فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیگنادورلین Gonadoreline-d


طبقه بندی درمانی : پروستاگلاندین ها و هورمونها  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


محلول استریل تزریقی

هر میلی لیتر حاوی 100 میکروگرم گنادورلین به شکل ملح استات می باشد.

مکانیسم اثر:

هورمون آزادکننده گنادو تروفین (GNRH)از هیپوتالاموس ترشح می‌شود. GNRHاز نرون های پپتیدوژیک به صورت ضربانی آزاد می‌شود و هر پالس باعث آزادسازی مرحله ای LHاز لب قدامی هیپوفیز می‌شود.

نحوه عمل به این صورت است که GNRHبه گیرنده های مخصوص روی سلول‌های گنادوتروپ بخش قدامی هیپوفیز متصل می‌شود و باعث تحریک و افزایش کلسیم داخل سلولی، فعال شدن پروتئین کیناز Cو افزایش تحرک فسفا تیدیل اینوزیتول شده و در نهایت منجر به تولید و آزاد‌سازی LHو FSHمی‌گردد.

گنادورلین شکل سنتیکGNRHاست. LHو FSHترشح شده باعث رشد سریع و بلوغ فولیکول و به دنبال آن تخمک‌گذاری می‌گردند.

درمان کیست های تخمدانی: کیست های تخمدانی از جمله عوامل مهم ناباروری در گاو شیری می‌باشد. کیست های تخمدانی یا منشاء فولیکولی بیا لوتئال دارند.

علائم بالینی کیست های تخمدانی عبارتند از: سیکل فحلی نامنظم، آنستروس و نیمفومانیتشخیص براساس لمس آنها روی یک یا هر دو تخمدان از طریق توش رکتال می باشد.

پیشگیری از مشکل تاخیر در تخمک‌گذاری: مطالعات انجام گرفته به صورت تلقیح مصنوعی نشان داده که تزریق GNRHبه گاو در زمان تلقیح میزان آبستنی را افزایش می‌دهد.

 بهبود وضعیت باروری بعد از زایمان:تزریق گنادورلین در طول 40 روز اول بعد از زایمان ممکن است احتمال بروز اختلالات تخمدانی را کاهش دهد.

گاو: کیست های تخمدانی 5 میلی لیتر ( 500 میکروگرم گنادورلین) به صورت تزریق عضلانی.

  • پیشگیری از تاخیر در تخمک گذاری : 5/2 میلی لیتر ( 250 میکروگرم گنادورلین) به صورت تزریق عضلانی.

 

  • بهبود وضعیت باروری بعد از زایمان:  5/2 میلی لیتر ( 250 میکروگرم گنادورلین) به صورت تزریق عضلانی

  گنادورلین از محل تزریق عضلانی سریعاً جذب می‌شود.

گنادورلین سریعاً در لب قدامی هیپوفیز توسط آنزیم های پپتیداز به پپتیدهای غیر فعال کوچک‌تر و اسیدهای آمینه متابولیزه می‌شود. متابولیت‌ها به طور اولیه از طریق ادرار و نیز بازدم دفع می‌شود. نیمه عمر پلاسمایی گنادورلین کوتاه و تقریباً 20 دقیقه در گاو می‌باشد. غلظت گنادورلین در محل تزریق عضلانی در عرض 24 ساعت به حد پایین تر از میزان قابل اندازه گیری می‌رسد.

ذکر نشده است

ندارد.

دارو در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود. توصیه میشود که در مناطق گرمسیری و در فصول گرم حتماً شرایط

نگهداری ذکر شده رعایت شود. شیشه خالی را پس از مصرف در داخل کاغذ پیچیده و داخل ظرف زباله بیندازید.

این دارو در ویال 20 میلی لیتری عرضه می‌گردد.دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.