkoeinum ont
437 سفتیوفور سدیم cefifur sodium-all
438 سفتی فور cefifur sodium-all
439 ساولورین savlorin
440 سانوسیل SANoSIL
441 ساتوپلکس- سلنیوم Cytoplex--Selene
442 رینتال پلاس Rintal-Plus-d
443 رگولین Regulin Regulin-d
444 رومکس(50%) Rumex-d
445 روترول ROTROL
446 روتاوك كورونا Rotavec Corona
447 رسپتال Receptal Receptal
448 رسپتال receptal
449 رانگن Rangen-d
450 رامپون 2% Rompun-d
451 رافوكسانايد 150 ميلي‌گرمي rafoxanid
452 رابدومون( واكسن هاري ) aRABDOMUN TM VACCINE
453 رابدومون( واكسن هاري ) RABDOMUN TM VACCINE
454 دیکلازوریل 0.5% diclazuril
455 دیکلازوریل 0.5% diclazuril 0.5%
456 دیپن د-س Drypen DC
457 دیمن HCL ویتامین ب1 VITAMIN B1) ) THIAMINE HCL
458 دیمفن (دایمتیکون 10%) dimeticon
459 دیفن هیدرامین Dipenhydramine
460 دیفلوکساسین DIfluxacin
461 دیریلین د س Drylin DC
462 دیامیناز استات diaminase acetate
463 دیازینون diazinon
464 دیاترمین -د Diatrim-d
465 دی کلسیم فسفات DCP
466 دی کلسیم فسفات DCP
467 دگزامتازون dexametazon
468 دکوکوئینات% 6 DEQOQUINAT 6%
469 دکستران اهن iron dextran
470 دکسترافر-کامپلت-د Dextrafer-Complex-d
471 ديپروسين پلاس Diprocin-Plus
472 ديكلازوريل 5/0% diclazorol 5%
473 دي ميـنازن اسـيـچورت diminazen
474 دونافات dunafat
475 دونافات dunafat
476 دوفاموکس Dufamox-G 150/40 Inj
477 دوفافلوکسین Dufafloxacin 10% Inj
478 دوفاست Duofast
479 دكسترافركمپلكس Dextrafer Complex
480 دكابكس Decabex-d
481 دسپادک DESPADAK
482 درایپن DC derapin DC
483 درایلین DC drilin dc
484 دراكسين Draxxin Draxxin-d
485 داینوپرست-ترومتامین Dinoprost-Tromethamin
486 دایجستین DIGESTIN
487 داکسی سایکلین doxycycline
488 دانوفلوکساسین danofluxacin
489 خمیر شاخ سوز ناتریوما shakhsooz ont
490 جي پي سي 8 gpc 8
491 جنسيس آيورمكتين پور آن Ivermectin Pour-On
492 جنتاموکس Gentamox-d
493 جنتامايسيـن gentamicin
494 جنتا پريم GENTAPRIM
495 جرمی ساید . اچ germicide h
496 جرمی ساید Germicid-d
497 جرمی ساید jermicide p damdari
498 جرم گير بازي JERMGIR BAZI
499 جرم گير راشا RASHA
500 تیدری -د-س Tridry DC
501 تیت پوش Teat push
502 تیت سل teat seal Dc
503 تیامولین هیدروژن فومارات 5/ 2% + اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید 8% Tiamulin + Oxytetracycline
504 تيت ديپ teat dip
505 تونيفوس TONiPHOS
506 تولفین tolfin
507 توربوتوکس TURBOTOX
508 تنطورید Tincture of iodine
509 تمام عناصر کمیاب all trace elements
510 تریکلابندازول triclabendazol
511 تریپلین آمین triplinamin
512 تری درای DC tree dry ont
513 تريپريم TRIPRIM
514 تري متوپريم + سولفا ديازین TMP+SULfadiazin INJ
515 تري متوپريم + سولفا ديازین TMP+SULfadimethyl pirimidine I
516 تترانبالون MC Tetranobalon MC
517 تترا دلتا TETRA-DELTA
518 تايلوزين محلول استريل تزريقي 5% و 20% TYLOSin inj
