فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیگریند - ای سی 50 grenade ec50


طبقه بندی درمانی : ضد حشره ها و موجودات موذی  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -   دام های کوچک (سگ و گربه)( Small Animals)   -  


 

  Grenade EC 5%‌ به‌صورت‌ مايع‌  زرد رنگ‌ بوده‌ كه‌ پس‌ از رقيق‌ شدن‌ با آب‌ به‌صورت‌ محلول‌ شيري‌رنگ‌ درمي‌آيد.

هر ليتر Grenade EC 5%‌ محتوي‌ پنجاه‌ گرم‌ ساي‌هالوترين به صورت ماده موثره مي‌باشد

مكانيسم‌ اثر ساي‌هالوترين‌ به‌طور كلي‌ مانند ساير پايرتروئيدها بوده‌ و به‌طور اخص‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ عمل‌ مي‌نمايد كه‌ نفوذپذيري‌ يون‌ سديم‌ را در روي‌ غشاء سلول‌هاي‌ عصبي‌ بيشتر نموده‌، در ابتدا باعث‌ فلجي‌ موقت‌ اعصاب‌ محيطي‌ و در نهايت‌ موجب‌ فلجي‌ كامل‌ اعصاب‌ مركزي‌ و محيطي‌ و مرگ‌ انگل مي‌گردد.

ساي‌هالوترين‌ براي‌ كنترل‌ و از بين‌ بردن‌ انگل‌هاي‌ خارجي‌ چهارپايان‌ از قبيل‌ كنه‌، نوزاد حشرات‌ بالدار و مگس‌ بدون‌ بال‌  (KED) ، شپش‌ و مگس‌هاي‌  گزنده‌  از مرحله‌ لارو  تا حشره‌ بالغ‌ بكار مي‌رود . ساي‌هالوترين‌  بر روي كنه‌هاي‌ ماده‌  كاملاً خون‌ خورده‌  اثر كشندگي‌ داشته‌ و در نتيجه‌  مانع‌ تخم‌ريزي و  قطع‌ سيكل‌ تكاملي‌  آنها  مي‌گردد ، همچنين‌ حيوانات‌  را  از  تهاجم‌  گراب‌ ـ درماتوبيا  كه‌ عامل‌  مولد  ميازيس‌ Myasis ) ) در انسان‌ و گاو است‌ حفظ‌  مي‌نمايد.

به‌طور خلاصه‌ مواردمصرف ساي‌هالوترين‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

1 ـ كنه‌هاي‌ يك‌ ميزبانه‌ و چند ميزبانه‌ گاو

2- مگس‌هاي‌ گزنده‌ گاو

3ـ شپش‌هاي‌ گزنده‌ و خونخوار گاو

4ـ شپش‌هاي‌ گزنده‌ و خونخوار بز

5ـ شپش‌ و مگس‌هاي‌ بدون‌ بال‌ در گوسفند

 ساي‌هالوترين‌ ‌بايد قبل‌ از مصرف‌ در آب‌ حل‌ گرديده‌ و سپس‌ محلول‌ به‌ دست‌ آمده‌ را براي‌ حمام‌ دادن‌ دام‌ها بكار برد و يا آنكه‌ آن‌ را به‌ كمك‌ سمپاش‌ موتوري‌، دستي‌ و يا ساير انواع‌ سمپاش‌ها بر روي‌ حيوانات‌ اسپري‌ نمود. حجم‌ حوضچه‌هاي‌ حمام‌، تانك‌ها و انواع‌ سمپاش‌ها كه‌ براي‌ اين‌ منظور بكار مي‌روند بايد كاملاً مشخص‌ و به‌ دقت‌ اندازه‌گيري‌ شده‌ باشد. ساي‌هالوترين‌ كه‌ در حوضچه‌ها و سمپاش‌ها بكار مي‌رود بايد به‌ خوبي‌ در آب‌ حل‌ گردد و هر موقع‌ كه‌ لازم‌ باشد به‌ حوض‌ حمام‌ و يا سمپاش‌ ساي‌هالوترين‌ اضافه‌ شده‌ و كاملاً به‌ هم‌زده‌ شود و هر بار كه‌ بيست‌ حيوان‌ از حمام‌ يا تانك‌ مي‌گذرند مجدداً عمل‌ مخلوط‌ كردن‌ انجام‌ گيرد.

