فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

دام دارو: وبسایت جامع واکسن و داروهای دامپزشکیآلبندازول‌ albendazol


طبقه بندی درمانی : داروهای ضد کرم  -  

نوع حیوان : دام( Animals)   -  


بلوس: بولوس‌ ‌ 600 و 152 ميلي‌گرمي آلبندازول

سوسپانسون خوراکی 5/2 % : هر میلی لیترحاوی 25 میلی گرم ماده موثره آلبندازول  می باشد.

موارد مصرف‌:

طیف اثر آن بر روی آلودگیهای کرمی حیوانات مختلف به شرح زیر است :

گوسفند و بز :

-         نماتودهای لوله گوارش ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ) : استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، همونکوس ، نماتودیروس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم

-         سستودهای لوله گوارش : مونیزیا ، هلیکومترا.

-         کرم های ریوی : دیکتیوکولوس  فیلاریا و پروتوسترونژیلوس

-         ترماتودهای کبدی : فاسیولا هپاتیکا ، فاسیولاژیگانیتکا ( دوز 20 میلی گرم به کیلوگرم دوبار به فاصله 15 روز بر ضد دیکروسلیوم دندریتیکوم نیز موثر است

گاو :

-         نماتودهای لوله گوارش  ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ): استرتاژیا ، همونکوس ، تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس ، کوپریا، بونوستومم ، استرونژیلوئیدس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم

-         کرم های ریوی : دیکتیوکولوس و یویپاروس

-         ترماتودهای کبد : فاسیولاهپاتیکا ، فاسیولاژیگانتیکا .

تک سمی ها:

استرونگل بزرک ، استرونگل های کوچک ، پاراسکاریس اکوئوروم واکسییوریس اکویی

ضمنا آلبازن 5/2% کشنده تخم و نوزاد کرم های گرد و تخم فاسیولا می باشد

دايورم‌ 600 ميلي‌گرمي‌ درگاو و گوساله‌ كاربرد بيشتري‌ دارد.

  • براي‌ از بين‌ بردن‌ انواع‌ كرم‌هاي‌ گرد لوله گوارش‌ و تنفس‌، تخم‌ و لارو آنها، مونيزيا و تیزانیه زیا (اسكولكس‌ و بندها) در گوساله و گاو، 5/7 ميلي‌گرم‌ آلبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌دام (هر بولوس‌ براي‌ 80 كيلوگرم‌ وزن‌) تجویز می گردد.
  • سستود و ترماتود : 5/7 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام

براي‌ از بين‌ بردن‌ كپلك‌ بالغ‌ و تخم‌ كپلك‌، 15 ميلي‌گرم‌آلبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام (هر بولوس‌ براي‌ 40 كيلوگرم‌ وزن‌) تجویز می گردد.

احتیاط:‌

  • توصيه‌ مي‌شود در ماه‌ اول‌ آبستني‌ به‌ حيوان‌ خورانيده ‌نشود.

· دست‌ها پس‌ از هر مرتبه‌ تماس‌ بابولوس‌ آلبندازول‌ شسته‌ شود.

گوشت: 14 روز،  شیر: 72 ساعت

 

دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه(

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

سوسپانسیون مایع: بطری های یک لیتری

بلوس:

 

 

جعبه های‌ 50 عددي‌دیدگاه
اگر در مورد متن بالا نظری دارید و یا اینکه از دارو یا محصول شرکت خاصی استفاده کرده اید میتوانید در مورد آن نظر بدهید. برای ثبت نظرات، نقد و بررسی، شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.