519 تايلوزين فسفات 25% Tylosine phasphate 25%
520 تايلوزين تارتارات Tylosin Tartrate
521 تارگت اكسترا Target-Extra-d
522 تارانتولا كوبنزيس trankeron
523 بیوکی درای بلند Biokey Dairy Blend
524 بیوپوردیسین BIOPUR DISINF
525 بیوپلکس-د Bioplex-d
526 بیوویتاز BIOVITASE
527 بیوهربال bioherbal
528 بیومولد biomould
529 بیومن پ 1000 biomin p ep 1000
530 بیوسالو Biosolve-d
531 بیوساف Biosaf-d
532 بیوتکس biotox
533 بیوبرون Bibron
534 بیسموث ساب نیترات DC Bismuth subnitrate DC
535 بيووين كلسيم جي.ام. سي Bioveine Calcium GMC
536 بيوكي منيزيم كلات Biokey Mg Chelate
537 بيودرم BIODERM
538 بوپاروا BUPARVA
539 بوویکالک-د Bovikalc-d
540 بووفودین Buffodine-d
541 بووستی وو boosty vo
542 بومافلکس-گلوکالفوز د Bomaflex-Glucalphos-d
543 بوسپورو Bospro
544 بوسرلین-د Buserelin-d
545 بوسرلین استات BUSERELIN ACETATE
546 بو ویفوم bovifom
547 بنزالکونیم کلراید benzalip S
548 بلوك ضد عفوني كننده فرمان FERMAN
549 بلوك ضد عفوني كننده فرمان FERMAN
550 بلوترول blotrol 120
551 برگا پلاس Berga-Plus-d
552 برونشیمکس bronchimax
553 برومودیالون bromodialon
554 برومادلون bromadlon
555 بروم هگزین bromhexin
556 برودیفاکوم BRODIFAKOM
557 بروديفاكوم brodifacum
558 بتاپلاس beta plus
559 بتافین BETAFIN
560 بتادین betadin
561 بایکوکس 2/5% BAYCOX 2/5%
562 بایوکام DHPPILR (Biocam)
563 بایوترونیک biotronic
564 بایوبورن Biobron
565 بایوبرون BIBRON
566 بایوبرون Biobron
567 بایوارل Bayvarol
568 بایو موس دی Bio-Mos-d
569 بایتیکول پور Bayticol Pour-On
570 بایبرون BIBRON
571 باسیتراسین 10% BACITRACIN ARAS
572 باسیتراسین BACITRACIN
573 باسیتراسین Bacitracin
574 باسپروو BASPEROO
575 اﻳﺰوﻓﻠﻮﭘﺮدون اﺳﺘﺎت vetaperdon
576 اﻳﺰوﻓﻠﻮﭘﺮدون اﺳﺘﺎت isoflopredon asetate
577 ایکوسیل ECOSYL
578 اینتروسیل introcil
579 اینتروسل introcil
580 اینترمیتوکس InterMiTox
581 اینترتریم Intertrim
582 اینتر کوکاسک INTERKOKASK
583 اینتر فلای توکس INTERFLY tox
584 ایمیدوکارد imidocarb
585 ایمونوویت Immunovit
586 ایمونوفین immunofin
587 اگریسپت agrispet
588 اکوواویت aquavit 1
589 اکوتریس ECOTRIS
590 اکواویت 2 aquavit 2
591 اکواویانس Aquaviance
592 اکوامین aquamin 1,2
593 اکسی تتراسایکلین+ فلونکسین otc+flunix
594 اکسنل Excenel-d
595 اکسنل Excenel-d
596 اکتیو موس - پره بیوتیک activmus-p
597 اکتیو موس Active Mos
598 اپیتان nux vomica
599 اپتیزیم 361 Optizyme 368
600 اپتونیک (پودر خوراکی) optonic
601 اُكسيكُل (OXYCOL)
602 ايندايجست Indigest
603 ايندامل‌ indumel
604 ايندامل‌ indumel
605 ايمونووال‌ immunoval
606 ايزوفلوپردون Isoflupredon
607 اورال مکس ORALMAX
608 اوایلا - cr-1000 Availa_Cr_1000
609 انزوپروست PGF2A
610 انرژی دکس energidex
611 انروفلوکساسین 5% و 10% تزریقی ENRO inj
612 اندوفید ENDOFID