مقدار مصرف‌:

 براي‌ مصرف‌ ساي‌هالوترين‌ پنج‌ درصد در حمام‌ دادن‌ حيوانات‌ مي‌توان‌ از جدول‌ زير كمك‌ گرفت‌:

غلظت‌ محلول‌ جايگزين‌

 غلظت‌ محلول‌ اوليه‌

استفاده‌ از محلول‌ ساي‌هالوترين‌ پنج‌ درصد به‌صورت‌ حمام‌ دادن‌

 يك‌ ليتر ساي‌هالوترين‌ در هفتصد ليتر آب‌

يك‌ ليتر ساي‌هالوترين‌ در يك‌ هزار ليتر آب

كنه‌، مگس‌ و شپش‌ گاو

يك‌ ليتر ساي‌هالوترين‌ در هفتصد ليتر آب‌

 يك‌ ليتر ساي‌هالوترين‌ در يك‌ هزار ليتر آب‌

 شپش‌ و مگس‌ بدون‌ بال‌ گوسفند

يك‌ ليتر ساي‌هالوترين‌ در هفتصد ليتر آب‌

 يك‌ ليتر ساي‌هالوترين‌ در يك‌ هزار ليتر آب‌

 شپش‌ بز

براي‌ كنترل كنه در گاو به صورت سمپاشي‌ بدن‌ حيوانات‌ و يا اسپري‌ نمودن‌ روي‌ بدن‌ آنها بايد مقدار بيست‌ ميلي‌ليتر ساي‌هالوترين‌ 5 درصد در بيست‌ ليتر آب‌ حل‌ شده‌ و سپس‌ روي‌ بدن‌ حيوانات‌ پاشيده‌ شود. براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ بهترين‌ نتيجه‌ معمولاً بسته‌ به‌ جثه‌ حيوان‌ بين‌ پنج‌ تا ده‌ ليتر از اين‌ امولسيون‌ را بكار مي‌برند و تمام‌ نواحي‌ بدن‌ دام‌ حتي‌ سر، گردن‌، دم‌، زير دنبه‌ و ناحيه‌ عجاني‌ نيز بايد اسپري‌ شود. براي كنترل مگس در غياب كنه ، 200 ميلي ليتر از ساي هالوترين %5 در 20 ليتر آب به طور كامل حل مي گردد و به ازاي هر حيوان به ميزان 500-250 ميلي ليتر اسپري مي گردد . براي كنترل شپش 100 ميلي ليتر از محصول در 20 ليتر آب به طور كامل حل مي گردد و به ازاء هر حيوان به ميزان 250-125 ميلي ليتر اسپري مي گردد .

ساي‌هالوترين‌ يك‌ نوع‌ پايرتروئيد سنتتيك‌ است‌ كه‌ به صورت وسيع الطيف  انگل‌هاي‌ خارجي‌ بدن‌ دام‌ مانند حشرات و كنه ها را از بين برده و داراي سميت پائين براي حيوانات‌ پستاندار بوده‌ و در مقابل‌ كنه‌هائي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ سموم‌ اورگانوفسفره‌ و آميدين‌ها مقاوم‌ شده‌اند نيز مؤثر مي‌باشد همچنين اين محصول باعث جلوگيري از درگيري با لارو كنه براي مدت حدود 12 روز مي شود .   اين‌ سم‌ را مي‌توان‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ انگل‌هاي‌ خارجي‌ گوساله‌هاي‌ جوان‌، گاوهاي‌ آبستن‌، گاوهاي‌ شيري‌ و گاوهاي‌ گوشتي‌ بكار برد اين‌ فرآورده‌ هيچگونه‌ خطري‌ براي‌ اشخاصي‌ كه‌ سمپاشي‌ مي‌نمايند و همچنين‌ محيط‌ زيست‌، ندارد .

 ساي‌هالوترين‌ براي‌ ماهي‌ها و ساير آبزيان‌ خطرناك‌ مي‌باشد و نبايد در مورد آنها مصرف‌ شود.

ذکر نشده است

زمان‌ پرهيز از مصرف‌ شير و گوشت‌ حيواناتي‌ كه‌ با اين‌ محلول‌ حمام‌ داده‌ شده‌ و يا سمپاشي‌ شده‌اند وجود ندارد.

 در جاي‌ خشك و خنك‌ نگهداري‌ گردد.

  ساي‌هالوترين‌ در بطریهای‌ يك‌ ليتري‌ و دو‌ ليتري‌ و ظروف پنج لیتری در دسترس‌ مي‌باشد.دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.