613 انتی بیوتیک امپی سیلین ampicillin inj
614 امیتراز amitraz
615 اموکسی سیلین amoxicilin
616 الکوسل Alkocell-d
617 المیت alimet
618 ال کارنیتین-ب کمپلکس EL CARNITIN B COMPLEX
619 ال کارنیتین-ب کمپلکس EL CARNITIN B COMPLEX
620 ال کارنتین 5% el carnitin 5%
621 ال كارنتين 5% el carnitin 5%
622 ال ترئونین EL THERONIN
623 اكسي تتـراسايــكلـيـن 5% و 10% و 20% La ( دوام الاثر ) otc inj
624 اكسنل EXENEL
625 اسید فولیک Cuxavit FOLIC ACID
626 اسکوربان پلاس Scourban Plus
627 اسکور استاپ scours stop
628 اسپری زنبور bee spray jazbe bee baby
629 اسفنج کاشتنی گوسفندی sponjavet
630 استرپتومایسین streptomycin
631 استرون Estron-d
632 استروميت Estrumate TM
633 استاکول Sta-chol
634 اریترومایسین20% erytromycin 20
635 ارگو استیم ergostim
636 ارباروم erbarom
637 ابامکتین تریلابندازول Abamectin Trielabendozole
638 آیولوزین Aivlosin
639 آگرابوند Agrabond-d
640 آکواکیوب Aquacube
641 آکواوک ارگوسان AquavacTM Ergosan
642 آکواجرم Aquajerm
643 آکوا کلین Aqua Clean
644 آپی لایف وار بی Api Life Var BEE
645 آپيستان( فلووالينات) apistan
646 آپي گارد Apiguard
647 آپرامایسین APRAMYCIN
648 آيورمكتـيـن 1% avermectin 1 %
649 آویلامایسین پریمیکس گرانوله10% Avilamycin
650 آویزانت AVIZANT
651 آویانس aviance
652 آووپارسین Avoparcin
653 آنپروویت سی anprovit c
654 آنپروسول Anprosol
655 آنزیمیت anzimit
656 آنزیمیت anzimit
657 آنزوفین Anzofin
658 آنتی بیوفین Antibiofin powder
659 آنتی بیوتیک پنی سیلین پنتامایت penicillin pentamate
660 آمپی سیلین + کلی سیتین ampicillin, + colistin
661 آمپروليوم 20% Amprolium
662 آمپروليوم + اتوپابات Amprolium + Ethopabate
663 آلفاترولپودر مخلوط در دان Alfatrol-d
664 آلدکول FF aldok ff
665 آلتيميت كوپر Ultimate Copper
666 آلبندازول‌ Albendazole
667 آلبندازول‌ albendazol
668 آلبادراي پلاس ََAlba Dry Plus
669 آلبادراي پلاس albadry plus
670 آفدکول afdekol
671 آسپرین (استیل سالیسیلیک اسید) + ویتامین C (اسید آسکوربیک) aspirin + Vitamin C
672 آسپرومازين Acepromazine
673 آسپرومازين Acepromazine
674 آسسول پلاس Acesol Plus
675 آزامتیفوز Azamethiphos
676 آرومابیوتیک aromabiotic
677 آروما بی AROMA BEE
678 آدرمینت 200 گرمی 50 و 400 aderminet
679 آدرمینت Addermint
680 آبامکتین و تریکلابندازول Abamectin Trielabendozole
681 آئروفورت Aero Forte
682 آئروفورت Aero-Forte-same
683 آ-مکس A-MAX
684 yyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy
685 VAXSAFE MS Strain MS-H واکسن VAXSAFE MS Strain MS-H
686 ORS دامي ORS
687 ORS دامي ORS DAMI SDD
688 IBDواکسن کشته جهتواکسن پیشگیری از بیماری های نیوکاسل برونشیت و گامبورو و سندرم افت تولید در مادر گوشتی و مادر تخمگذار تجارتی. ND-IB-EDS-IBD INACTIVE VACCIN
689 gggg ggggggggggggggg
690 fffffffffff ffffffffffffff
691 Duramune DA2LP+PVواکسن Duramune DA2LP+PVvaccine
692 ( گنادوتروپين GNRH2
693 پودر ويروس كش هموكسول emexol Virucidal Powder
694 پنسترزون MC penstreson
695 پنسترزون MC penstrozen mc
696 ویتامین آ-د٣-ئئ AD3E ORAL
697 واکسن گامبورو,برونشیت عفونی(سویه ماساچوست),نیوکاسل,سندروم کاهش تولید تخم مرغ INAC(IBD+IB+ND+EDS) INACT
698 واکسن کشته پاستورلوز و عفونت های اریسیپلاس Pasteurrella – Erysiplas vacci
699 واکسن کشته سندرم کاهش تولید تخم مرغ EDS INACTIVE VACCINE
700 واکسن رینوتراکئیت، برونشیت عفونی، نیوکاسل، سندرم افت تولید ART-IBmulti-ND-EDS INACTIVE VA
701 واکسن انسفالوميليت Encephalomilitis vaccine
702 واکسن آنفولانزا اسب influenza vaccine
703 واکسن آنسفالومیلیت عفونی پرندگان INFECTIOUS ANCEPHALOMIELITIS
704 وانوداين Vanodine
705 هالاميد HALAMID
706 مـحلول استـريل تزريقي کلسیم ca golokonat
707 مبندازول‌ mebendazol
708 مايکوسيدين mycocidin lotion
709 لویت ال سی ای LOVIT L C E
710 لوروكائين Lurocaine
711 لواميزول‌ levamizol
712 كوكسيدين Coxidin
713 فـنـيل بوتازون تزریقی phenilbutazon inj
714 فري ايد + ب 12 FERRIADE + B12
715 فردوب Fredop
716 سپتوتريل Septotryl-d
717 سلكو Selko-PH-d
718 دكابكس DECABEX POWDER
719 داكسي نيل(پوليودوكسين) DOXYNIL
720 برونکوفین اسانس اكاليپتوس broncophin
721 برونکوفین اسانس اكاليپتوس broncophin
722 انروفلوكساسين 10% ENROFLOXACIN oral
723 آگريموس Agrimos-d
724 آيولوزين‌ َAivlosin
725 آنتی بیوتیک فس بک fisbac
726 آلباك Albac-d
727 (دایمتیکون 10%) dimeticon
728 ويتامين + اسيد آمينه CHICKTONIc
729 واکسن نیوکاسل، برونشیت عفونی، گامبورو و رئوویروس؛ به صورت SC فقط تزریق می شود INACTIVE VACCINE ND-IB-IBD3-RE
730 واکسن زنده و تخفیف حدت یافته حاوی ویروس تخفیف حدت یافته دیستمپر DHP Nobivac LIVE VACCINE
731 واکسن ویروس زنده بیماری بورس (گامبورو) live S706 vaccine
732 واكسن تخفيف حدت يافته ضد كوكسيديوز paracox vaccine
733 واك سيف Vac-Safeشکل Vac-safe
734 واکسن خوراکی کشته Streptococcus iniae Lactococcus garvieae Streptococcus iniae Lactococc
735 محلول ضد عفونی کننده D4 D4
736 كلوزانتل و مبندازول Mebendazole---&-Closantel-d
737 کیواینجکشن CUE-Injection
738 پارازول Parazole Parazole-d
739 هیپراسیلین ریتارد Hipracilin-Retard
740 هچ بوستر Hatch-Booster
741 هواسان تی آر Huwa San TR 50
742 مولتي جكت Multiject Multiject-d
743 مترون Metron-d
744 لینکوسین Lincocin
745 كلر تتراسيكلين Chlortetracycline-Spray
746 كريدنس Credence
747 فیبوسل Fibocell-d
748 سداکسیلان Sedaxylan
749 دگزافنيل آرتريت Dexaphenyl Artherite
750 تارگت اسيدفوم Target-Acidfom-d
751 تارگت Target-d
752 بایوپکت Biopect
753 اينترا هوف فيت Intrahoof Fit
754 اينترا نوتريميكس Intra-Nutrimix
755 اسمارتامين Smartamine-d
756 آگرابوند َAgrabond
757 آئروفورت Aero-Forte-d